Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Základní informace Přírůstky odborné literatury

Přírůstky odborné literatury ve fondu Slovanské knihovny

Slovanská knihovna vydávala seznamy přírůstků odborné literatury, od r. 1975 ve výběru, od r. 1993 v úplnosti. Od roku 2005 přešel titul do podoby elektronicky vydávaného čtvrtletníku.
ISSN 1802-3797

 

Přírůstky Slovanské knihovny v roce 2023 – poezie, próza, drama


Archiv starších čísel


Aktuální číslo – 2/2024

Knihy jsou utříděny podle předmětových kategorií Konspektu, v rámci jednotlivých kategorií abecedně podle autorů a názvů. Pro zobrazení knih s určitou tematikou klepněte na příslušnou kategorii (v každém čísle nemusí být obsaženy všechny níže uvedené kategorie).

 

Třídění (dle vybraných kategorií Konspektu)

 

0

01

02

030

050

06

070

09

Věda. Základy vědy a kultury. Vědecká práce. Všeobecnosti

Bibliografie. Katalogy

Knihovnictví. Informatika

Všeobecná příručková díla

Seriálové publikace. Periodika

Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea

Noviny. Tisk. Žurnalistika

Rukopisy. Prvotisky. Staré tisky. Vzácná a pozoruhodná díla

1

101

159.9

16

17

Filozofie. Psychologie

Filozofie

Psychologie

Logika

Etika. Morální filozofie

2

25

26

27

28

29

Náboženství. Teologie. Religionistika

Náboženství, mytologie, kulty

Judaismus

Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie

Islám

Moderní duchovní hnutí

3

311

314

316

316.7

32

33

34

35

355/359

36

37

39

Společenské vědy. Právo. Veřejná správa. Vojenství. Etnografie

Statistika

Demografie. Populace

Sociologie

Sociologie kultury. Kulturní život

Politika

Ekonomie

Právo

Veřejná správa

Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly

Zajištění duševních a materiálních potřeb

Výchova a vzdělávání

Kulturní antropologie. Etnologie. Etnografie

5

Přírodní vědy. Matematika

6

Lékařství. Technika. Zemědělství. Doprava. Reklama. Polygrafie. Řemesla

7

7.01/.09

71

72/76

77

78

79

791/793

796

Umění. Zábava. Sport

Umění

Územní plánování. Urbanismus. Památková péče

Výtvarné umění

Fotografie. Fotografické postupy

Hudba

Rekreace. Volný čas. Zábava. Hry. Sport

Divadlo, film, tanec (obecně)

Sport. Hry. Tělesná cvičení

8

80

81

811.16

811.161

811.161.1

811.162

811.162.3

811.163

Filologie. Lingvistika. Jazyky

Filologie

Lingvistika. Jazyky

Slovanské jazyky

Východoslovanské jazyky

Ruština

Západoslovanské jazyky

Čeština

Jihoslovanské jazyky

82

82

82-9

82.0

821.09

821.16.09

821.161.09

821.161.1.09

821.162.09

821.162.1.09

821.162.3.09

821.162.4.09

821.163.09

821.163.1.09

Literatura. Literární věda. Literární život

Literatura. Literární život

Literární kritika, věcná literatura a různé další žánry

Literatura (teorie)

Literatura v různých jazycích (o ní)

Slovanské literatury (o nich)

Východoslovanské literatury (o nich)

Ruská literatura (o ní)

Západoslovanské literatury (o nich)

Polská literatura (o ní)

Česká literatura (o ní)

Slovenská literatura (o ní)

Jihoslovanské literatury (o nich)

Staroslověnská literatura (o ní)

9

902

903

904

908(437)

91

929.5/.9

930

930.85

93/94

94(100)

94(4)

94(5)

94(7)

Archeologie. Pravěk. Vlastivěda. Geografie. Historie. Historiografie. Archivnictví

Archeologie

Pravěk

Kulturní památky historického období obecně

Vlastivěda Česka a Slovenska

Geografie jako věda. Výzkum. Cestování

Genealogie. Heraldika. Šlechta. Vlajky

Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví

Dějiny civilizace. Kulturní dějiny

Dějiny (obecně)

Světové dějiny

Dějiny Evropy

Dějiny Asie. Orient

Dějiny Severní a Střední Ameriky

 

Lukáš Babka