Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Referát pro analýzu a koordinaci VKIS

Referát pro analýzu a koordinaci VKIS

telefon: 221 663 338
fax: 222 220 362
e-mail: vit.richter@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Referát pro analýzu a koordinaci VKIS
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: PhDr. Vít Richter

Referát pro analýzu a koordinaci VKIS

Zpracovává koncepční, metodické, normativní a legislativní materiály pro organizační výstavbu a funkční rozvoj systému knihoven v ČR. Provádí průzkumy zaměřené na problematiku četby, knihoven a jejich postavení ve společnosti. Monitoruje plnění standardů a vytváří nástroje pro měření výkonu a činnosti knihoven. Shromažďuje údaje o veřejných a dalších knihovnách v ČR, podílí se na zpracování adresáře knihoven a informačních institucí ČR, zpracovává biografickou databázi Slovník českých knihovníků. Poskytuje knihovnám, informačním pracovištím i jejich zřizovatelům poradenské, konzultační a expertní služby. Zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění. Koordinuje a organizačně zabezpečuje program Veřejné informační služby knihoven (VISK). Zastupuje knihovny při jednáních s kolektivními správci autorských práv ve věci užití předmětů ochrany podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., zpracovává podklady pro úhrady odměn za užití autorských děl. Zajišťuje vydávání oborového časopisu Knihovna a Knihovna Plus.

Odborná činnost

Vít Richter