Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Výstavy

Výstavy

Výstavní činnost patří mezi tradiční aktivity Slovanské knihovny. Pořádání výstav slouží jak k prezentaci knihovních sbírek, tak k popularizaci jednotlivých odborných témat. Výstavy často představují výsledky výzkumu českých i zahraničních badatelů, seznamují zájemce s uměleckými aktivitami specialistů ze slovanských zemí, jsou doprovodnými akcemi souběžně konaných konferencí.

Slovanská knihovna pořádá výstavy jednak přímo ve svých prostorách, kromě toho však využívá rozsáhlejších a vhodnějších výstavních prostor Národní knihovny ČR. Některé výstavy knihovna realizuje externě v partnerských institucích.


Slovinská literární moderna v českém prostředí

Výstava přibližuje fenomén slovinské literární moderny se zaměřením na její klíčové osobnosti, formy ovlivňování jejich tvorby českým prostředím, a především na recepci jejich díla v českém prostředí. Zvláštní pozornost je věnována Ivanu Cankarovi a Zofce Kvedrové a dále jednotlivým překladatelům ze slovinštiny, činným v prvních desetiletích 20. století, zaměřuje se ale i na působení slovinského divadla na českých jevištích nebo přijímání české literatury a kultury v období moderny ve Slovinsku. Výstava tak poskytuje svědectví o bohatých slovinsko-českých kulturních vztazích trvajících dodnes.

Výstava, kterou pořádají Filozofická fakulta UK, Univerzita v Nové Gorici a Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, je součástí mezinárodní konference „Transformace intimity v literaturách střední a východní Evropy (1890–1920)“.

Termín: 27. 3. - 30. 4. 2024
Plakát - Fotogalerie z vernisáže

Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Černá Hora patří mezi první země, v nichž po vynálezu knihtisku došlo k jeho rozvoji. V Cetinje, hlavním městě tehdy samostatného knížectví Zeta, byl díky vládnoucímu rodu Crnojevićů roku 1494 vydán Osmihlasník – Oktoich pro první hlas, který je vůbec první knihou vytištěnou v cyrilici v jihovýchodní Evropě. Crnojevićova tiskařská dílna byla současně jednou z prvních, které tiskly knihy v cyrilici. Na tiskařskou činnost knížete Ðurđe Crnojeviće (vládl 1490–1496) navázaly tisky Božidara Vukoviće (1460–1539), vydávané v Benátkách v důsledku ovládnutí černohorského území Osmany. Výsledky činnosti obou zakladatelských osobností lze právem řadit mezi nejcennější práce své doby, které významně ovlivňovaly utváření nejen regionální, ale i širší evropské knižní kultury.
Výstavu připravila Matice černohorská a pořádá ji společně se Slovanskou knihovnou. Formou panelů v češtině a angličtině přehledně představuje toto významné počáteční období slovanského knihtisku, jeho hlavní osobnosti a jejich působení. Díky mnoha reprodukcím přibližuje nejdůležitější díla vydaná v obou zmíněných tiskařských dílnách. Dva tituly – Žaltář s kantiky (1495) vydaný Ðurđe Crnojevićem a Sváteční minea (1538) z dílny Božidara Vukoviće – jsou prezentovány v podobě fototypického vydání.
Termín: 6. 3. - 30. 4. 2024
Plakát - Fotogalerie z výstavyFotogalerie z vernisáže

Lukáš Babka