Nacházíte se zde: Úvod Služby Samoobslužné reprografické služby

Samoobslužné reprografické služby

Na samoobslužných multifunkcích lze z části fondu NK ČR zhotovit černobílé a barevné kopie. Samoobslužně lze i tisknout z digitálních knihoven, internetu a dalších zdrojů. Ve vybraných případech mohou uživatelé použít i vlastní zařízení.

Poskytování reprografických služeb se řídí Pravidly poskytování reprografických služeb v NK ČR. Samoobslužné reprografické služby poskytuje NK ČR ze svého fondu či z vlastních materiálů uživatele. V souladu s obecnými právními předpisy (autorský zákon, knihovní zákon, zákon o vysokých školách, trestní zákoník atd.), případně s podmínkami smluvních licencí, umožňuje NK ČR pořizovat kopie knihovních dokumentů i s použitím vlastního zařízení.

Reprografické služby v samoobslužném režimu na zařízeních NK ČR

Na zařízeních NK ČR je možné uskutečnit kopírování, skenování či tisk dle konfigurace umístěných zařízení, která jsou k dispozici v těchto prostorách:


Tištěné kopie si mohou uživatelé NK ČR samoobslužně zhotovit:


V závislosti na typu dokumentu lze zhotovovat jednostranné a oboustranné černobílé i barevné kopie a tisky ve formátech A4 a A3.
Cena reprografických služeb v samoobslužném režimu se řídí Ceníkem placených knihovnických a informačních služeb a poplatků Národní knihovny ČR.
Kopie z předloh, na něž se vztahují majetková autorská práva, si mohou uživatelé zhotovovat výlučně pro osobní potřebu nebo pro nevýdělečnou potřebu studia, vyučování či vědeckého výzkumu.

Před zahájením kopírování či tisku v samoobslužném režimu uživatelé odevzdávají službě ve studovně čtenářský průkaz NK ČR nebo jiný osobní průkaz, na kterém je uvedeno příjmení uživatele, následně jim bude vydána kopírovací karta. Je však nepřípustné v této souvislosti přijímat občanský průkaz (§ 39, odst. b) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech), cestovní doklady (§ 5, odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech) či řidičský průkaz. Odevzdaný průkaz je uživateli vrácen ihned po zaplacení poplatku za zhotovené kopie.
Konkrétní postup samoobslužného kopírování pro každou knihovní jednotku stanovuje služba. Dle posouzení smí stanovit výjimku z pravidel. Instrukce služby jsou závazné.
NK ČR běžně nenabízí možnost zhotovit si digitální kopie na zařízeních knihovny. Výjimečně je možné tuto službu poskytnout ve Studovně společenských a přírodních věd, pokud lze na místě ověřit, že dokument obsahuje pouze díla volná nebo nechráněná autorským zákonem. Tento stav vyhodnocuje služba.
Uživatelům se zdravotním postižením (OZP průkazy typu TP, ZTP, ZTP/P) poskytuje NK ČR asistenci při samoobslužném kopírování knihovních jednotek.

Reprografické služby v samoobslužném režimu z předloh z fondu NK ČR a dokumentů zprostředkovaných meziknihovní službou prostřednictvím vlastního zařízení uživatele

Uživatel smí ke kopírování použít vlastní zařízení, avšak nesmí používat intenzivní světlo. Za těchto podmínek smí použít mobilní telefon, tablet nebo fotoaparát bez opory.
Pokud chce uživatel ke zhotovení kopie použít stativ nebo skener, a to i ruční, projedná svůj úmysl se službou. V kladném případě předá službě písemné prohlášení o užití kopie pro účely výzkumu nebo soukromého studia, formulář je k dispozici na vyžádání u služby.
Prostřednictvím vlastního zařízení uživatel nesmí zhotovovat kopie:

  • platných českých technických norem
  • z obrazovky v případě mikrodokumentů a digitálních knihoven (NDK, Manuscriptorium, WebArchiv)
  • dokumentů zprostředkovaných meziknihovní službou v případě, že dožádaná knihovna kopírování nepovoluje
  • pomocí přenosného skeneru v případě špatného fyzického stavu či nepřiměřeného formátu knihovní jednotky nebo zařazení jednotky do konzervačního fondu