Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Katalogy a databáze Licencované a volné databáze

Online databáze a ostatní slavistické informační zdroje zpřístupňované ve Slovanské knihovně

On-line databases and other Slavistic information sources accessible in the Slavonic Library


Seznam všech online zdrojů a databází Národní knihovny přístupných ve Slovanské knihovně
(List of on-line sources and databases of the National Library accessible in the Slavonic Library.)

Vzdálený přístup k licencovaným online zdrojům a databázím Národní knihovny (pro registrované uživatele)
(Remote access to the licensed on-line sources and databases of the National Library - for registered users only)

Slavistické portály
Slavic Studies Portals

Slavistik-portal – Central contact point for specialized information on Slavic studies on the Internet
Slavic Reference Service Slavic Reference Service (operated by International and Area Studies Library, Illinois University Library, Urbana, Il) is dedicated to providing assistance to individuals conducting research related to the areas of Slavic, East European and Eurasian studies.

Doporučené licencované slavistické databáze zpřístupňované ve studovně Slovanské knihovny
Recommended licensed Slavistic databases accessible in the Reading Room of the Slavonic Library

ABSEES

American Bibliography of Slavic and East European Studies vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • Online verze bibliografie zachycuje záznamy knih, kapitol z knih, časopiseckých článků, recenzí a disertací o východní a střední Evropě a bývalém Sovětském svazu publikované v USA a v Kanadě od r. 1990
 • Vyhledávat lze podle autora, názvu, vydavatele, roku vydání, předmětového hesla a klíčových slov
 • Více informací
ABSEES

American Bibliography of Slavic and East European Studies vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • Online verze bibliografie zachycuje záznamy knih, kapitol z knih, časopiseckých článků, recenzí a disertací o východní a střední Evropě a bývalém Sovětském svazu publikované v USA a v Kanadě od r. 1990
 • Vyhledávat lze podle autora, názvu, vydavatele, roku vydání, předmětového hesla a klíčových slov
 • Více informací
ABSEES

American Bibliography of Slavic and East European Studies vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • Online verze bibliografie zachycuje záznamy knih, kapitol z knih, časopiseckých článků, recenzí a disertací o východní a střední Evropě a bývalém Sovětském svazu publikované v USA a v Kanadě od r. 1990
 • Vyhledávat lze podle autora, názvu, vydavatele, roku vydání, předmětového hesla a klíčových slov
 • Více informací
CEEAS

Central & East European Academic Source
vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • plnotextová databáze odborných periodik vydávaných v zemích střední a východní Evropy
 • vícejazyčná databáze pokrývá řadu oborů, včetně obchodu a ekonomiky, lékařských věd, politických věd, práva, knihovnictví a informační vědy, literatury a jazykovědy, historie nebo sociologie
 • databáze obsahuje více než 600 titulů

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • CEEOL je elektronická knihovna a platforma na zpřístupnění odborných a vědeckých časopisů ze střední a východní Evropy se zaměřením na humanitní a společenské vědy
 • obsahuje půl milionu článků z téměř 2.000 časopisů
 • zastoupené jsou i časopisy vycházející v České republice či na Slovensku
 • nabízí také e-knihy a tzv. šedou literaturu - plné texty jsou přístupné u dokumentů v režimu Open Access
Slavus

Slavic Humanities Index vzdálený přístup:Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • bibliografické záznamy vědeckých publikací z Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Makedonie, Černé Hory, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny
 • oborové pokrytí: historie, literatura, filozofie, lingvistika, etnologie, divadelní a filmová studia, kulturologie a religionistika
 • bibliografické záznamy od roku 1994
 • metadata v původní znakové sadě (např. azbuce) s podporou transliterace
 • vybrané článkyplnotextové verzi
 • více informací o databázi
eastview

Russian Central Newspapers (UDB-COM)
vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze společnosti Eastview zahrnuje více než 60 titulů novin a časopisů společensko-politického a kulturního zaměření, vydávaných v hlavních centrech Ruské federace
 • mnoho titulů dostupných exkluzivně pouze v této databázi, pro kterou byly speciálně zdigitalizovány
 • u již zaniklých titulů dostupné archivy - např. Novoje vremja, Krasnaja zvezda, Tribuna, Vremja novostej atd.
PressReader logo

PressReader (dříve Library Press Display)
vzdálený přístup: Shibboleth

 • databáze novin z celého světa
 • obsahuje více než 6 000 titulů ze 120 zemí ve více než 60 jazycích (včetně mnoha titulů vydávaných ve slovanských jazycích)
 • dostupnost vydání až 90 dní zpětně v preprintové podobě
 • aktuální vydání často k dispozici ještě před vydáním tištěné verze
 • vyhledávání napříč tituly
 • sdílení článků přes e-mail, sociální sítě či blogy

Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online
vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • encyklopedie slovanských jazyků a lingvistiky od vydavatelství Brill
 • několik set referenčních studií o slovanských jazycích, které podchycují všechny důležité aspekty slovanské jazykové rodiny od jejích indoevropských počátků až po současnost, jakož i vztahy s jazyky neslovanskými
PQ Ebook Central logo

ProQuest Ebook Central (dříve ebrary)
vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • elektronická knihovna
 • kolekce Academic Complete obsahuje více než 105 000 aktuální zahraniční akademické literatury ze 16 klíčových oblastí humanitních a přírodních věd
 • obsahuje publikace světových akademických nakladatelství, v první řadě amerických a britských univerzit, ale i jiných světových renomovaných nakladatelů vědecké literatury. V nabídce všech zařazených nakladatelství lze najít rovněž mnoho publikací se slavistickou tematikou
Literature Online logo

Literature Online vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • elektronická knihovna děl anglické a americké poezie, dramatu a prózy
 • obsahuje více než 350 000 děl v plném textu
 • zahrnuty jsou i biografické a bibliografické informace a další sekundární zdroje
 • zpřístupněno v rámci licence
LRC

Literature Resource Center vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • nejobsáhlejší online databáze věnovaná literatuře
 • databáze obsahuje:
  • biografické informace o více než 135 000 autorech,
  • více než 850 000 článků, kritických esejí a recenzí v plném textu z téměř 400 odborných periodik a literárních časopisů,
  • více než 11 000 přehledů k často studovaným tématům,
  • více než 30 000 básník, povídek a her v plném textu,
  • více než 8 500 rozhovorů,
  • odkazy na téměř 5 000 vybraných webových stránek,
  • více než 2 800 portrétů autorů,
  • slovník Encyclopedia of Literature vysvětlující termíny a pojmy z oblasti literatury a literární vědy
Web of Science logo

Web of Science vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • zahrnuje 2 produkty společnosti Thomson Reuters:
  • Web of Science - citační databáze obsahující bibliografické záznamy vědeckých článků z oblasti výzkumu a vývoje s retrospektivou od roku 1980
  • Journal of Citation Report - databáze vědeckých časopisů excerpovaných ISI
 • stránky projetku WoS (Knihovna AV ČR)

Doporučené volně dostupné databázové slavistické informační zdroje
Recommended free Slavistic information sources and databases

European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES)

 • rešeršní databáze knih, časopiseckých článků a recenzí napsaných a vydaných v Evropě po roce 1991–2009 (zahrnuje 27 evropských států)
 • Vyhledávání
 • Vyhledávání též zde

KDO JE KDO v české slavistice

 • elektronická databáze českých slavistů
 • seznam slavistických pracovišť
BibSlavKon

Databáze mezinárodních sjezdů slavistů

 • databáze publikovaných příspěvků přednesených na mezinárodních sjezdech slavistů
 • vyhledávání
Žurnal´nyj zal

Žurnalnyj zal

 • Elektronická knihovna současných ruských literárních časopisů
Nacionaľnaja elektronnaja biblioteka
 • portál zajišťující přístup k elektronickým kopiím knih, které se nacházejí v ruských knihovnách a k jejich digitálním sbírkám
bip.gif

Global Books In Print

 • nakladatelská databáze obsahující aktuální nabídku knižních publikací na americkém, kanadském, britském, australském a novozélandském trhu
 • obsaženy jsou i kontakty na jednotlivé vydavatele

Slovník osobností jazykovědné bohemistiky

 • sestavuje katedra českého jazyka PedF UK
 • k 30. září 2005 obsahuje 412 statí

The Jamestown Foundation

 • nadace, která se mimo jiné zabývá i problematikou zemí bývalého komunistického bloku
 • nabízí přístup k on-line publikacím
 • lze vyhledávat v článkové databázi pomocí jednoduchého i pokročilého vyhledávání

ISRUSBOOK

 • elektronický katalog knih vydaných v ruštině na území Izraele

 

Michaela Řeháková

EDS - multivyhledávač


CzechElib

CzechElib cz kratky