Nacházíte se zde: Úvod Služby během revitalizace Aktuality 2017 Revitalizace Klementina a služby veřejnosti v roce 2017

Revitalizace Klementina a služby veřejnosti v roce 2017

Oproti původnímu předpokladu, který jsme zveřejnili na začátku roku 2016, tak v roce 2017 nebude zahájena spojená 3. etapa revitalizace, tzn., že nedojde k avizovaným omezením provozu knihovny pro veřejnost.

V první polovině roku by měly být dokončeny práce na 2. fázi 2. etapy, v jejichž rámci budou dočasná omezení průchodnosti v prostoru vstupu, šatny a samoobslužných skříněk a řešení bude vyžadovat vyšší míru trpělivosti jak návštěvníků knihovny, tak našich pracovníků. Následovat by pak mělo zprovoznění celého hlavního schodiště u hlavního vstupu do knihovny, včetně výtahu v zrcadle tohoto schodiště. Opět by se měla otevřít ambitová chodba v přízemí proti dnešní vrátnici, ve které byla umístěna původní studovna Referenčního centra.  Postupně by měly být uváděny do provozu i navazující prostory, ve kterých předpokládáme vytvoření pracovních míst s vysokou mírou osobního, individualizovaného nastavení podle preferencí konkrétního uživatele s místem pro dlouhodobou rezervaci studijního materiálu i osobních pomůcek po realizaci dopravníkového systému v Klementinu i s přímou vazbou na dopravu dokumentů do takto upravených „pracoven“. Celá tato část bude sloužit jako vyšší forma současné Studovny vědeckých pracovníků.

Ve vazbě na hlavní schodiště by měla být v 1. patře postupně zprovozněna Studovna hudebního oddělení a ve 2. patře dočasně propojená Knihovna knihovnické literatury a část Slovanské knihovny. V 1. patře bude opět zpřístupněna bývalá kapitulní síň, dnes zasedací místnost, kterou uživatelé knihovny znají spíše z kulturních a vzdělávacích pořadů, které knihovna organizuje. Další části knihovny by zatím neměly být postiženy až na drobné výjimky rozsáhlejšími stavebními pracemi, např. archeologická sonda v prostoru Haly služeb. Knihovně se podařilo, i díky reakci veřejnosti na oznámená omezení provozu, vyjednat prodloužení financování a tím i termíny stavebních prací, aby nedošlo k fatálnímu souběhu s rekonstrukcí Klementina a starého objektu knihovny v Hostivaři, kde je uložena podstatná část sbírek knihovny. Objekt knihovny v Hostivaři je připraven na stavební práce, proto je velká část našich sbírek uložena dočasně „neknihovnicky“, tzn., že z nich není možné standardně expedovat na požadavky uživatelů. Při vyhledání takovýchto dokumentů se zobrazuje v elektronickém katalogu hláška „sklad v rekonstrukci“. Knihovna připravila opatření, která by měla pomoci eliminovat nepřístupnost těchto částí sbírek prostřednictvím spolupráce s dalšími pražskými knihovnami, případně za pomoci meziknihovních služeb. Kontaktujte v těchto případech poradenskou službu v Hale služeb. Další aktuální informace k provozu knihovny v období revitalizace naleznete na webových stránkách knihovny na http://www.nkp.cz/sluzby-behem-revitalizace.

Za způsobené obtíže se osobně i jménem týmu všech pracovníků knihovny omlouvám. Po celou dobu stavebních prací se bude každý z mých kolegů snažit pomoci překonávat vzniklé komplikace.

PhDr. Hanuš Hemola
náměstek pro knihovní fondy a služby