Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Archiv NK

Archiv NK

telefon: 221 663 578
fax:
e-mail: Katerina.Hekrdlova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Archiv NK
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: PhDr. Kateřina Hekrdlová

Archiv NK

Je útvarem na úrovni referátu. Plní úlohu specializovaného archivu podle zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě. Spravuje písemnosti vzniklé činností NK a jejích právních předchůdců a spravuje i jiné fondy, které byly NK předány nebo byly vytříděny z jejích vlastních fondů. V souladu s badatelským řádem zpřístupňuje spravované archiválie a ve spolupráci s ÚK o nich poskytuje ústní i písemné informace. Metodicky řídí spisovou službu v NK a ve spolupráci s dalšími útvary NK zajišťuje skartaci písemností.

Kateřina Hekrdlová