Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení PR a marketingu

Oddělení PR a marketingu

telefon: 221 663 212
fax:
e-mail: monika.chundelova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení PR a marketingu
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: Monika Chundelová

Oddělení PR a marketingu
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Komplexně zabezpečuje marketingové a PR aktivity NK vč. interní komunikace. Zabezpečuje a schvaluje veškeré kulturní aktivity, odborné diskuse, semináře apod. v prostorách NK a organizačně se na nich podílí. Odpovídá za grafickou i obsahovou náplň internetových stránek NK (včetně jazykových verzí). Zabezpečuje prohlídky historických prostor pro hosty, exkurze. Realizuje sponzorskou činnost. Zajišťuje tvorbu propagačních materiálů NK. Spravuje archiv fotodokumentace. Schvaluje a zajišťuje pronájmy prostor NK, fotografování a filmování. Smluvně ošetřuje poskytnutí rozmnoženiny díla a práv k jejímu užití, výpůjčky dokumentů z novodobých fondů mimo NK. Podílí se na zajištění provozu informačního a prodejního stánku.

 

Monika Chundelová