Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení spisové služby

Oddělení spisové služby

telefon: 221 663 320
fax:
e-mail: lucie.stepankova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení spisové služby
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: Mgr. Lucie Štěpánková

Oddělení spisové služby

Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zajišťuje výkon spisové služby, odbornou správu dokumentů vč. skartace, provoz podatelny a centrální spisovny. Spravuje provoz elektronického systému spisové služby vč. datové schránky. Vede příslušnou evidenci a výkazy. Podílí se na tvorbě interních předpisů souvisejících s výkonem spisové služby.

Lucie Štěpánková