Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2018 Konzervace a restaurování

Konzervace a restaurování

Kniha představuje vybrané technologie, nové materiály a postupy vyvinuté pro péči o novodobé knihovní fondy (knihy vzniklé po roce 1800) v rámci projektu NAKI.
Konzervace a restaurování

kniha

Konzervace a restaurování novodobých knihovních fondů
K vydání připravily Petra Vávrová a Magda Součková

Kniha představuje vybrané technologie, nové materiály a postupy vyvinuté pro péči o novodobé knihovní fondy v rámci projektu NAKI s názvem Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie. Novodobými knihovními fondy (NKF) se v Národní knihovně České republiky označují knihy vzniklé po roce 1800, v jiných knihovnách je tento rok posunutý např. do roku 1850 či 1900. Je to velmi materiálově různorodý fond a zpravidla jsou materiály velmi nestabilní a snadno degradují, kromě nekvalitních papírů a lepenek obsahují také textil a plasty, resp. plastické hmoty různého chemického složení. V rámci projektu byly vytvořeny jednak metodiky průzkumu fyzického stavu NKF s využitím vybraných instrumentálních metod (SurveNIR, mikrofadeometr), a jednak byly na Technické univerzitě v Liberci vyvinuty speciální materiály pro obnovu a restaurování NKF (zátěr pro plátno a lepidlo). Hlavním a stěžejním cílem projektu byl vývoj a optimalizace specifických pracovních postupů a moderních technologií pro konzervaci a restaurování NKF (postupy restaurování a konzervace plátěných i plastových knižních vazeb). Výsledky projektu shrnuté v této knize by měly přispět ke zkvalitnění péče o rozsáhlé novodobé fondy, a přispět tak k jejich zachování pro budoucí generace.

Národní knihovna ČR, Praha 2017, 1. vydání, 288 s., zdarma
ISBN 978-80-7050-696-7