Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Publikační činnost

Publikační činnost Slovanské knihovny

Nejnovější publikace | Charakteristika publikační činnosti | Přírůstky odborné literatury | Soupisy vydaných publikací | Prodej publikací

Nejnovější publikace

Biblioteka A. L. Bema: Varšava – Praga, 1921–1945: opyt rekonstrukcii i opisanija / Marija Magidova, Olʼga N. Ilʼjina

1. vyd. – Praha, 2021 – 496 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 86) – ISBN 978-80-7050-739-1

Kniha Knihovna A. L. Bema: Varšava – Praha, 1921–1945: pokus o rekonstrukci a popis přináší výsledky odborného průzkumu osobní knihovny Alfreda Ljudvigoviče Bema (1886–1945?). Obsahuje soupis 533 titulů a podrobné zpracování jejich specifik, popisy vlastnických záznamů a věnování, autorské marginálie, konspekty a autorovy výpisky. A. L. Bem byl ruský filolog, literární historik a kritik, který žil od roku 1922, v československém exilu, a to až do května 1945, kdy po zatčení sovětskými bezpečnostními orgány beze stopy zmizel. Jeho knihovna je uložena v pražské Slovanské knihovně.

Knihovna A. L. Bema je ukázkovým příkladem soukromé odborné sbírky filologického zaměření. Její obsah přehledně ukazuje Bemovy badatelské priority, kterými byly literatura 19. století a literárněvědní metodologie. Odráží i postupné proměny Bemových badatelských zájmů (období věnovaná tvorbě Puškina, Tolstého a Dostojevského) a také závislost složení knihovny na podmínkách vědecké práce v emigraci (1919–1945; Bělehrad, Varšava, Praha).

Kniha je výsledkem společného výzkumného projektu Slovanské knihovny  a petrohradského Informačně kulturního centra „Ruská emigrace“. Určena je filologům, historikům, knihovědcům a bibliofilům, a dále všem, kdo se zajímají o dějiny ruské emigrace a knižní kultury.

Cena: 376,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

Z Lublaně přes Vídeň do Prahy: (Ivan Cankar a jeho současníci) = Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago: (Ivan Cankar in njegovi sodobniki) / editorka Alenka Jensterle-Doležal

1. vyd. – Praha, 2020 – 270 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 85) – ISBN 978-80-7050-722-3

Publikace Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho současníci je kolektivní monografií o Ivanu Cankarovi (1876–1918), kanonickém autorovi slovinské literatury a kultury, známém také v českém prostředí i celém středoevropském prostoru. Obsahuje sedmnáct studií, jejichž autoři, etablující se z českého, slovinského a rakouského univerzitního prostředí, zdůrazňují kromě literárněvědných, literárně teoretických a jazykovědných problémů rovněž interdisciplinární pohled na Cankarovo dílo, naznačují nové filozofické přístupy a odhalují také kulturologické otázky spojené se středoevropským významem jeho tvorby.

Prozaik a dramatik Ivan Cankar, původem Slovinec, strávil mnoho let ve Vídni, byl však úzce svázán také s Prahou. Právě zde vycházely první překlady jeho děl a inscenovaly se zde jeho divadelní hry. Zvlášť bohatá byla recepce jeho tvorby v české kultuře na počátku 20. století.

Rok 2018 byl ve slovinské kultuře prohlášen za Cankarův rok, ve veřejném i vědeckém prostředí mu byla věnována mimořádná pozornost. Jedním z výsledků této iniciativy je rovněž předkládaná kniha. Ta je dalším dokladem faktu, že ve středoevropském prostoru existuje jen málo tak bohatých kulturních styků mezi dvěma národy jako právě mezi Slovinci a Čechy.

Cena: 150,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

Ukrajina poza Ukrajinoju: encyklopedyčnyj slovnyk mystecʼkoho, kulʼturnoho i hromadsʼkoho žyttja ukrajinsʼkoji emihraciji v mižvojennij Čechoslovaččyni (1919–1939) / Oksana Pelensʼka

1. vyd. – Praha, 2019 – 331 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 82) – ISBN: 978-80-7050-713-1

Kniha Ukrajina mimo Ukrajinu: encyklopedický slovník uměleckého, kulturního a veřejného života ukrajinské emigrace v meziválečném Československu (1919–1939) se věnuje jedné z nejzajímavějších stránek ukrajinských dějin a česko-ukrajinských vztahů – umělecké a kulturní činnosti ukrajinské emigrace na území Československa v období mezi dvěma světovými válkami. Základ slovníku, který obsahuje celkem 342 hesel, tvoří texty věnované tvůrčímu dílu a životu výtvarníků, spisovatelů, básníků, žurnalistů, skladatelů a herců a dále texty mapující činnost ukrajinských emigrantských uměleckých, společenských, vydavatelských a odborných institucí a organizací. Samostatná hesla pojednávají o ukrajinsko-české a ukrajinsko-slovenské spolupráci. Kniha dále nabízí podrobné informace o tom, v jakých českých a slovenských institucích jsou uchovávány ukrajinské a ukrajinistické umělecké, literární a archivní sbírky a jakým způsobem se tyto sbírky formovaly. Slovník poskytuje nové poznatky odborníkům i laikům, kteří mají zájem o výzkum fenoménu ukrajinské emigrace v Československu, především pak z pohledu její umělecké a veřejné činnosti.

Cena: 220,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961) = The Lost World of Subcarpathian Rus’ in the Photographs of Rudolf Hůlka (1887–1961) / Hana Opleštilová – Lukáš Babka

1. vyd. – Praha, 2014 – 291 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 74) – ISBN 978-80-7050-630-1

2. vyd. – Praha, 2016 – 300 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 78) – ISBN 978-80-7050-667-7
dotisk 2. vyd. – Praha, 2019 – 300 s. – (Publikace Slovanské knihovny; 78) – ISBN 978-80-7050-667-7

Česko-anglická publikace představuje výběr fotografií z rozsáhlé sbírky obrazových materiálů, kterou v průběhu první třetiny 20. století vytvořil český ministerský úředník, překladatel ukrajinské literatury a amatérský fotograf Rudolf Hůlka (1887–1961). Celá sbírka, která se dochovala v depozitáři pražské Slovanské knihovny, čítá více než 4400 obrazových dokumentů zhotovených na Podkarpatské Rusi, na Slovensku, na Moravě, v Čechách a v menší míře též v dalších částech Evropy a severní Afriky.

Knihu tvoří tři části: úvodní studie přibližující životní osudy Rudolfa Hůlky, obrazové album obsahující reprodukce téměř 200 fotografií převážnou většinou z území Podkarpatské Rusi vytvořených v první polovině dvacátých let 20. století, ale i z dalších geografických oblastí, jež Hůlka navštívil, a kompletní katalog Hůlkových obrazových materiálů vztahujících se k Podkarpatské Rusi, který čítá 1451 jednotek. Úvodní slovo napsal americký knihovník, slavista a historik umění Edward Kasinec.

Reprezentativní výběr fotografií v obrazové části zaznamenává všechna témata a geografické regiony, které Rudolf Hůlka svým fotoaparátem na Podkarpatské Rusi zachytil, a zároveň umožňuje i poznat všechny materiály, které Hůlka při své fotografické činnosti používal: kolorované, barevné i černobílé skleněné diapozitivy a černobílé skleněné i celuloidové negativy.

Cena: 420,- Kč

Distribuci knihy zajišťuje kromě Slovanské knihovny rovněž internetové knihkupectví Kosmas.cz.

Hlasy dvou básníků: výbor z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče / Jurij Darahan – Oleksa Stefanovyč

1. vyd. – Praha, 2018 – 107 s. (Publikace Slovanské knihovny; 84) – ISBN: 978-80-7050-704-9

Kniha Hlasy dvou básníků představuje výbor z tvorby Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče – dvou ukrajinských básníků, kteří se ocitli ve dvacátých letech 20. století v Československu poté, co zkrachovaly snahy vytvořit nezávislý ukrajinský stát. V Praze nalezli nový domov a zde se také literárně etablovali. Oba bývají řazení k tzv. pražské škole ukrajinských exilových básníků. Publikace navazuje na předchozí vydání věnovaná básníkům „pražské školy“.

Jurij Darahan (1894–1926) je zastoupen necelou polovinou básní ze sbírky „Toulec“. Převahu tvoří básně přírodní a lyrické, o něco méně je zastoupena poezie historická. Překlady byly vyhotoveny podle prvního vydání knihy: Sahajdak (Praha, 1925). Oleksa Stefanovyč (1899–1970) je prezentován výběrem z nejvýraznějších okruhů jeho poezie: historického (který převažuje) a doplňkově z okruhu přírodní a milostné lyriky. Překlady byly vyhotoveny podle vydání Poety Prazkoji školy: Sbirni surmy. Antolohija (Kyjev, 2009).

Výbor uspořádaly Tereza Chlaňová a Alena Morávková, na překladech poezie se podíleli Tereza Chlaňová, Matěj Lipavský, Alena Morávková a Václav Daněk. Publikaci vydaly Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna a Česká asociace ukrajinistů s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny.

Cena: 80,- Kč

Podrobnější informace (PDF)