Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Studovna společenských a přírodních věd - návštěvní řád

Studovna společenských a přírodních věd - návštěvní řádVydáno ve smyslu ustanovení části 1, bodu 12 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

 1. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve studovně zakázána. Používání reproduktorů a zvukové signalizace není dovoleno. Pobyt v části studovny označené jako „Klidová část“ (místnost č.26) je neslučitelný s používáním jakéhokoli zařízení a s hovorem.

 2. Pro svou práci použijte jen jedno, neobsazené místo. V některých případech Vám místo k práci závazně stanoví knihovník. Uživatel, jenž pracuje s knihovními jednotkami, má přednostní právo na pracovní místo ve studovně.

 3. Opustíte-li své místo na dobu delší než 30 minut, knihovník je oprávněn uvolnit je pro dalšího uživatele. Předměty odstraněné z uvolněného místa se ukládají u služby.

 4. Za výpůjčku knihovní jednotky, již Vám vydá knihovník u služebního pultu, ručíte po celou dobu, po niž je Váš čtenářský průkaz s doklady o výpůjčce uložen u služby. Váš čtenářský průkaz rovněž uložíte u služby před započetím práce s výpočetní technikou knihovny.

 5. Ve Studovně společenských a přírodních věd se zpřístupňují knihovní jednotky – mikrodokumenty, digitální dokumenty, zvukové záznamy především s nehudební tematikou, případně další netištěné dokumenty. O objednání elektronických (digitálních) dokumentů požádejte knihovníka. Standardně jsou k dispozici následující pracovní den, technické problémy však mohou jejich zpřístupnění znemožnit. Podrobnosti Vám sdělí knihovník.

 6. Registrovaní uživatelé si mohou na technických zařízeních studovny výjimečně zpřístupňovat i vlastní (vnesené) netištěné dokumenty. Na takové užití však není nárok, rozhoduje o něm knihovník. Před započetím práce odevzdají uživatelé svůj čtenářský průkaz službě ve Studovně společenských a přírodních věd. Sledujte, prosím, rovněž další instrukce pro práci s přístrojovým vybavením.

 7. Do Studovny společenských a přírodních věd nelze objednávat tištěné dokumenty (knihy a časopisy v papírové podobě). Lze však do ní převést blokovanou jednotku ze Všeobecné studovny nebo ze Studovny vědeckých pracovníků. Jde zejména o souběžné studium tištěného dokumentu a jeho netištěné přílohy (DVD, CD-ROM, diskety, audiokazety apod.).

 8. Pro výpůjčku k prezenčnímu studiu je stanoven limit 5 knihovních jednotek. Do tohoto limitu si lze podat nové objednávky; již blokované jednotky se do limitu započítávají. Lhůta blokování činí jeden týden od expedice či nejnovější výpůjčky. (Pokud jsou Vaše potřeby zvláštní povahy, obraťte se na knihovníka.)

 9. Ve studovně je Vám k dispozici příruční knihovna. Její fond je zachycen v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (OPAC), v bázi NKC. Prostřednictvím pracovní stanice počítačové sítě jsou Vám rovněž k dispozici vybrané databáze Národní knihovny ČR a vybrané další zdroje.

 10. Knihovní jednotky Vám budou vydány pouze ke studiu na řádném pracovním místě u stolu, netištěné dokumenty výlučně ke studiu při použití přístrojového vybavení Národní knihovny ČR.

 11. Při psaní nepoužívejte knihovní jednotky jako podložky. Jakékoli zásahy do knihovních jednotek – podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod. – jsou nepřípustné. Při práci používejte, prosím, měkkou obyčejnou tužku, inkoustové pero používat nelze.  Do studovny nevnášejte inkoust, nůžky, lepidlo či ostré předměty. V nezbytném případě o ně požádejte u služby. Na pracovní stoly neodkládejte zavazadla větších rozměrů (než malá kabelka)Do studovny nevnášejte inkoust, nůžky, lepidlo či ostré předměty. V nezbytném případě o ně požádejte u služby.

 12. Opouštíte-li studovnu, vraťte knihovníkovi u pultu všechny knihovní jednotky, jež jste si u pultu vypůjčili. Svůj čtenářský průkaz pak obdržíte zpět. Máte-li vypůjčeny pouze tištěné dokumenty z příruční knihovny a opouštíte-li studovnu pouze krátkodobě, alternativně můžete pro průchod kontrolním stanovištěm použít tzv. průchodku, již si vyzvednete u pultu; nicméně pak za své výpůjčky plně ručíte. Netištěné dokumenty je nutno vrátit i před krátkodobým opuštěním studovny.

 13. Ve Studovně společenských a přírodních věd můžete studovat také knihovní jednotky vypůjčené ve Všeobecné studovně. Po prostudování je opět vrátíte do Všeobecné studovny.

 14. Tištěné dokumenty z příruční knihovny Studovny společenských a přírodních věd můžete studovat také ve Všeobecné studovně. Po prostudování je opět vrátíte do Studovny společenských a přírodních věd.

 15. Knihovní jednotky vypůjčené ve Studovně společenských a přírodních věd nebo Všeobecné studovně není dovoleno z jejich prostor vynést. Ze studovny lze kromě vnesených materiálů vynést pouze informační, propagační a obdobné materiály bez razítka Národní knihovny ČR.

 16. Chcete-li zhotovit kopii z jakékoli tištěné předlohy z fondu Národní knihovny ČR, obraťte se na službu ve Studovně společenských a přírodních věd, a to i pokud chcete použít vnesené technické zařízení.

  Upozorňujeme na omezení daná zájmem Národní knihovny ČR na ochraně fondů (podrobnější vysvětlení poskytne knihovník).

  Nemůže-li Národní knihovna ČR uspokojit Vaše požadavky na zvláštní druh reprografických prací, pověřený knihovník s Vámi může projednat řešení problému. Ve studovně nelze v žádném případě používat intenzívní světlo (blesk apod.).

 17. Ve studovně můžete používat přenosný počítač. Využití elektrické sítě v Národní knihovně ČR pro další zařízení povoluje uživatelům služba. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť Národní knihovny ČR.

 18. Ve studovně je k dispozici bezdrátové připojení k Internetu.

 19. Za předměty vnesené uživateli Národní knihovna ČR v žádném případě nepřebírá odpovědnost. Na dobu kalendářního dne můžete si je uložit do šatny nebo do uzamykatelné skříňky ve vestibulu u šatny.

V Praze dne 17. prosince 2012.
Čj. NK-2950/OS/12

PhDr. Hanuš Hemola,  v.r.
náměstek sekce Knihovní fondy a služby
Národní knihovny České republiky

Hanuš Hemola