Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Klementinská NEJ Codex pictoricus Mexicanus

Codex pictoricus Mexicanus

Papírový rukopis (sign. XVI.B.18) většího podélného formátu obsahující 47 temperových barevných kreseb je unikátním zdrojem informací o pozoruhodnostech přírody, architektury a života domorodých obyvatel Mexika a Dolní Kalifornie v 60. letech 18. století.  Poutavé obrázky ve stylu koloniálního baroka nakreslil jezuitský misionář Ignác Tirsch (1733-1781), který je doplnil stručnými popiskami psanými v němčině a španělštině.  Pocházel z chomutovské měšťanské rodiny, záhy po vstupu do Tovaryšstva Ježíšova jeho představení vyšli vstříc mladíkově touze věnovat se misijní činnosti v zahraničí. Po studiu filozofie v Brně mohl tedy svá studia dokončit roku 1761 teologií  v Mexiku, kde byl poté vysvěcen a mohl se tak vydat na jemu určenou misii do Santiaga a San José del Cabo na území bojovného indiánského kmene Pericú. Příroda a život domorodců, mesticů a kreolů této vzdálené oblasti jej zcela uchvátily, byl rovněž velmi dobrým pozorovatelem, který si všechny zážitky vštípil hluboko do paměti a navíc ještě zručným kreslířem.  Vzhledem ke spletitostem na šachovnici mezinárodní politiky té doby musel koncem šedesátých let spolu se svými spolubratry misie narychlo ukončit a nuceně odjet zpět do Evropy. Domů do Čech se vrátil v roce 1769, poté působil na kolejích v Jihlavě a ve Znojmě. S trpkou příchutí spěšného návratu se vyrovnal  jak nejlépe mohl: své vzpomínky zhmotnil v ilustracích, které kromě významu pro něj samotného našly ještě další uplatnění -  jemu i objektům jeho stesku zajistily trvalou slávu.

Celý rukopis si můžete prolistovat v digitální knihovně Manuscriptorium.

nejvzdalenejsi-rkps.jpg
Ignác Tirsch: Codex pictoricus Mexicanus, Misie Santiago v Dolní Kalifornii.
Fond NK ČR. Foto: Ivan Král