Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Získat kopie novin

Kopie novin a časopisů

Hledáte originální dárek pro své blízké? Chcete potěšit svou rodinu a přátele a připomenout si prostřednictvím dobových novin čas, kdy se váš blízký narodil nebo slavil důležité životní milníky? Kopie dobových novin oslavence nejen potěší, ale často i pobaví.

V závislosti na datu, které hledáte, Vám můžeme připravit kopie novin z novin, které jsou v NK ČR dostupné.

Kontaktujte nás pokud byste měli o takové kopie zájem. Na základě vyplnění níže uvedeného formuláře Vám rádi zašleme nabídku s detailnějšími informacemi.

Pro bližší informace nás můžete také kontaktovat na adrese reference@nkp.cz, telefonním čísle 221 663 201 nebo v Referenčním centru.

Informace o žadateli
Adresa bude použita jako doručovací při zasílání kopií poštou.
Objednávané noviny a časopisy
Máte už představu konkrétních novin nebo časopisu? Uveďte, prosím, jejich název (např. Rudé právo, Lidová demokracie, Práce, Lidové noviny, Českosl. sport aj.).
V případě, že zatím nevíte, konkrétní dostupné tituly Vám rádi doporučíme podle data, které hledáte.
(rok, měsíc, den)
Počet zbývajících znaků:
Formát objednávaných kopií
Typ kopie
Kopie jsou zhotovovány na běžný kancelářský papír.
Formát kopie
U oboustranných tisků jsou účtovány obě potištěné strany, tj. cena oboustranně potištěné stránky A3 je např. 28,- Kč (2 x 14 Kč).
Laminace kopií


UPOZORNĚNÍ:
  • Při zhotovování kopií je připočítán příplatek za přípravu předlohy (položky 5.3. a 5.4. Ceníku NK ČR).
  • Kvalita tisků ze starších dokumentů vychází z kvality digitální kopie a z fyzického stavu originálních dokumentů.
  • Vlivem poškození a opotřebení originálních dokumentů může i u tisků v některých částech dojít ke snížené čitelnosti textu, zhoršené kvalitě fotografií atd.
  • U novin může při tisku dojít ke snížení čitelnosti i vzhledem k tomu, že originální formát novin bývá zpravidla větší než A3, tj. než maximální možný formát tisku. K výraznějšímu zmenšení písma může dojít např. u Rudého práva, jehož originální rozměr se mohl blížit až k formátu A2.
  • Při zhotovování kopií z tištěných předloh může docházet ke snížení čitelnosti některých částí kopií v souvislosti s pořizováním kopií z pevně vázaných svazků novin a časopisů.
Dodání a platba
Způsob dodání
K ceně za kopie odesílané poštou bude připočítáno poštovné a balné (položka 5.5. Ceníku NK ČR).


Uveďte, prosím, kompletní fakturační adresu v případě, že si kopie přejete zaslat poštou a fakturační adresa se liší od výše uvedené dodací adresy.
Způsob placení
Ceny reprografických produktů, balné a poštovné jsou v Ceníku NK ČR uvedeny včetně DPH.


Plátce DPH
Uveďte, prosím, zda jste plátce DPH


V případě, že jste plátci DPH, uveďte Vaše IČO, DIČ.
Prohlašuji, že se jedná o kopii pro moji osobní potřebu a kopie bude použita v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití. Odesláním této objednávky stvrzuji souhlas s výše uvedeným a podmínkami NK ČR.
Ochrana osobních údajů
Národní knihovna České republiky v oblasti zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů na pracovištích Národní knihovny vychází striktně z pravidel a podmínek regulace, která je nastavena jednotlivými ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známého spíše pod zkratkou GDPR. Je povinna řídit se 99 články Nařízení, které je nutno vykládat v souvislostech se 173 recitály, a to vzhledem k tomu, že dosud nebyl parlamentem ČR přijat příslušný „adaptační“ zákon a tudíž ani neexistuje soudní praxe, judikatura a ani závazná stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů. Národní knihovna jako správce a zpracovatel nese plnou odpovědnost za ochranu osobních údajů svých klientů, zaměstnanců a dalších osob. Uvedené Nařízení Národní knihovna aplikovala do své činnosti formou opatření generálního ředitele Národní knihovny a prováděcími dokumenty.
  Listen to audio for this captcha