Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Studovny Depozitní knihovna publikací systému Spojených národů

Depozitní knihovna publikací systému Spojených národů


Národní knihovna České republiky je od roku 1948 depozitní knihovnou publikací systému Spojených národů číslo 55.


Základní informace o Organizaci spojených národů v češtině.

Depozitní fond obsahuje oficiální publikace hlavních orgánů Spojených národů

 • Valného shromáždění
 • Rady bezpečnosti
 • Hospodářské a sociální rady

a celé řady jejich složek a specializovaných organizací systému, jako jsou zejména

 • Organizace Spojených národů pro školství, vědu a kulturu (UNESCO)
 • Světová zdravotnická organizace (WHO)
 • Program Spojených národů pro rozvoj (UNDP)
 • Program Spojených národů pro životní prostředí (UNEP)
 • Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
 • Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO)
 • Konference Spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD) a další.

 

Ve fondu naleznete

 • materiály zasedání jejich orgánů, případně rejstříky k nim (zejména Valného shromáždění, Rady bezpečnosti a Hospodářské a sociální rady)
 • statistické ročenky, např.
  • Statistical yearbook [UNESCO]
  • International yearbook of education
  • Demographic Yearbook
  • řada ročenek Evropské hospodářské komise - ECE a dalších regionálních komisí Hospodářské a sociální rady - ECLAC, ESCAP, ESCWA
  • řada ročenek Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství - FAO
  • National accounts statistics
 • ročenky o činnosti orgánů a komisí
  • Yearbook of the United Nations
  • Yearbook of the International Law Commission
  • Yearbook [United Nations Commission on International Trade Law]
  • United Nations juridical yearbook
  • United Nations disarmament yearbook
 • přehledy hospodářského a sociálního vývoje po regionech i jednotlivých sférách, např.
  • World economic and social survey
  • Economic survey of Europe (Asia and the Pacific, Latin America and the Carribbean...)
  • World survey of the role of women in development
  • World food survey
 • zprávy vypracované pověřenými odborníky a materiály seminářů a odborných setkání k dílčím i průřezovým otázkám politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje
 • texty mezinárodních smluv


Rozsah depozitního fondu sahá do desítek tisíc svazků.

Samostatný úsek Depozitní knihovny publikací systému Spojených národů, působící v knihovně asi 25 let, byl ke konci roku 1997 zrušen.
Informace o dokumentech naleznete v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR, v hlavních katalozích v Hale služeb, v naskenovaném generálním katalogu Národní knihovny ČR (Generální katalog II a III, výjimečně i I), případně i v katalogu fondu bývalého samostatného úseku publikací systému Spojených národů s vročením do roku 1995 (částečně i 1996 a 1997), který je umístěn ve Všeobecné studovně.

V elektronickém katalogu jsou publikace z fondu depozitní knihovny označeny zkratkou "OSN" - Organizace spojených národů (v detailech seznamu jednotek, poli <Poznámka pro OPAC>).

se podávají on-line v elektronickém katalogu nebo písemně v Hale služeb, případně i v  programovém prostředí RetrIS, a to především pro použití ve studovnách (ve Všeobecné studovně, Studovně vědeckých pracovníků nebo Studovně společenských a přírodních věd). Publikace charakteru monografie je možné vypůjčit si rovněž mimo budovu (v případě, že
v elektronickém katalogu je v poli <Možnost výpůjčky> text "1 měsíc"
).

Přístup k publikacím systému Spojených národů je v souladu s Pravidly pro činnost depozitních knihoven Spojených národů (ST/AI/189/Add.11/Rev.2) možný i beze všech poplatků. Pokud uživatel hodlá použít výlučně dokument, jenž byl Národní knihovnou ČR získán v rámci depozitního fondu (jako Depozitní knihovnou číslo 55 Spojených národů), obrátí se na přepážku informací v Hale služeb. V takovém případě mu bude umožněno studium publikace ve studovně Národní knihovny ČR. Pro případnou výpůjčku domů ovšem platí běžná pravidla pro poskytování této služby Národní knihovny ČR. Národní knihovna rovněž z fondu Depozitní knihovny zajišťuje meziknihovní služby.

Soubor vybraných ročenek a další publikace (velké monografie, příručky, syntetizující zprávy, bibliografie ...) jsou zařazeny do příruční knihovny Všeobecné studovny, jednotlivě i Studovny společenských a přírodních věd a Referenčního centra.

Časopisy vydávané v systému Spojených národů si můžete vypůjčit ve Studovně periodik (v zásadě pět nejnovějších ročníků - přesná informace je k dispozici v elektronickém katalogu), resp. starší svázané ročníky na objednávku jako ostatní publikace (viz výše).

V Referenčním centru Vám knihovník na požádání umožní přístup do databáze ODS - Systému oficiálních dokumentů Spojených národů (the United Nations Official Documents System).
Systém umožňuje vyhledávání v parlamentáriích a dalších oficiálních dokumentech systému Spojených národů ve všech úředních jazycích Spojených národů - angličtině, arabštině, čínštině, francouzštině, ruštině a španělštině - od roku vydání 1993, ve vybraném rozsahu i starších, v rezolucích hlavních orgánů od roku 1946.

Mnohé dokumenty a publikace systému Spojených národů, jež nejsou zařazeny ve fondu depozitní knihovny, můžete získat v Informačním centru OSN.

Na WWW-stránkách Organizace spojených národů získáte také mnohé aktuální informace k činnosti této významné mezinárodní organizace, jakož i odkazy na WWW-stránky hlavních orgánů Organizace spojených národůsoučástí systému Spojených národů, jakož i přístup k řadě dokumentů Spojených národů.

Hanuš Hemola