Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Přednášky, besedy, akce Fotogalerie

Fotogalerie

Setkání s Matejem Mináčem - 27. 2. 2013
V souvislosti s podporou petice za nominaci sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru připravila Národní knihovna ČR setkání s režisérem Matejem Mináčem, který osudy „českého Schindlera“ mnoho let soustavně mapuje. Besedovat se slovenským filmařem bude možné ve středu 27. února od 17.30 hod., po diskusi bude následovat promítání filmu Síla lidskosti. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Výroba faksimile
Fotogalerie z přednášky, kterou v rámci doprovodného programu k výstavě "Středověká kniha na dosah" pronesl 21. 3. 2013 Mgr. Tomáš Žilinčár ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Přínos Oresta Zilynského k výzkumu československo-ukrajinských vztahů v literární vědě a folkloristice
Fotogalerie ze sympozia k 90. výročí narození významného etnografa ukrajinského původu, které uspořádala Slovanská knihovna dne 21. 3. 2013. Součástí sympozia je vernisáž stejnojmenné výstavy. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Andělská Noc s Andersenem
Už po čtrnácté se vydaly děti po celém světě objevovat dobrodružství četby v nočních knihovnách. Potřetí se letos Noci s Andersenem zúčastnila i Národní knihovna ČR, jež kromě předčítání připravila pro malé návštěvníky program pod patronátem klementinských andělů, kteří dohlíželi na fotosoutěž, andersenovský kvíz, výtvarnou dílnu s oblíbenou ilustrátorkou Alžbětou Skálovou i setkání s režisérem Jiřím Strachem a zpěvačkou Ewou Farnou. Foto: Eva Hodíková, NK ČR - 5. dubna 2013.
Setkání s Michalem Ajvazem
Druhý aprílový týden zavítal do Národní knihovny ČR spisovatel, který prostory Klementina opatřené aurou zázraků a překvapení zvěčnil ve svých knihách jako Druhé město nebo Návrat starého varana. Nejen jejich úryvky zazněly ve čtvrtek 11. dubna od 17. 30 hod. na autorském čtení a besedě s Michalem Ajvazem. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Saša Rašilov čte verše Tomáše Tajchnera
Slova, která nemám komu vrátit. Saša Rašilov četl verše Tomáše Tajchnera. 16. 4. 2013 od 19 hodin ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Literární večer za hudebního doprovodu Pavla Nepivody uspořádala Národní knihovna ČR. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Jarní jarmark v Klementinu 2013
Národní knihovna ČR a Klub tvořivých knihovníků SKIP uspořádali 25. dubna 2013 první jarní jarmark v Klementinu. K zakoupení byly šité a malované šperky, obrázky, enkaustické a akrylové obrázky, šperky s polodrahokamy, jarní dekorace a mnohé další. V jarní nabídce představily své výrobky také chráněné dílny. Výtěžek byl tradičně věnován nadačnímu fondu Klíček na provoz dětského hospice. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Svět knihy Praha 2013
Stánek Národní knihovny ČR na 19. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2013. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Pátrání po předcích s Helenou Voldánovou
Setkání s Helenou Voldánovou, členkou České genealogické a heraldické společnosti, se konalo 21. 5. 2013 od 17.30 hod. v Zasedacím sále NK. Odborná konzultantka seriálu ČT Tajemství rodu se s posluchači podělila o své zkušenosti z práce v oblasti rodopisu. Foto: Milena Kárná, NK ČR.
Stavba povodňových zábran u Klementina v Platnéřské ulici
3. 6. 2013 - Dobrovolníci z NK pomáhali stavět povodňové zábrany. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Místo pro imaginaci - komentovaná prohlídka
Fotogalerie z komentované prohlídky s výkladem kurátorky Vilmy Hubáčkové, vedoucí oddělení uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví, se uskutečnila 12. 6. 2013. Výstava představuje moderní knihu jako místo pro uplatnění tvůrčí imaginace. Expozice nabízí reprezentativní soubor českých autorských knih, ale také bibliofilií a ilustrací, které vznikly v časovém horizontu od 70. let 20. století do současnosti a zahrnuje období, kdy došlo k výraznému rozvoji tohoto uměleckého oboru. Celá kolekce pochází z bohatých sbírek Památníku národního písemnictví, s nímž se Národní knihovna ČR na tomto projektu podílí. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Vítání prázdnin v Nosticově paláci - Den s Národní knihovnou
Akce "Vítání prázdnin" se konala 27. 6. 2013 v Nosticově paláci. Tvořivé dílny dětem nabídly možnost nakreslit si vlastní komiks, malovat podle četby, malovat knižní obaly nebo ručně výrobit vlastní knihu. Součástí programu byla přednáška „Známá neznámá pravidla Facebooku". Foto: Milena Kárná, NK ČR.
Večer na křídlech poezie a hudby
Básně Olgy Szymanské přednesla herečka Gabriela Vránová za hudebního doprovodu kytaristy Davida Fiedlera. Program doplnila výstava autorčiných fotografií-básní spolu s grafikami a kresbami jejích dvorních ilustrátorů. Večerem provázel Jiří Zbořil. Akce se konala 26. 6. 2013 od 18 hodin ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Národní digitální knihovna: Vývoj a trendy
Seminář se konal 27. 6. 2013 v nové budově Centrálního depozitáře NK v Hostivaři. Hlavní diskutovaná témata: digitalizace, standardizace vstupů, hardwarová infrastruktura pro dlouhodobou archivaci dat a zpřístupnění ad. Příspěvky přednesli odborníci z Národní knihovny a IBM. Součástí programu byla také prohlídka specializovaných pracovišť NK. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Zákon o odporu rozpadu: Zvláštnosti prózy a poezie Varlama Šalamova a jejich vnímání na počátku 21. století
Fotogalerie z mezinárodní vědecké konference, konané ve dnech 17. - 19. 9. 2013 (Sál Boženy Němcové, Památník národního písemnictví). Konferenci pořádala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, občanské sdružení shalamov.ru a Ústav pro studium totalitních režimů, partnery konference jsou Fond Michaila Prochorova, Ústav překladu v Moskvě, Památník národního písemnictví, Nadační fond angažovaných nestraníků, Knihovna Václava Havla a Nakladatelství GplusG. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Knihovna roku 2013
Dne 3. října 2013 předal první náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2013“. Slavnostní akt proběhl v Zrcadlové kapli Klementina. Cenu "Knihovna roku" uděluje ministr kultury ČR na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a je udělována v kategoriích "základní knihovna" a "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". Foto: Eva Hodíková, NK ČR
Festival světla SIGNAL
Festival světla SIGNAL vylákal do ulic tisíce Pražanů a turistů. Od čtvrtka 17. 10. do neděle 20. 10. 2013 ožilo město barvami, světly, paprsky i animací. V Národní knihovně ČR na Révovém nádvoří se návštěvníci festivalu setkali s výzkumníkem a umělcem nových médií Andrejem Boleslavským, který je také spolutvůrcem počítačové hry Armed Assault a ArmA2 , nebo simulátorů pro vrtulník a Boeing. Projekt pod názvem ArchiBio měl ukázat, že i historických prostorách Klementina je život. Pomocí mikroskopu s projekcí na stěnu Révového nádvoří se o tom návštěvníci přesvědčili. Byli zde k vidění mikrobi z kašny na nádvoří, mravenci nebo semínka přísavníku pětipestého. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Setkání se spisovatelem Michalem Hvoreckým
V Zasedacím sále NK proběhlo 30. 10. 2013 autorské čtení, autogramiáda a beseda se slovenským spisovatelem Michalem Hvoreckým (Lovci a sběrači, Silný pocit čistoty, Plyš), který v Klementinu představil svou zatím nejnovější knihu "Smrt na Dunaji". Foto: Eva Hodíková, NK ČR
Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR
Fotogalerie ze semináře, který seznámil účastníky se stavem prací na projektu, jehož cílem je umožnit příjem elektronických publikací do fondů Národní knihovny a jejím prostřednictvím i do dalších knihoven. Popsány a předvedeny budou jak teoretické a metodické principy, tak i praktické postupy a návody ke vkládání e-publikací do NK. Seminář, který se konal 7.11. 2013, byl určen pracovníkům nakladatelů a vydavatelů e-publikací a pracovníkům knihoven. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Tradice stavění betlémů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
11. 12. 2012 od 17 hod., Zasedací sál NK: Přednáška PhDr. Zity Suchánkové, ředitelky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, se konala v rámci doprovodného programu k výstavě České historické betlémy. (Foto: Eva Hodíková, NK ČR)
Vánoční jarmark v Klementinu 2013
Fotogalerie z vánočního jarmarku v Klementinu, který se konal 4.12. 2013. Jarmark nabídl vánoční atmosféru a inspiraci, k vidění i zakoupení byly šperky z nejrůznějších materiálů, textilní doplňky, výrobky ze dřeva či papíru, korálky, patchworkové textilie, keramika, vánoční dekorace a mnohé další. Na závěr jarmarku byl slavnostně rozsvícen "národní" strom. Pořádala Národní knihovna ČR a Klub tvořivých knihovníků SKIP. Výtěžek z jarmarku bude věnován nadačnímu fondu Klíček na provoz dětského hospice. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Návštěva spisovatele Dana Browna v Národní knihovně
Autor bestsellerů jako Šifra mistra Leonarda, Andělé a démoni, Ztracený symbol a nejnověji také Inferno zavítal při svém evropském turné také do Prahy. Jedno z prvních míst kam Dan Brown po svém příletu zamířil, bylo i pražské Klementinum a v něm sídlící Národní knihovna ČR. Dan Brown zavítal do Prahy 12. ledna 2014 a ještě téhož dne se vydal zhlédnout Klementinum. Foto (1-6): Eva Hodíková - NK ČR. Foto (7-8): ARGO.