Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Služby SLK Registrace uživatelů Předregistrace uživatelů

Předregistrace uživatelů

Subjekt údajů bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje Národní knihovně ke zpracování podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (dále jen „EU“) 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, protože jejich zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Neuzavře-li subjekt údajů příslušnou smlouvu do 7 kalendářních dnů ode dne předregistrace, Národní knihovna jako správce poskytnuté osobní údaje z databáze vymaže.

Předregistrace (a následně i vlastní registrace) je ve Slovanské knihovně určena pro osoby starší 15 let. Předregistrovat se můžete pomocí speciálního formuláře nebo z nabídky na horní liště Moje konto SLK > Registrovat se.

Na základě předregistrace je možné
po dobu její platnosti:

  • objednávat prostřednictvím konta v bázi SLK vybrané dokumenty
  • kontrolovat prostřednictvím Vašeho konta stav objednávek

Přihlašovací údaje (ID a heslo) získané po vyplnění předregistračního formuláře jsou platné po dobu 7 kalendářních dnů. V průběhu této doby je nutné předregistraci osobně dokončit:

  • v Hale služeb si nechat vystavit čtenářský průkaz platný pro celou Národní knihovnu
  • a následně si jej nechat aktivovat v půjčovně Slovanské knihovny

Pro vystavení čtenářského průkazu je nezbytné:

Po dokončení registrace bude mít uživatel přístup ke službám Slovanské knihovny v plném rozsahu (v souladu s Knihovním řádem a Pravidly registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně).

Předregistrace, které nebudou do 7 kalendářních dnů dokončeny, budou automaticky po překročení této lhůty smazány a objednané dokumenty vráceny zpět do skladu.

V případě dotazů k předregistraci se můžete obracet na půjčovnu Slovanské knihovny (tel.: 221 663 356, e-mail: sluzby.sk@nkp.cz).

důležité odkazy: