Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Základní informace Aktuality

Aktuality

Půjčovna i studovna Slovanské knihovny jsou od 4. srpna 2014 z důvodů rekonstrukce na dobu neurčitou přestěhovány do provizorních prostor. Přístupné jsou výtahem u zadního schodiště - 3. patro. Informace o dostupnosti a expedici dokumentů najdete zde. Všem uživatelům se omlouváme za zhoršené podmínky.

 

 

 

depozitar7.jpg

Přírůstky odborné literatury

V Přírůstcích odborné literatury bylo zpřístupněno nové číslo 2/2024. 
Je přístupné zvláštní číslo Přírůstků odborné literatury prezentující tituly poezie, prózy a dramatu inventované ve Slovanské knihovně v roce 2023.


Zveme vás

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna a Osvětový spolek Skaryna zvou na výstavu

Vasil Bykav – 100, konanou ve dnech 20. 6. – 31. 8. 2024 u příležitosti stého výročí narození spisovatele.

Expozice představí prostřednictvím knižní tvorby a překladů z fondů Slovanské knihovny, originálů dopisů, fotografií i osobních předmětů životní cestu jednoho z nejvýznamnějších a nejčtenějších běloruských spisovatelů jak ve své vlasti, tak i v zahraničí.

Výstavní chodba, 1. patro (vchod A)

Po - so 9.00 - 19.00 hod. 
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou
Pro čtenáře NK vstup zdarma

Podrobnější informacepozvánka

Fotogalerie ze zahájení výstavy

 

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna Vás zve na mezinárodní sympozium „Slavic Studies Librarianship and its Influence on Contemporary Public Education“, které pořádá u příležitosti 100. výročí založení Slovanské knihovny.

Sympozium se uskuteční ve čtvrtek 5. září 2024 od 9:00 hodin v hlavním zasedacím sále Národní knihovny ČR (místnost 136, první patro Klementina).

Cílem akce je seznámit posluchače s důležitými aspekty světového slavistického knihovnictví, jakými jsou například činnost profesních organizací, budování oborových informačních bran, tvorba specializovaných databází, referenční činnost ale také existence unikátních sbírek slavistické literatury.

Komunikačním jazykem je angličtina, tlumočení není zajištěno.

V případě zájmu se registrujte do 30. srpna na tomto odkazu.

Pozvánka, podrobnější informace

 

SLK 100 brand

Slovanský ústav AV ČR, Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství, Archeologický ústav AV ČR Brno a Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna Vás zvou na konferenci VÝZVY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY ČESKÝCH SLAVISTICKÝCH BÁDÁNÍ: jazyk – literatura – historie – archeologie – enologie – dějiny umění, která se bude konat ve dnech 25. a 26. září 2024 v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 4a, Praha 1.

Cílem vědeckého setkání je diskutovat o aktuálních otázkách, konceptech a paradigmatech současné české slavistiky, přičemž nepůjde pouze o sumarizaci dosavadních bádání a tradic oboru, ale rovněž o snahu přesněji definovat dnešní slavistiku, případně stanovit tematické okruhy, které je třeba sledovat.

 

Podrobnější informace, plakát

 Nová publikace

Jaroslav Bidlo (1868–1937) a Milada Paulová (1891–1970): bibliografie publikovaných prací / sestavili a úvodní studie napsali Jan Boháček, Daniela Brádlerová, Marek Ďurčanský, Jiřina Urbanová

1. vyd. – Praha, 2024 – 142 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 84) – ISBN 978-80-7050-782-7

Podrobnější informace

 facebook.png Slovanská knihovna
je na Facebooku.

Lukáš Babka