Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2018 Zalistujte si Vyšehradským kodexem

Zalistujte si Vyšehradským kodexem

Na výstavě "Středověká kniha na dosah" si můžete faksimile vzácných historických rukopisů prolistovat a prohlédnout jejich obsah i fyzické provedení původními technologiemi.
Zalistujte si Vyšehradským kodexem

kniha

Víte, jak vypadal Vyšehradský kodex, Strahovský evangeliář nebo Velislavova bible? K originálu se asi hned tak nedostanete, avšak věrné kopie těchto, ale i dalších historických rukopisů a inkunábulí budou od 6. do 19. dubna 2018 k vidění v Galerii Klementinum v areálu Národní knihovny ČR. V expozici Středověká kniha na dosah budou faksimile vzácných historických rukopisů skutečně „na dosah“ – návštěvníci si budou moci faksimile významných děl sami prolistovat a do posledních detailů si prohlédnout jejich obsah i fyzické provedení původními technologiemi.

Vzácné rukopisy a staré tisky je nutné, vzhledem k jejich ochraně a údržbě, uchovávat ve vysoce zabezpečeném prostředí s nepřetržitým měřením klimatických hodnot. Široká veřejnost tudíž mnohdy nemá možnost poklady národního písemnictví ani spatřit, natož jimi listovat. V dnešní době ale existuje možnost zpřístupnit je prostřednictvím faksimilií, jejichž výroba je však složitá a finančně náročná – náklad tudíž bývá značně omezen a málokdo s nimi přijde běžně do styku. Šanci nahlédnout do tajů starých knih nabídne výstava Středověká kniha na dosah, kterou připravila Národní knihovna ČR ve spolupráci se společností Tempus Libri, zabývající se právě produkcí věrných kopií vzácných historických originálů. Je nám velkou ctí, že záštitu nad výstavou laskavě převzal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Uvedená výstava tak mj. umožňuje propojení historie se současnými technologickými možnostmi. „Posláním každé národní knihovny je uchovat národní i mezinárodní literaturu pro budoucí generace Vzájemným kontaktem laické i odborné veřejnosti bude docházet i ke zvýšení vlivu na vzdělanost české společnosti jako takové. Akcemi podobnými této se zvýší povědomí o historických fondech, které chrání nejen zdi Klementina a péče našich kolegů,“ říká generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda.

Unikátní dvoutýdenní expozice věrných kopií vzácných, zejména českých, rukopisů a inkunábulí, doplněná i o originály starých tisků dostojí svému názvu a skutečně návštěvníkům nabídne možnost knihu otevřít, listovat jí a díky tomu dopodrobna prozkoumat detaily práce starých mistrů. Středověká kniha tak bude doslova na dosah. Velmi významným exponátem bude jistě faksimile nejvzácnější knihy, kterou na našem území máme – královského evangelistáře, známého jako Vyšehradský kodex. Ten byl zhotoven jako dar ke korunovaci prvního českého krále Vratislava. Díky svému historickému významu a své mimořádně ikonografické výzdobě byl kodex v r. 2005 zařazen mezi národní kulturní památky ČR a je označován za nejdražší rukopis v České republice s pojistnou hodnotou ve výši jedné miliardy korun.

Těšit se můžete i na další kopie více než tisíc let starých knih. Mezi exponáty najdete: Strahovský evangeliář (okolo r. 860), nejkompletnější sbírky právních textů z předhusitské doby – Kniha zemského, městského a jiného práva (okolo r. 1413), nejobsáhlejší obrazový rukopis ve středověké střední Evropě Velislavovu bibli (polovina 14. stol.), druhou tištěnou bibli na našem území – inkunábuli Bible kutnohorské (1489), nejstarší městské knihy ve střední Evropě – Liber vetustissimus (1310), dosud platnou právní listinu s nejstarší dochovanou podobou staropražského znaku – Polepšení znaku Starého Města pražského (1475), nebo tři ukázky faksimile španělského vydavatelství Liber Millenium (např. Kodex navarský z konce 12. století). Expozici doplní prezentace genealogického výzkumu s ukázkou finálního zpracování konečné badatelské zprávy a rodového stromu zhotovené na zakázku nakladatelstvím Tempus Libri. „Faksimilace je velmi náročný proces, a to jak z pohledu časového, tak i z finančního, proto jsou k vydání vybírány opravdu výjimečné tituly. Každé z vystavených faksimile má svoje NEJ, a to zpravidla i několik. I proto bychom rádi, aby příchozí do návštěvní knihy u vstupu do Výstavního sálu sami popsali, která z vystavených knih na ně zapůsobila nejvíce a proč,“ uvedl Tomáš Žilinčár, jednatel společnosti Tempus Libri. Všechny vystavené faksimile je možné zakoupit prostřednictvím vydavatelství Tempus Libri nebo www.tempuslibri.cz

Výstavu Středověká kniha na dosah, kterou Národní knihovna ČR připravila společně se společností Tempus Libri, bude možné navštívit 6. – 19. 4. 2018 v Galerii Klementinum každý den od 10.30 do 18.00 s výjimkou pondělí. Vstup je zdarma. Záštitu nad akcí převzal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Pozvánka >>


Vyšehradský kodex v péči restaurátorů