Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod Služby Jak najít Doporučené zdroje

  Doporučené zdroje

  naskenovaný katalog (na internetu) Typy dokumentů: knihy, sborníky, periodika Časový interval: 1830-1950 Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)
  staré tisky vydané do roku 1800 je možné objednat osobně přímo ve Studovně rukopisů a starých tisků

  ev: Generální katalog II
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora, časopisy, noviny ...)
  Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
  Typy dokumentů: knihy, sborníky, časopisy
  Časový interval: 1951-1995
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)
  ev: Generální katalog III
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora, edice, časopisy, noviny ...)
  Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
  Typy dokumentů: periodika, sbírky, vícesvazková díla
  Časový interval: 1951-1995
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)
  ev: Generální katalog Slovanské knihovny
  Zachycené obory: slovanská literatura
  Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
  Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
  Typy dokumentů: knihy, sborníky, periodika
  Časový interval: 16.-20. století
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)
  ev: Katalog hudebních tisků
  Zachycené obory: hudebniny
  Hledání podle: autor
  Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
  Typy dokumentů: hudební tisky (hudebniny - notový materiál)
  Časový interval: 1750 - leden 1998
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  Způsob objednání: klasická objednávka ve Studovně hudebního oddělení NK ČR
  ev: Katalog české knižní produkce 19.století
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora.)
  Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
  Typy dokumentů: knihy, kalendáře, almanachy, výroční zprávy, ročenky
  Časový interval: 1801-1900
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  Způsob objednání: klasická objednávka v NK ČR
  v Katalogu jsou uvedeny u jednotlivých záznamů i výskyty daného dokumentu v dalších českých knihovnách
  ev: Katalog knihovnické literatury
  Zachycené obory: knihovnická literatura
  Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
  Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
  Typy dokumentů: knihy
  Časový interval: 1890-1989
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  Způsob objednání: klasická objednávka v Knihovně knihovnické literatury NK ČR
  ev: Dokumentační kartotéka knihovnické literatury
  Zachycené obory: knihovnická literatura
  Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
  Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
  Typy dokumentů: články, statě ze sborníků, metodické  materiály
  Časový interval: 1970-1989
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  Způsob objednání: klasická objednávka v Knihovně knihovnické literatury NK ČR
  ev: Ruský zahraniční historický archiv
  Zachycené obory: historie ruských společenských a revolučních hnutí, 1. světové válka, ruské revoluce a občanské války, zpráv o činnosti ruských politických stran a spolků a o životě ruské emigrace v zahraničí
  Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
  Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
  Typy dokumentů: knihy
  Časový interval: 1875-1945
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)
  ev: Retrospektivní bibliografie článků 1945-1952 (kartotéka )
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: předmět
  Přístupnost: lístková kartotéka (přístup pouze v Referečním centru NK)
  Typy dokumentů: články
  Časový interval: 1945-1952
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  ev: Články v českých časopisech 1953-1990 (Bibliografický katalog ČSFR)
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, předmět
  Přístupnost: tištěný zdroj (přístup pouze v Referenčním centru NK ČR)
  Typy dokumentů: články
  Časový interval: 1953-1990
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  ev: EZB
  Jednotný přístup k odborným elektronickým časopisům dostupným v plném textu na internetu, informace o dostupnosti časopisů (volně přístupné, přístupné na základě licence, nepřístupné)
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: název, předmět
  Přístupnost: online databáze (na internetu), EZB je možné využít i v rámci vzdáleného přístupu
  Typy dokumentů: časopisy
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  ev: ZDB
  Souborný katalog zahraničních periodik dostupných v německých knihovnách
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, předmět
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  Typy dokumentů: časopisy
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  ev: Souborná báze PER (Moravská zemská knihovna)
  Báze obsahuje záznamy periodik vydávaných na území České republiky od počátku až do roku 1995
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, předmět
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  Typy dokumentů: časopisy
  Časový interval: do roku 1995
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  ev: ANL FULL
  Články v českých novinách a časopisech (plné texty)
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, předmět
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  Typy dokumentů: články
  Časový interval: od roku 1997
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  Způsob objednání: přístup k plným textům článků v budově NK ČR bez omezení, mimo NK ČR na základě bezplatné registrace přístup na dobu 1 dne
  ev: Anopress
  Databáze plných textů článků z českých deníků, časopisů a  dalších médií
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, předmět
  Přístupnost: online databáze (přístup pouze ve studovnách NK ČR) - Referenční centrum, Studovna periodik, Knihovna knih. literatury, Slovanská knihovna
  Typy dokumentů: články
  Časový interval: od roku 1996
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  Způsob objednání: plné texty dostupné přímo v databázi
  ev: JIB
  Vyhledávání ve více zdrojích zároveň v jednom vyhledávacím rozhraní, kromě jiných zdrojů i v katalozích českých knihoven a českých souborných katalozích
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, předmět
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  Typy dokumentů: knihy, časopisy, články
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  Způsob objednání: prostřednictvím SFX přístup do katalogů jednotlivých knihoven
  ev: KVK
  Vyhledávání ve více zdrojích zároveň v jednom vyhledávacím rozhraní, kromě souborných katalogů jednotlivých německých spolkových zemí umožňuje hledání v katalozích evropských národních knihoven, katalogu Kongresové knihovny atd.
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, předmět
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  Typy dokumentů: knihy, časopisy
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  ev: Manuscriptorium : otevřený katalog historických fondů
  Manuscriptorium je součástí Digitální knihovny. Digitální knihovna  obsahuje vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národních programech Memoriae Mundi Series Bohemica (převážně rukopisy, staré tisky a perspektivně další dokumenty) a Kramerius (starší noviny a časopisy a další vzácné dokumenty tištěné na kyselém papíře).
  Zachycené obory: historické fondy
  Hledání podle: autor, titul, signatura, incipit, slova kdekoliv, uložení, správce
  Přístupnost: online databáze (na internetu) - přístup ke katalogu: bez omezení; přístup k ostatním digitálním datům: pouze z licencovaných domén (včetně počítačů v síti NK ČR) nebo přes vstupní heslo
  Typy dokumentů: některé rukopisy NK ČR
  všechny inkunábule NK ČR
  všechny jazykově české (a některé cizojazyčné) staré tisky NK ČR
  staré mapy NK ČR
  digitální kopie vybraných rukopisů, tisků a map
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  ev: Knihopis (KPS)
  Zachycené obory: historické fondy
  Hledání podle: číslo Knihopisu, název, původce (autor, tiskař, překladatel atd.), majitel (místo uložení, název instituce, signatura) atd.
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  Typy dokumentů: jazykově české inkunábule a staré tisky
  Časový interval: do roku 1800
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  ev: Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800, I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století. [CD-ROM]. Praha: 2003.
  Zachycené obory: historické fondy
  Hledání podle: naskenovaná kartotéka bibliografie cizojazyčných bohemik včetně naskenovaného rejstříku tiskařů, rejstříku tiskařských bohemik a relevantní literatury
  Přístupnost: CD-ROM (přístup v NK ČR prostřednictvím UltraNetu)
  Typy dokumentů: cizojazyčné bohemikální tisky
  Časový interval: 1501-1800
  Jazyk dokumentů: cizí jazyky
  ev: ISSN Compact
  Přehled periodik zahrnutých do systému ISSN
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: název, předmět
  Přístupnost: CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
  Typy dokumentů: časopisy, noviny
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
  ev: licencované článkové databáze - databáze mohou být pouze bibliografické, doplněné abstraktem článku či přímo s plným textem článku
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, přeautor, název, předmět
  Přístupnost: online databáze (přístup pouze v Referenčním centru NK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu)
  CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
  Typy dokumentů: články
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: cizí jazyky
  ev: národní bibliografie
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, předmět
  Přístupnost: CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
  Typy dokumentů: knihy
  Časový interval: 20. století
  Jazyk dokumentů: cizí jazyky
  ev: národní retrospektivní bibliografie
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, předmět
  Přístupnost: CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
  Typy dokumentů: knihy
  Časový interval: od 15.stol.
  Jazyk dokumentů: cizí jazyky
  ev: Městská knihovna v Praze - názvové katalogy
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název
  Přístupnost: lístkový katalog (přístup pouze v Městské knihovně v Praze), tel.:  222 113 202
  Typy dokumentů: knihy (rozpisy beletrie)
  Časový interval: 1891- , rozpisy 1945-
  Jazyk dokumentů: český a slovenský jazyk
  ev: Ústav pro českou literaturu AV ČR - knihovna
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, předmět
  Přístupnost: zdroje dostupné pouze v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, tel.: 234612147, 234612147, e-mail: knihovna-sli@ucl.cas.cz
  Typy dokumentů: knihy, časopisy, články
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  ev: Česká národní databáze ISSN
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: název,  ISSN, nakladatel, vydavatel, periodicita ...
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  Typy dokumentů: časopisy
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  Služební katalog Oddělení rukopisů a starých tisků - signatura 62 A
  Zachycené obory: geografie, historie
  Hledání podle: zeměpisné jméno
  Přístupnost: lístková kartotéka (přístup pouze v Oddělení rukopisů a starých tisků, kontaktní osoba PhDr. Jan Sobotka)
  Typy dokumentů: mapy a mapové atlasy
  Časový interval: 1579-1880
  Jazyk dokumentů: německy, latinsky, francouzsky, italsky, anglicky, španělsky, nizozemsky, česky,  rusky, maďarsky
  Způsob objednání: osobně ve studovně Oddělení rukopisů a starých tisků
  ev: Infozdroje.cz
  Portál Infozdroje.cz obsahuje informace o licencovaných databázích, které jsou dostupné v českých knihovnách.
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: název licenované databáze, název knihovny, která má ke zdroji přístup
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  Typy dokumentů: databáze (online, CD-ROM)
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: cizí jazyky
  : Elektronické informační zdroje na vysokých školách v ČR (EIZ VŠ)
  Portál EIZ VŠ obsahuje informace o licencovaných databázích, které jsou dostupné na českých vysokých školách.
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: název licenované databáze, název vysoké školy, která má ke zdroji přístup
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  Typy dokumentů: databáze (online, CD-ROM)
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: cizí jazyky
  : Česká národní bibliografie (ČNB)
  ČNB má několik částí: České knihy, Periodika, Speciální dokumenty (Grafické dokumenty, Hudebniny, Kartografické dokumenty, Zvukové záznamy, Elektronické zdroje), Články, Autority, Disertace a autoreferáty
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: možnosti vyhledávaní se liší podle vybrané části České národní bibliografie
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  CD-ROM (přístup v NK ČR prostřednictvím UltraNetu)
  Typy dokumentů: všechny typy dokumentů
  Časový interval: České knihy - od r. 1901, postupně je doplňována i produkce z období 1801-1900
  Periodika - od r. 1990
  Speciální dokumenty - Grafické dokumenty - od r. 1992
  Speciální dokumenty - Hudebniny - od r. 1994
  Speciální dokumenty - Kartografické dokumenty - od r. 1994
  Speciální dokumenty - Zvukové záznamy - od r. 1992
  Speciální dokumenty - Elektronické zdroje - od r. 1996
  Články - od r. 1991
  Disertace a autoreferáty -  1964-1996
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  : Bibliografický katalog ČSFR. České hudebniny, gramofonové desky a kompaktní disky. 1990-1992. Praha : Národní knihovna v Praze, 1990-1992.
  Národní bibliografie hudebnin, gramofonových desek a kompaktních disků v letech 1990-1992.
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: soupis je doplněn bohatými rejstříky (skladatelů, autorů textů, interpretů aj.)
  Přístupnost: tištěný zdroj, bibliografie je dostupná např. v Referenčním centru
  Typy dokumentů: hudebniny, gramofonové desky, kompaktní disky
  Časový interval: 1990-1992
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  Bibliografický katalog ČSSR. České hudebniny a gramofonové desky. 1965-1989. Praha : Panorama, 1965-1989. ISSN 0323-1569
  Soupis hudebnin a gramofonových desek, které vycházely v ČSSR v letech 1965-1989.
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: bibliografie je doplněn bohatými rejstříky (skladatelů, autorů textů, interpretů aj.)
  Přístupnost: tištěný zdroj, bibliografie je dostupná např. v Referenčním centru
  Typy dokumentů: hudebniny, gramofonové desky
  Časový interval: 1965-1989
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  Bibliografický katalog ČSSR. České hudebniny. 1955-1964. Praha, 1956-1965.
  Bibliografie hudebnin vydaných v letech 1955-1964.
  Zachycené obory: všechny obory
  Přístupnost: tištěný zdroj, bibliografie je dostupná např. v Referenčním centru
  Typy dokumentů: hudebniny
  Časový interval: 1955-1964
  Jazyk dokumentů: český jazyk

   

  Bibliografický katalog Československé republiky. Část B, Hudebniny. 1937-1946. Praha : Národní a Universitní knihovna, 1937/1938 - 1947.
  Bibliografický katalog Československé republiky. Část C, Hudebniny. 1947-1950. Praha : Národní a Universitní knihovna, 1947 - 1951.
  Bibliografie hudebnin vycházejících v letech 1937-1950.
  Zachycené obory: všechny obory
  Přístupnost: tištěný zdroj, bibliografie je dostupná např. v Referenčním centru
  Typy dokumentů: hudebniny
  Časový interval: 1937-1950
  Jazyk dokumentů: český jazyk
  ev: WorldCat
  WorldCat je souborný katalog knihoven, které přispívají do systému OCLC. V současné době obsahuje téměř 50 milionů záznamů.
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: autor, název, předmět, rok, ISBN/ISSN ...
  Přístupnost: online databáze (přístup pouze v Referenčním centru nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu)
  Typy dokumentů: knihy, časopisy a další typy dokumentů
  Časový interval: bez omezení
  Jazyk dokumentů: cizí jazyky
  : Kramerius
  Kramerius je součástí Digitální knihovny. Digitální knihovna  obsahuje vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národních programech Memoriae Mundi Series Bohemica (převážně rukopisy, staré tisky a perspektivně další dokumenty) a Kramerius (starší noviny a časopisy a další vzácné dokumenty tištěné na kyselém papíře).
  Zachycené obory: všechny obory
  Hledání podle: název
  Přístupnost: online databáze (na internetu)
  přístup k bibliografickým záznamům  - bez omezení
  přístup k obrazovým datům dokumentů, které nejsou chráněny autorským zákonem - bez omezení
  přístup k ostatním digitálním datům - pouze z  počítačů v síti NK ČR
  Typy dokumentů: periodika (starší noviny a časopisy a další vzácné dokumenty tištěné na kyselém papíře)
  Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky