Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení realizace

Oddělení realizace

telefon: 221 663 536
fax:
e-mail: libor.benes@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny
Oddělení realizace
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
vedoucí: Libor Beneš

Oddělení realizace
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Realizuje stavební investiční akce dle schválených plánů, zejména výstavbu nového depozitáře v Hostivaři a revitalizaci Klementina. Provádí trvalý dozor stavebníka. Dohlíží na ekonomické a technické postupy v průběhu stavby, na dodržování obecných požadavků na výstavbu a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. Komunikuje s příslušnými úřady a orgány. Vede nutnou technickou a ekonomickou administrativu.

Libor Beneš