Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Výstavy Výstavy pořádané Slovanskou knihovnou v roce 2021

Výstavy pořádané Slovanskou knihovnou v roce 2021

(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945

Výstava se koná u příležitosti dvojího stoletého jubilea: založení Ukrajinské svobodné univerzity a zahájení tzv. ruské pomocné akce – programu československé státní finanční a organizační pomoci uprchlíkům z rozpadlého Ruského impéria. Univerzita vznikla na počátku roku 1921 ve Vídni, záhy přesídlila do Prahy. Zde se stala důležitým intelektuálním a kulturním střediskem prvorepublikového Československa. Od roku 1945 sídlí v německém Mnichově.

Prostřednictvím medailonů čelných ukrajinských vědců a intelektuálů přibližují autoři výstavy Petr Hlaváček a Mychajlo Fesenko osudy ukrajinského exilu v turbulencích první poloviny 20. století a jeho přínos české i evropské vědě a kultuře. Jde o obnovenou upravenou instalaci expozice představené v roce 2015 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

spolupořadatelé: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

termín: 7. 9. – 30. 10. 2021

Pozvánka – Fotogalerie z vernisáže

 

Sto let ruské pomocné akce (1921–2021)

Výstava je jednou z akcí, kterými si letos česká veřejnost připomíná stoleté jubileum od vyhlášení Ruské pomocné akce – unikátního finančního a organizačního podpůrného programu československé vlády, určeného mnohonárodnostní vlně exulantů z rozpadlého Ruského impéria, prchajících před bolševickou mocí. Základ výstavy tvoří historické obrazové materiály zasazující téma do dobových souvislostí. Aktuálnost problematiky a zájem českých a slovenských badatelů o její studium pak dokládá výběr z bohaté odborné knižní tvorby vydané v době svobodného bádání po roce 1989.

Konání výstavy v Klementinu, v němž sídlí i Slovanská knihovna, je příznačné, neboť Slovanská knihovna je jedinou z institucí vzniklých v rámci Ruské pomocné akce, která existuje do dnešních dnů.

Výstavu připravily Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice.

termín: 19. 11. 2021 – 22. 1. 2022

Plakát - Fotogalerie

RPA100 icon

Lukáš Babka