Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení archivace webu

Oddělení archivace webu

telefon:
221 663 439
fax:
e-mail:
Marie.Haskovcova@nkp.cz
poštovní adresa:
Národní knihovna ČR
Odd. archivace webu
Sodomkova 1146/2
102 00  Praha 15 – Hostivař
vedoucí: Mgr. Marie Haškovcová
zástupce:

Oddělení archivace webu

Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Odpovídá za oblast vyhledání, registrace, ochrany a zpřístupňování domácích webových zdrojů. Koncipuje akviziční politiku v této oblasti, vybírá webové zdroje a vede jednání s jejich vydavateli o poskytnutí práv pro jejich zpřístupnění. Popisuje vybrané zdroje pro zařazení do katalogu NK a České národní bibliografie. Ve spolupráci s interními i externími pracovišti zajišťuje informační technologie pro získávání a archivaci “českého webu”. Při získávání, archivaci a zpřístupňování online zdrojů zajišťuje dodržování legislativních podmínek, resp. přípravu nutných legislativních změn. Kontroluje technickou kvalitu a provádí nezbytné kroky k zajištění dlouhodobého přístupu k archivovanému obsahu. Vyvíjí metodiku a podílí se na výzkumu a vývoji v rámci národních a mezinárodních projektů v oblasti archivace webu.

Marie Haškovcová