Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků Kontakty Mgr. Tereza Paličková

Mgr. Tereza Paličková

Mgr. Tereza Paličková

(*1973, Praha)

Pracovní činnost v rámci oddělení

Zástupce vedoucího Oddělení rukopisů a starých tisků

Staré tisky (metodologie), databáze STT, zpracování vývozních povolení

Badatelské okruhy

- Metodologie zpracovávání starých tisků

- Knižní kultura období raného novověku s důrazem na oblast dějin knihtisku

- Knižní provenience

Projekty

- Výzkum knižní kultury raně novověkých Čech. Cíl 2: Czerninská rodová knihovna, její geneze, dějiny a skladba (VaV 2013-2016. Oblast 6)

- Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (NAKI II. 2018-2022)

Další odborné aktivity

- Pracovní skupina pro historické fondy

 

Bibliografie

Monografie

- Manu propria...: sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc., ed. Zuzana ADAMAITIS – Tereza PALIČKOVÁ, Praha: Národní knihovna České republiky, 2012 (ISBN 978-80-7050-614-1)

- PALIČKOVÁ, Tereza – ADAMAITIS, Zuzana, Czerninská rodová knihovna: tisky 16. století czerninské provenience ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky, Praha: Národní knihovna České republiky, 2019 (ISBN 978-80-7050-712-4) [The Czernin Family Library: 16th Century Books of Czernin Provenance in the Collection of the Prague Lobkowicz Library in the National Library of the Czech Republic]

- Vzdělaný čtenář: katalog výstavy: státní zámek Kynžvart, 8.8.-10.10.2020, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2020 (ISBN 978-80-85033-93-9) (hesla v katalogu) [The Educated Reader : the Exhibition Catalogue]

Studie a články

- ADAMAITIS, Zuzana – PALIČKOVÁ, Tereza, Zpráva o zpracovávání fondu starých tisků Czerninské knihovny uložené v Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR. Bibliotheca Antiqua 2014: sborník z 23. konference, 5.-6. listopadu 2014, Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2014. s. 41-48, dostupné také z: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-14/05adamaitis-palickova%20.pdf. [The Processing Report about the Collection of Early Printed Books in the Czernin Library Preserved in the Department of Manuscripts and Early Printed Books in the  National Library of the Czech Republic]

- PALIČKOVÁ, Tereza, Ex Bibliotheca Windhagiana, Dějiny a současnost 40/1, 2018, s. 28-29

- PALIČKOVÁ, Tereza, Zaznamenáno ženskou rukou, Dějiny a současnost 40/6, 2018, s. 22-23 [Recorded by a Woman's Hand]

- PALIČKOVÁ, Tereza. Bibliotheca nationalis v Národní knihovně ČR. Bibliotheca Antiqua 2019: sborník z 28. konference, 13.-14. listopadu 2019, Olomouc, Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Praha: Sdružení knihoven ČR, 2019. s. 131-141. Dostupné také z: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2019/BA2019_Pali%C4%8Dkov%C3%A1.pdf [Bibliotheca Nationalis in the National Library of the Czech Republic]

- PALIČKOVÁ, Tereza. Mezi vědou a uměním. In: Kráčel krajem poutník. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky, Praha: Národní knihovna České republiky, 2020, s. 160-173 [ Between Science and Art]

Recenze

- (rec.) Sborník Studia bibliographica Posoniensia 2010. Knihovna: knihovnická revue 22/1, 2011, s. 53-55. Dostupné také z: https://knihovna.nkp.cz/knihovna111/11153palic.htm

Úvodní stránka oddělení

Mgr. Tereza Paličková