Nacházíte se zde: Úvod Katalogy a databáze Souborný katalog ČR Souborné katalogy - knihy

Souborné katalogy - knihy

Knihy vydané po r. 2001 včetně můžete ověřovat v Souborném katalogu ČR, při ověřování knih vydaných před rokem 2000 včetně je nutné kombinovat Souborný katalog ČR a Centrální evidenci zahraniční literatury.


 • Souborný katalog ČR
  záznamy českých a zahraničních tištěných monografií a speciálních dokumentů a seriálů dostupných v přispívajících knihovnách České republiky


 • Centrální evidence zahraniční literatury (CEZL) - přístupná pouze v NK
  souborný lístkový katalog zahraniční neperiodické literatury hlášené na území ČR (a SR) po r. 1965 obsahuje přes 2 mil. záznamů a je složen ze čtyř vrstev, vzniklých na základě časového a teritoriálního členění:

  CEZL 1 obsahuje záznamy tzv. západní literatury od r. 1965 (1965-1970)
  CEZL 2 obsahuje záznamy tzv. západní literatury od r. 1971 (1971-1975)
  CEZL 3 obsahuje záznamy tzv. východní literatury od r. 1965 (1965-1975)
  CEZL 4 obsahuje záznamy literatury bez rozdílu teritoria od r. 1976 (1976-2000)

  Dostupnost zahraničních knih vydaných před rokem 1965 si můžete ověřit hlavně v naskenovaných katalozích jednotlivých knihoven, dále pak v Souborném katalogu ČR a v online katalozích jednotlivých knihoven. Přehled naskenovaných katalogů naleznete např. na stránkách Národního informačního systému pro retrokonverzi. • adresář knihoven ČR - Souborný katalog ČR - adresář


 • Přehled souborných katalogů v ČR

Karolína Košťálová