Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení procesů a podpory

Oddělení procesů a podpory

telefon: 221 663 325
fax:
e-mail:
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení procesů a podpory
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: Ing. Miroslav Holomek
zástupce: Mgr. Vladimíra Ptáčková

Oddělení procesů a podpory

Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí, přímo podřízený náměstkovi pro digitalizaci a technologie. Zajišťuje procesní a analytickou podporu provozu ICT. Navrhuje smlouvy s externími dodavateli v rámci své působnosti. Připravuje metodiky, plánování, administrativa sekce a její provoz včetně nadřízených agend. Zajištuje projektové koordinace a tvorby procesního modelu sekce. Zabezpečuje kontakt mezi externím poskytovatelem/poskytovateli a organizací. Odpovídá za zajištění potřebných vstupů, koordinaci schůzek, vedení harmonogramu implementace procesního modelování z pohledu zadavatele. Provádí rozpočtování a finanční řízení pro IT služby a dohlíží na dodržování těchto rozpočtů. Navrhuje finanční plány, dílčí rozpočty a vypracovává podklady o jejich plnění. Eviduje požadavky na pořizování materiálu, mobilů, IT komponent, SW a služeb. Účastní se přejímky dodávek, jejich kontroly a vyřizuje případné reklamace. Zajišťuje evidenci a správu hmotného a nehmotného majetku v IT systémech po celou dobu jeho životnosti (evidence majetku, správa licencí a jejich dokumentace, navrhuje likvidaci majetku).