Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení standardů

Oddělení standardů

telefon:
221 663 422
fax:
e-mail:
vaclav.jirousek@nkp.cz
poštovní adresa:
Národní knihovna ČR
Oddělení standardů
Sodomkova 1146/2
102 00  Praha 15 – Hostivař
vedoucí:
Václav Jiroušek
zástupce:

Oddělení standardů
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Oddělení zjišťuje, analyzuje, zavádí, podporuje a rozvíjí standardy potřebné pro dlouhodobou ochranu digitálních dat, jako jsou např. formáty metadat, jednoznačné identifikátory, formáty obrazových dat, náklady spojené s dlouhodobou ochranou jednotlivých typů dat apod. V rámci NK sleduje jejich dodržování a využívání v klíčových systémech (audit). Sleduje trendy v této oblasti a promítá je do koncepce, funkčnosti a nastavení systému pro dlouhodobou ochranu digitálních dat (Long-term Preservation systém, dále LTP system); do způsobu koordinace v rámci NK (digitalizace, archivace webu apod.) a také do plánování ochrany v rámci LTP systému. Významnou úlohou oddělení je koordinační funkce v rámci ČR, tj. poskytuje konzultace ostatním institucím v dané problematice. V zájmu zajištění vazby národních standardů na mezinárodní kontext se pracovníci oddělení podílejí na řešení národních a především mezinárodních projektů z této oblasti. Oddělení zastřešuje oblast standardů pro LTP systém implementovaný v rámci projektu “Vytvoření Národní digitální knihovny”.

 

Václav Jiroušek