Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení veřejných zakázek (OVZ)

Oddělení veřejných zakázek (OVZ)

telefon:

221 663 433

fax:
e-mail: michal.strasirybka@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odd. veřejných zakázek
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
Vedoucí oddělení: Mgr. Michal Straširybka
zástupce:

Oddělení veřejných zakázek (OVZ)

Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí, přímo podřízený řediteli/ředitelce odboru veřejných zakázek a projektů. Zajišťuje činnosti spojené se zadáváním VZ od okamžiku zahájení přípravy zadávacího nebo výběrového řízení do jeho ukončení a provádí dohled nad dodržováním Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  Eviduje veřejné zakázky, veřejné zakázky malého rozsahu a objednávky včetně archivace dokumentace o všech zadaných a všech administrovaných veřejných zakázkách.

Michal Straširybka