Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2018 Intenzivní výzkum v Národní knihovně

Intenzivní výzkum v Národní knihovně

I v nelehkých podmínkách revitalizace Klementina a rekonstrukce CDH se Národní knihovně daří nejen zajišťovat služby pro uživatele, ale rovněž plnit roli výzkumné instituce.
Intenzivní výzkum v Národní knihovně

Logo NK ČR

V současné době prochází stavebními úpravami obě budovy Národní knihovny ČR – v Klementinu probíhá revitalizace a Centrální depozitář v Hostivaři je rekonstruován. To má vliv nejen na práci zaměstnanců, ale především na naše uživatele a poskytované služby. Dobrou zprávou ovšem je, že i v těchto nelehkých podmínkách se Národní knihovně ČR daří velmi dobře plnit svoji další roli, a to roli výzkumné instituce.

Důkazem je úspěch, který Národní knihovna ČR zaznamenala ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o granty v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity, tzv. NAKI II. Cílem tohoto programu je nejen zachování a rozvoj národnrií kulturní identity, ale také využití vědeckých poznatků při tvorbě a zachování kulturní orientace a kulturních hodnot. Soutěž vypisuje ministerstvo kultury a pro podporu v letech 2018 – 2022 bylo přijato 70 projektů z celkem 196 přihlášených.

Národní knihovna ČR podávala celkem 11 projektů, z nichž 7 dostalo grant, což lze považovat za výrazný úspěch. „Národní knihovna ČR výzkumné projekty neřeší jen samostatně, ale mnoho z nich i ve spolupráci s dalšími významnými institucemi, jakými jsou například VŠCHT, Knihovna Akademie věd ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Národní památkový ústav, Západočeská univerzita v Plzni a další. To posiluje postavení Národní knihovny ČR mezi českými výzkumnými organizacemi a dokazuje inovativnost jejích vizí, “ uvádí Mgr. Tomáš Foltýn, ředitel Odboru správy fondů Národní knihovny ČR. „Tyto projekty jsou významné nejen na národní úrovni, ale mají potenciál i v celoevropském měřítku,“ dodává.

Projekty Národní knihovny ČR byly hodnoceny poměrně vysoko a dokonce obsadily první dvě místa. Nejlepší hodnocení získal projekt „Syntetické materiály v knihovních fondech“, na kterém se podílí VŠCHT. Ten se zabývá výzkumem syntetických materiálů v knižní vazbě, jejich degradací a vývojem postupů jejich konzervace a restaurování. Na druhém místě se pak umístil projekt „RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací“, který Národní knihovna ČR řeší společně s Knihovnou Akademie věd ČR a Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Projekt si klade za cíl vytvořit technické řešení, jež prostřednictvím knihoven zajistí přístup k digitálním publikacím. Ten se bude individuálně odvíjet od typu publikací a možností daných legislativou – například pro díla nedostupná na trhu, elektronické povinné výtisky atd.

„Kromě toho z minulých let pokračují čtyři projekty z programu NAKI II. Především však pravidelně probíhá institucionální výzkum, který doposud byl a stále je největším zdrojem bodového hodnocení Národní knihovny ČR jako výzkumné organizace. V roce 2018 se základní institucionální výzkum zaměřuje na vybrané otázky knižní kultury středověkých Čech, hudební vědy a slavistiky, zatímco jeho aplikovaná složka je soustředěna na rozvoj digitální knihovny Manuscriptorium, archivaci webu, dlouhodobé uložení digitálních dat a ochranu historických a novodobých fondů,“ doplňuje Mgr. Adolf Knoll, tajemník pro vědu a výzkum Národní knihovny ČR.