Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Publikační činnost Publikační činnost Slovanské knihovny

Publikační činnost Slovanské knihovny

 Nejnovější publikace | Charakteristika publikační činnosti | Přírůstky odborné literatury | Soupisy vydaných publikací | Prodej publikací

 Charakteristika publikační činnosti 

  • Publikační činnost představuje jednu ze statutárních aktivit Slovanské knihovny. Knihovna především zpracovává a rediguje odborné bibliografie, speciální soupisy literatury a publikace ve svém oboru. V současné době jsou vydávané tituly řazeny do tří edičních řad: Publikace Slovanské knihovny, Bibliografie Slovanské knihovny a Edice Slovanské knihovny.

  • Jedním ze základních cílů publikační činnosti je prezentace vlastních knihovních sbírek.

  • Dalším cílem je prezentace české slavistické vědy a jejích tradic pomocí vydávání personálních či tematických bibliografií nebo sborníků studií.

  • Stěžejní tematický prvek publikační činnosti Slovanské knihovny po roce 1989 představuje tematika ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v meziválečném Československu i v zahraničí. K této problematice knihovna vydává bibliografie, odborné studie, katalogy i sborníky příspěvků z vědeckých konferencí.

  • Z rozhodnutí Mezinárodního komitétu slavistů plní knihovna od roku 1973 funkci centra pro evidenci a zpracování materiálů, vztahujících se k mezinárodním sjezdům slavistů. Knihovna vydává bibliografické soupisy publikovaných příspěvků přednesených na mezinárodních sjezdech slavistů.

 

Ediční řady Slovanské knihovny

  • Publikace Slovanské knihovny – do této ediční řady spadají odborné studie, sborníky studií a konferenčních příspěvků a metodologické pomůcky

  • Bibliografie Slovanské knihovny – řada, do níž jsou řazeny všechny publikace bibliografického rázu – personální i tematické bibliografie a rovněž bibliografie vydávané k jednotlivým mezinárodním sjezdům slavistů

  • Edice Slovanské knihovny – původně základní ediční řada Slovanské knihovny. S vytvořením výše jmenovaných dvou specializovaných řad v rámci Edic zůstaly pouze skutečné edice historických dokumentů a dále katalogy výstav