Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Mezinárodní sjezdy slavistů

Mezinárodní sjezdy slavistů

Od roku 1973 Slovanská knihovna participuje na konání mezinárodních sjezdů slavistů. Tehdy byla z rozhodnutí Mezinárodního komitétu slavistů pověřena funkcí centra pro evidenci a zpracování materiálů, vztahujících se k mezinárodním sjezdům slavistů.

Knihovna pravidelně shromažďuje bibliografické záznamy materiálů, referátů, koreferátů, sjezdových sborníků, článků a statí, jež byly předneseny na jednotlivých sjezdech nebo k nim byly vydány, a následně připravuje jejich bibliografie. Bibliografické soupisy v knižní podobě vydala retrospektivně až k I. sjezdu z roku 1929 a tištěnou podobu bibliografií završila vydáním svazku věnovaného 13. mezinárodnímu sjezdu slavistů, který se konal v roce 2003.

Ve spolupráci s Východoevropským oddělením Německé státní knihovny v Berlíně byla v roce 2011 vytvořena elektronická databáze mezinárodních sjezdů slavistů BibSlavKon obsahující přednesené a publikované konferenční příspěvky všech uskutečněných slavistických sjezdů (s výjimkou posledního, z něhož se shromažďují data). Databáze je součástí projektu Portal für Slavistik.

Soupisy vědeckých slavistických časopisů registrovaných v roce 2018 při Mezinárodním komitétu slavistů (připraveno u příležitosti konání XVI. mezinárodního sjezdu slavistů, Bělehrad, 20.–27. srpna 2018)