Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Digitalizované české knihy nadále přístupné

Digitalizované české knihy nadále přístupné

Národní knihovna České republiky se dohodla s kolektivními správci Dilia a OOA-S na pokračování zpřístupnění digitálního obsahu v režimu děl nedostupných na trhu...
Digitalizované české knihy nadále přístupné

logo NK ČR

Národní knihovna České republiky se dohodla s kolektivními správci Dilia a OOA-S na pokračování zpřístupnění digitálního obsahu v režimu děl nedostupných na trhu.

Národní knihovna České republiky a kolektivní správci autorských práv Dilia a OOA-S uzavřeli v úterý 19. prosince 2023 po více než ročním vyjednávání pokračování svého licenčního ujednání, které umožní i v období let 2024 až 2026 zpřístupnit širší obsah digitálních dat v režimu děl nedostupných na trhu (dále i „DNNT“). Díky mimořádné finanční a organizační podpoře Ministerstva kultury ČR tak budou moci studenti, pedagogové, vědci i široká veřejnost bezplatně využívat starší české publikace v prostředí internetu. Jedná se o klíčovou službu v oblasti zpřístupnění českého písemného kulturního a vědeckého dědictví v digitální podobě a zároveň i o mimořádnou aktivitu podporující vzdělávání i výzkumné činnosti. Sekundárním efektem je i posílení motivace autorů vytvářet nová díla.

Registrovaní uživatelé knihoven tak budou mít i v příštích třech letech zabezpečen prostřednictvím Národní digitální knihovny plnohodnotný přístup k digitálnímu obsahu novodobých bohemikálních fondů spadajících do výše uvedeného režimu.  Jde zejména o české knihy vydané do roku 2003. Celkem se jedná o více než 150 000 titulů, které nejsou dostupné na knižním trhu, ale jsou chráněny autorským právem. Přístupné budou také noviny a časopisy vydané do 2013 včetně. Licence umožňuje jejich zpřístupnění za stejných funkčních podmínek, jak tomu bylo v období let 2019 až 2023. Tyto dokumenty je možné číst, ale nelze je stahovat nebo tisknout. Díky systematické digitalizaci novodobých fondů se bude navíc počet dostupných dokumentů postupně rozšiřovat.

Portál děl nedostupných na trhu (https://dnnt.cz/).

Díla nedostupná na trhu jsou přístupná prostřednictvím portálu DNNT na adrese https://dnnt.cz/. Dostupný obsah zprostředkují digitální knihovny provozované Národní knihovnou České republiky, Moravskou zemskou knihovnou, Knihovnou AV ČR a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Připravuje se zapojení dalších knihoven. Podmínkou přístupu je, aby byl čtenář registrován v některé knihovně. Data o dílech včleněných do systému jsou dostupná prostřednictvím webové aplikace Seznam děl nedostupných na trhu, který je zároveň národním poskytovatelem dat do evropského rejstříku děl nedostupných na trhu EUIPO.

Seznam děl nedostupných na trhu (https://sdnnt.nkp.cz).