Nacházíte se zde: Úvod Služby během revitalizace Aktuality 2021

Revitalizace a služby 2021

Návrat dlouhodobě nepřístupných částí fondu NK ČR a Slovanské knihovny do oběhu

V druhé polovině roku 2020 byly dokončeny stavební práce v areálu Národní knihovny ČR, Hostivař. Do zrekonstruovaných prostor hostivařských depozitářů se tak od konce léta 2020 mohly začít postupně znovu stěhovat fondy NK ČR, které řadu let zůstávaly dočasně deponovány nejen v rámci dalších skladišť NK ČR, ale zejména v pronajatých prostorách, kde byly uloženy v transportních boxech a dlouhodobě z nich nebylo možné expedovat.

V mnoha případech se nyní do standardního uložení v depozitářích vrací fondy, které se v minulosti v důsledku rekonstrukce depozitářů stěhovaly i vícekrát mezi různými náhradními prostory. Nezbytnou podmínkou pro zpřístupnění svazků, se tak stala i takzvaná pořádková revize. Jejím úkolem je zajistit, aby každý svazek byl v depozitářích uložen skutečně na svém místě. Sníží se tím riziko, že se požadovaný dokument při expedici nepodaří najít jen proto, že se vlivem několikanásobného stěhování nezdařilo udržet správné pořadí svazků dané jejich signaturami. Pořádkové revize fondů stěhovaných zpět do depozitářů probíhají kontinuálně již od podzimu 2020 a využívají i faktu, že je NK ČR vzhledem k opatřením souvisejícím s Covid-19 dlouhodobě uzavřena pro veřejnost. Činnostem spojeným s pořádkovou revizí se díky uzavření NK ČR může nyní intenzivně věnovat více pracovníků, než by to bylo možné za běžného provozu knihovny.

V rámci stěhování fondů dochází také k dalším přesunům vybraných částí fondu z Klementina do depozitářů v Hostivaři s cílem scelit logicky propojené signaturové řady a do budoucna optimalizovat způsob jejich uložení v prostorách NK ČR.

Aktuálně (březen 2021) může být po znovuotevření studoven NK ČR okamžitě do oběhu vráceno více než 1 068 000 svazků z různých částí fondu NK ČR:

  • bohemikální fond: signatura 54 E
  • bohemikální periodika: signatury Na, Nb, Nd
  • zahraniční periodika: signatury Pa, Pb, Pc, Pd
  • zahraniční monografie: signatury D, T, E, G
  • tematické signatury: 2, 4-11, 13-14, 26-36, 64, 70, 74, Kn-Un

Dalších 641 700 svazků by mělo projít pořádkovou revizí cca do konce dubna roku 2021. Poté mohou být i tyto fondy znovu po obnovení provozu NK ČR otevřeny pro poskytování služeb.

Dokončení rekonstrukce hostivařských depozitářů je dobrou zprávou i pro čtenáře, kteří využívají Knihovnu knihovnické literatury nebo Slovanskou knihovnu.

Knihovna knihovnické literatury bude opět zpřístupňovat část svého fondu, která byla nedostupná od konce roku 2017. Tato část je uložena v hostivařských depozitářích. Expedovat tyto knihy a časopisy je možné od dubna 2021.

Po obnovení provozu Slovanské knihovny získají čtenáři opět přístup k těm jejím fondům, jež byly v souvislosti s rekonstrukcí depozitáře nedostupné od roku 2017. Konkrétně jde o bulharské (signatura B), běloruské (K), lužickosrbské (L), makedonské (Mk), polské – pouze starší fondy (P) a slovinské (S) oddělení. Dále se do oběhu vrátí i všeobecnosti, slovníky a encyklopedie (signatura O) a noviny vydané po roce 1945.

Po uvolnění opatření spojených s Covid-19 a znovuotevření studoven NK ČR se tak do oběhu postupně vrátí svazky z několika fondů, které byly v důsledku rekonstrukce depozitářů dlouhodobě nepřístupné.

U sbírek, které by ještě zůstaly vlivem revitalizace nedostupné, bude zachována možnost získat k dokumentům přístup prostřednictvím meziknihovních služeb. V těchto případech, prosím, kontaktujte poradenskou službu v Hale služeb, e-mail pujcovna.os@nkp.cz, případně pracoviště meziknihovních služeb, e-mail mvs@nkp.cz.

Další informace ke službám a možnosti expedice jednotlivých signatur budou před obnovením provozu NK ČR pro veřejnost aktualizovány na http://www.nkp.cz/sluzby/revitalizace-sluzby.

 

Třetí etapa revitalizace Klementina

Další – v pořadí třetí – etapa revitalizace Klementina se připravuje. I když se bude jednat o revitalizaci více než poloviny plochy Klementina, nepředpokládá se opětovný nárůst nedostupných fondů. Dle plánů aktuálního vedení NK ČR by tato etapa měla být zahájena až po postavení další části depozitáře v NK ČR, Hostivař.