Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Návštěvní řád Všeobecné studovny

Návštěvní řád Všeobecné studovny


Vydáno ve smyslu ustanovení části 1, bodu 12 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

 1. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve studovně zakázána.

 2. Pro svou práci použijte jen jedno, neobsazené místo u stolu. V některých případech Vám místo k práci závazně stanoví knihovník. Uživatel, jenž pracuje s knihovními jednotkami, má přednostní právo na pracovní místo ve studovně.

 3. Ve Všeobecné studovně můžete studovat v první řadě knihovní jednotky, jež Vám u pultu uprostřed studovny vydá knihovník proti předložení Vašeho čtenářského průkazu. Za výpůjčku ručíte po celou dobu, po niž je Váš čtenářský průkaz s doklady o výpůjčce uložen u služby. Vypůjčené svazky můžete použít také v sousední Studovně společenských a přírodních věd. Není však dovoleno jednotky z prostor Všeobecné studovny a sousední Studovny společenských a přírodních věd vynést.

 4. S vypůjčenými knihovními jednotkami zacházejte šetrně a opatrně. Pro manipulaci s nimi lze použít vozík. Knihovník může jeho použití závazně stanovit. Při psaní nepoužívejte knihovní jednotky jako podložky. Jakékoli zásahy do knihovních jednotek – podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod. – jsou nepřípustné. Při práci používejte, prosím, měkkou obyčejnou tužku, inkoustové pero používat nelze. Do studovny nevnášejte inkoust, nůžky, lepidlo či ostré předměty. V nezbytném případě o ně požádejte u služby. Na pracovní stoly neodkládejte zavazadla větších rozměrů (než malá kabelka).

 5. Pro výpůjčku k prezenčnímu studiu je stanoven limit nejvýše 10 knihovních jednotek. Do tohoto limitu si lze podat nové objednávky; již blokované jednotky se do limitu započítávají. U novin (velkých svazků) je tento limit omezen na nejvýše 6 svazků (v zásadě jeden ročník jednoho titulu). Lhůta blokování činí jeden týden od expedice či nejnovější výpůjčky. Limit počtu svazků, jež lze blokovat pro příští návštěvu, činí 5 svazků. (Pokud jsou Vaše potřeby zvláštní povahy, obraťte se na knihovníka.)

 6. Ve studovně je všem uživatelům k dispozici příruční knihovna. Její fond je obsažen v elektronickém katalogu knihovny (OPAC), v bázi NKC. Tištěné dokumenty z příruční knihovny Studovny společenských a přírodních věd můžete studovat také ve Všeobecné studovně. Prostřednictvím pracovních stanic počítačové sítě jsou Vám rovněž k dispozici některé zdroje Národní knihovny.

 7. Opouštíte-li studovnu, vraťte knihovníkovi u pultu všechny knihovní jednotky, jež jste si u pultu vypůjčili; svůj čtenářský průkaz pak obdržíte zpět. Pokud však své pracovní místo opouštíte pouze krátkodobě a Váš čtenářský průkaz je uložen u služby, alternativně můžete pro průchod kontrolním stanovištěm použít tzv. průchodku, již si vyzvednete u pultu; nicméně pak za své výpůjčky plně ručíte.

 8. Pokud své místo opustíte na dobu delší než 30 minut, knihovník je oprávněn uvolnit je pro dalšího uživatele. Předměty odstraněné z uvolněného místa se ukládají u služby.

 9. Ze studovny lze kromě vnesených materiálů vynést pouze informační a obdobné materiály bez razítka Národní knihovny ČR.

 10. Chcete-li převést své výpůjčky expedované ze skladiště do Studovny vědeckých pracovníků nebo do Studovny společenských a přírodních věd, předložte je knihovníkovi s vyplněnými novými evidenčními lístky nejpozději 30 minut před ukončením provozu studovny. Knihovní jednotky, na něž nebude vypsán nový evidenční lístek, budou v jiné studovně vráceny tentýž den do skladu.

 11. Chcete-li zhotovit kopii z jakékoli tištěné předlohy z fondu NK ČR, obraťte se na službu, a to i pokud chcete použít vnesené zařízení.
  Upozorňujeme na omezení daná zájmem knihovny na ochraně fondů (podrobnější vysvětlení poskytne knihovník).
  Nemůže-li knihovna uspokojit Vaše požadavky na zvláštní druh reprografických prací, pověřený knihovník s Vámi může projednat řešení problému. Ve studovně nelze v žádném případě používat intenzívní světlo. Pokud budete chtít ke zhotovení kopie použít stativ nebo skener, předáte službě písemné prohlášení o užití kopie pro účely výzkumu nebo soukromého studia.

 12. Ve studovně můžete používat přenosný počítač, který má vlastní zdroj. Využití elektrické sítě v Národní knihovně ČR povoluje uživatelům služba. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť Národní knihovny ČR.

 13. Ve studovně je k dispozici bezdrátové připojení k Internetu.

 14. Za předměty vnesené uživateli knihovna v žádném případě nepřebírá odpovědnost. Na dobu kalendářního dne si je můžete uložit do šatny nebo do uzamykatelné skříňky ve vestibulu u šatny. Nápoj nebo potraviny si můžete rovněž na dobu jednoho kalendářního dne uložit do uzamykatelné skříňky v předsálí studovny.

V Praze dne 17. prosince 2012.

PhDr. Hanuš Hemola v.r.
náměstek sekce Knihovní fondy a služby
Národní knihovny České republiky

Hanuš Hemola