Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2018 Restaurování knih a kulturního dědictví

Restaurování knih a kulturního dědictví

Dne 10. prosince 2018 se v Národní knihovně konala mezinárodní konference s názvem "Restaurování knih a kulturního dědictví v Národní knihovně ČR a ruských kulturních institucích".
Restaurování knih a kulturního dědictví

konference

Mezinárodní konference s názvem "Restaurování knih a kulturního dědictví v Národní knihovně ČR a ruských kulturních institucích"

Dne 10. prosince 2018 se v zasedací místnosti Klementina v Národní knihovně České republiky (NK ČR) konala mezinárodní konference s názvem "Restaurování knih a kulturního dědictví v Národní knihovně ČR a ruských kulturních institucích". Toto odborné setkání vzniklo ze vzájemné komunikace a plánování návštěvy ruské delegace restaurátorek a vedoucích pracovnic ruských kulturních institucí u nás v Klementinu. Přijelo 19 restaurátorek z různých kulturních institucí a za NK ČR se zúčastnilo přes 25 pracovníků OOKF a dalších útvarů NK ČR. Bariérou byl jazyk, ale máme v týmu rusky mluvící kolegyni restaurátorku paní Julii Hejzlarovou a na Mezinárodním oddělení rusky mluvící paní Ene Päts, které byly tak ochotné a připravily se na simultánní tlumočení, vytvořily si slovníček odborných pojmů z oblasti restaurování, konzervace a péče o knihovní fondy.

Úvodní slovo přednesl pan generální ředitel NK ČR PhDr. Martin Kocanda, který přivítal ruskou návštěvu a pohovořil o nutnosti nejen digitalizovat, ale zachovat i originál v dobrém fyzickém stavu, k čemuž právě restaurování a konzervace směřuje. Dále pronesla úvodní slovo paní ředitelka Elena Novikova, zástupce GŘ ve VGBIL, poděkovala za pozvání a popřála úspěšné jednání a předala panu generálnímu řediteli NK ČR knižní dar – knihy českých autorů v ruském jazyce.

Poté začal odborný program rozdělený na 1. blok, kdy pracovníci Odboru ochrany knihovních fondů (OOKF) NK ČR představili svou práci a činnosti. Nejprve Petra Vávrová, ředitelka OOKF, přivítala návštěvu a prezentovala činnosti zaměřené na péči o knihovní fondy a představila Odbor ochrany knihovních fondů, dále BcA. Jana Dřevíkovská představila Oddělení restaurování NK ČR a jeho aktivity. Na tento příspěvek navázal restaurátor Ondřej Lehovec, který prezentoval projekt digitalizace starých tisků NK ČR společností Google a další příspěvek přednesla restaurátorka BcA. Zuzana Milnerová, jejíž příspěvek popisoval péči o sbírku rukopisných fragmentů v NK ČR. Po tomto bloku následovala živá diskuze a následně občerstvení.

Po přestávce následovaly prezentace kolegyň z ruských knihoven a dalších kulturních institucí. Paní Roza Salnikova, vedoucí Centra pro ochranu a restaurování dokumentů, Knihovna zahraniční literatury (VGBIL) představila instituci a dále postupy zachování fondů knihovny zahraniční literatury -  současnost a perspektivy, na příspěvek navázala paní Irina Shilova, restaurátorka umění v VGBIL a prezentovala příspěvek s názvem: „Ostrožská bible tiskaře Ivan Fedorova. Nový život“. Poté paní Alexandra Belanovskaja, vedoucí oddělení ochrany a restaurování v GMIR, seznámila účastníky konference s přednáškou na téma „Státní muzeum dějin ruské literatury V.I.Dala - restaurování a ochrana muzejního fondu. Na závěr paní Inna Solovova, vedoucí restaurátorské dílny Treťajakovské Galerie, představila Treťjakovskou galerii a její historii vzniku, vývoje a poklady v ní uložené.

Po tomto bloku následovala opět živá diskuze a navazování vzájemných kontaktů.

Na závěr celé akce vystoupili kolegové z Knihovnického institutu, paní PhDr. Anna Machová, která rusky seznámila ruskou část účastníků s odbornou literaturou v ruském jazyce, kterou máme ve fondu. Rovněž představila v širších souvislostech NK ČR. Poté ještě opět rusky přednesl pan Dr. Zdeněk Matušík příspěvek na téma knihovny a jejich síť a fungování v České republice.

Po ukončení konference kolem 14. hodiny se ruská část účastníků přesunula ještě na exkurzi na pracoviště Oddělení restaurování v Klementinu, kde diskutovali nad konkrétními zásahy nové materiály a postupy restaurování a konzervace knihovních fondů. Poté následovala prohlídka Klementina pod vedením pana DR. Matušíka a paní Ene Päts.

Setkání na této konferenci bylo velmi příjemné a přínosné. Doufám, že i do budoucna budeme spolupracovat a řešit vzájemně dílčí restaurátorské kroky apod.

Úvodní slova a předání knižního daru generálnímu řediteli NK ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborné přednášky a diskuze

Exkurze na pracovišti Oddělení restaurování v Klementinu