Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod Služby Souborné katalogy v ČR

  Souborné katalogy v ČR

  Souborné katalogy v ČR

  SKC - Souborný katalog ČR obsahuje záznamy českých a zahraničních tištěných monografií a speciálních dokumentů a seriálů dostupných v přispívajících knihovnách České republiky.
  CEZL - Centrální evidence zahraniční literatury (CEZL) je souborný lístkový katalog zahraniční neperiodické literatury hlášené na území ČR (a SR) v letech. 1965-2000. CEZL obsahuje přes 2 mil. záznamů a je složen ze čtyř vrstev, vzniklých na základě časového a teritoriálního členění. Přístup je možný pouze v NK.
  SKAT
  AV ČR
  TinWeb
  VPK
  UK
  UPOL
  UJEP
  MUNI
  SLU
  ZČU
  ČVUT
  VUT
  VŠCHT
  VŠB
  VŠE
  MZLU

  - Souborný katalog LANius (souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven)
  - Souborný katalog knihoven ústavů Akademie věd ČR
  - Virtuální souborný katalog knihoven s TinWeb/T Series
  - Souborný katalog VPK (periodika z více než 50 českých knihoven)
  - Centrální katalog Univerzity Karlovy
  - Souborný katalog Univerzity Palackého v Olomouci
  - Souborný katalog Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  - Souborný katalog Masarykovy univerzity v Brně
  - Katalog Slezské univerzity v Opavě
  - Úplný katalog Univerzitní knihovny - Západočeská univerzita v Plzni
  - Souborný katalog Českého vysokého učení technického v Praze
  - Souborný katalog Vysokého učení technického v Brně
  - Katalog knihoven Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  - Katalog knihovny Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
  - Souborný katalog Vysoké školy ekonomické
  - Souborný katalog Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

   

  LBS

  LSS

  ZVÚ
  VUK
  - Souborný katalog zahraničních knih z oblasti lékařství a zdravotnictví,
  1994+ (Národní lékařská knihovna)
  - Souborný katalog zahraničních periodik z oblasti lékařství a zdravotnictví,
  1976+ (Národní lékařská knihovna)
  - Souborný katalog zemědělských knih
  - Virtuální umělecká knihovna spojuje katalogy knihoven UPM, NG v Praze, MG v Brně a VŠUP v Praze
  MVS
  JIB
  - Meziknihovní výpůjční systém Regionální knihovny Karviná
  - Jednotná informační brána

  Jana Huňová