Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Základní informace Knihovní fond Struktura fondu

Struktura fondu

První svazek srovnávací gramatiky slovanských jazyků France Miklošiče z roku 1852

V současné době obsahují fondy Slovanské knihovny přes 800 000 neperiodických a periodických dokumentů. Z tohoto počtu připadá téměř polovina na ruskou literaturu.

Knihovní fond je členěn do 13 oddělení: všeobecně slovanské oddělení má signaturu (symbol označující dokument v depozitáři) „A“, bulharské signaturu „B“, české a slovenské signaturu „Č“, srbské, chorvatské, černohorské a bosenské dokumenty byly historicky sdruženy do jihoslovanského oddělení se signaturou „J“. Běloruské oddělení je označeno signaturou „K“, lužickosrbské signaturou „L“, makedonské signaturou „Mk“. Oddělení všeobecných encyklopedií a slovníků má signaturu „O“, polské oddělení má signaturu „P“, ruské oddělení signaturu „R“ (k tomuto oddělení geograficky přináleží též sbírka ruské literatury 18. a 19. století z tzv. Smirdinovy knihovny ‒ signatura „Sm“), slovinské signaturu „S“ a ukrajinské signaturu „U“.

Kromě těchto oddělení existuje ještě několik menších, historicky vzniklých sbírek, které jsou doplňovány spíše příležitostně: oddělení separátních výtisků ‒ „Sp“, sbírka historické neprofilové literatury ‒ „H“, oddělení map ‒ „M“.

Základním kritériem pro zařazení dokumentu do příslušného oddělení je jeho téma.

Většina dokumentů z fondu Slovanské knihovny je uložena v Klementinu a je dostupná během několika minut. Sbírky B, K, L, Mk, O, sbírka staré polské literatury (P), S a všechny noviny vydané od roku 1946 jsou uloženy v depozitáři v Hostivaři. Ke studiu jsou dokumenty z těchto sbírek k dispozici druhý den odpoledne po dni objednávky – blíže viz Výpůjční služby Slovanské knihovny.

Nově získané odborné knihy jsou pravidelně představovány v elektronickém čtvrtletníku Přírůstky odborné literatury ve fondu Slovanské knihovny.

Lukáš Babka