Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Kontakty Důležitá telefonní čísla a e-mailové adresy

Důležitá telefonní čísla a e-mailové adresy

Telefonní a e-mailový seznam všech zaměstnanců a emailové adresy oddělení NK ČR najdete zde.

Co potřebuji řešit
Kam se dovolám

Telefonní linka
221 663 xxx

E-mailová adresa
SLUŽBY
Chci se registrovat jako čtenář do NK
Hala služeb 244,248 hala.os@nkp.cz
Chci informaci k fondům a ke službám NK
Chci si půjčit knihu domů
Chci prodloužit výpůjčku domů
Chci si objednat výpůjčku domů
Ztratil jsem vypůjčenou knihu
Služby Hudebního oddělení Hudební oddělení 254,255
Služby Oddělení rukopisů a starých tisků Odd. rukopisů a starých tisků 280
Služby Slovanské knihovny Slovanská knihovna 356
Služby Knihovny knihovnické literatury Knihovna knihovnické literatury 348
STUDOVNY

Všeobecná studovna

- chci si objednat noviny, časopisy do studovny
- chci si objednat knihu do studovny
- chci si prodloužit rezervaci ve studovně
242

Studovna vědeckých pracovníků
a zvláštní ochranný režim (ZOR)

- chci si prodloužit rezervaci ve studovně

236
Studovna společenských a přírodních věd
- chci si prodloužit rezervaci ve studovně

146
Studovna periodik 291
Studovna Hudebního oddělení 438
Studovna rukopisů a starých tisků 280
Studovna Slovanské knihovny 356
Studovna Knihovny knihovnické literatury 348
Studovna v Národní knihovně ČR, Hostivař 353
REFERENČNÍ A REŠERŠNÍ SLUŽBY
Chci si objednat rešerši Referenční centrum 201 reference@nkp.cz
Chci si objednat kopii z knihy, novin/časopisu
nebo digitální knihovny

Chci využívat digitální knihovnu/elektronické

informační zdroje

MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY
Chci si z jiné knihovny (ČR, mimo ČR) objednat kopii
nebo výpůjčku dokumentu, který není v NK
(nebo je dlouhodobě nedostupný)
Referenční centrum 202 mvs@nkp.cz
Chci si prodloužit lhůtu výpůčky knihy z jiné knihovny
Mám dotaz k vypůjčení knihy/získání kopií z jiné knihovny
Mám dotaz ke své objednávce na meziknihovní služby
POVINNÝ VÝTISK
Povinný výtisk neperiodických publikací

Odd. doplňování

domácích dokumentů
304,290
Povinný výtisk periodik Oddělení periodik 305,391
E-deposit

Odd. doplňování

domácích dokumentů
369
VYDAVATELÉ
Chci vydat knihu a přidělit ISBN Česká národní agentura ISBN a ISMN 173,306
Chci vydat hudebninu a přidělit ISMN Česká národní agentura ISBN a ISMN 311
DARY
Chci darovat dokumenty Odbor doplňování fondů 327
Chci darovat neperiodické tuzemské dokumenty

Odd. doplňování

domácích dokumentů
269,184,290
Chci darovat neperiodické zahraniční dokumenty

Odd. doplňování

zahraničních dokumentů

231,225

Chci darovat periodika

Oddělení periodik 391
Dary pro Slovanskou knihovnu

Slovanská knihovna -

odd. doplňování fondů

381
PRONÁJMY

Informace o pronájmech prostor na koncerty,

svatby a další akce

Odd. marketingu a PR
Monika Chundelová
212
734 850 025
OSTATNÍ
Mezinárodní oddělení Bc. Ene Päts,
Mgr. Jitka Pejsová
159, 260
Archiv NK PhDr. Kateřina Hekrdlová 578
Kancelář generálního ředitele NK Irena Klausová - ředitelka KGŘ
asistentka GŘ
187
262
sekretariat@nkp.cz
Ekonomické oddělení Sekretariát
Hlavní účetní
119
144
Oddělení vzdělávání PhDr. Eva Dostálková 340
Prodejna publikací Zrcadlová kaple 331
Informace Zrcadlová kaple 331
Informace o kulturních akcích v NK Odd. marketingu a PR 212