Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Archiv MDT v ČR

MDT v ČR

MDT v ČR

Každý knihovník ví, že MDT znamená Běžný čtenář se může dohadovat, co
zkratka znamená (zkuste
vymyslet, kolik by bylo významů)
Mezinárodní desetinné třídění Máme dobrou taktiku?
Můžeme dokonce tohle!
Mučíme drahou techniku
atd.

A teď vážně a seriózně
Mezinárodní desetinné třídění je systematický selekční jazyk, který slouží k vyjádření obsahu dokumentu. Používá se ve věcné katalogizaci při popisu dokumentu, je jedním z údajů, podle nějž se vyhledává literatura, používá se také ke stavění fondů ve skladištích a studovnách, strukturování bibliografických soupisů atd. Znak MDT je povinným údajem pro souborný katalog CASLIN.

Systémem MDT se dlouhá léta zabýval FID (Féderation Internationale de Documentation - Mezinárodní federace pro dokumentaci) se sídlem v Haagu. V Československu se problematikou MDT zabývalo ÚVTEI, od roku 1993 Národní knihovna ČR. Po reorganizaci ve FID převzalo péči o MDT (UDC) Konsorcium pro MDT se sídlem v Haagu.

Národní knihovna ČR je zástupcem České republiky v tomto mezinárodním orgánu (částečně je členem Konsorcia i firma Artifex ing. Kofnovce, která vydala v posledních dvou letech zkrácené vydání MDT). Z tohoto postavení vyplývají NK ČR povinnosti a závazky. Jsou to:

  • NK ČR platí každoročně účastnický poplatek ve výši 2000 guldenů

  • dostává od Konsorcia každoročně aktualizovaný soubor znaků MDT, tzv. MRF (Master Reference File) v angličtině ve formě .iso souboru, který lze provozovat pod systémem CDS/ISIS

  • tento MRF má základě přísné mezinárodní licennčí smlouvy právo 1x publikovat, resp. zveřejnit v tištěné či elektronické podobě

  • NK ČR nesmí tento soubor znaků nikomu prodat, poskytnout či umožnit jeho zneužití nebo komerční využití

  • atd.

NK ČR si je vědoma svého výsadního postavení za ČR, své povinnosti zpřístupnit aktualizovaný soubor znaků české odborné veřejnosti i svých závazků vůči Konsorciu, ztvrzených mezinárodní licenční smlouvou.

Agendou MDT se v NK zabývá oddělení věcného zpracování OZF, mgr. M. Plechšmídová (tel.: 02/21 663 351, e-mail: marie.plechsmidova@nkp.cz).

OZF přistoupila k úplnému překladu MRF, který zahrnuje cca 61.000 znaků. Jak je z počtu vidět, jde o práci odborně, jazykově i časově velmi náročnou.

Na překladu, terminologických i jazykových úpravách, redakcích odborných i technických se podílel tým pracovníků interních i externích. Výchozím materiálem byl MRF za rok 1993, který do NK ČR přišel ke konci roku 1994. Mezitím jsme dostasi další inovované verze MRF, ale protože práce již byly v plném proudu, nebylo možné zohlednit jeho novější verze. Pro vysvětlení uvádíme, že v inovovaných verzích nejde o pouhé vsunutí nových znaků, ale jde o zrušení některých znaků, další větvení znaků již uvedených apod. Nejde tedy provést pouhý průnik obou MRF.

Velmi nás také trápily úvahy o tom, v jaké podobě celý soubor znaků zveřejníme. Původně jsme uvažovali o tištěné verzi. Tištěná publikace, obsahující 61.000 znaků, by byla velmi rozsáhlá (odhadovali jsme asi 6.000 stran). Dovedete si představit, že finanční náklady na takovou publikaci by dosáhly milionů. Tomu by sasmozřejmě musela odpovídat i cena MDT, kterou jsme odhadovali na 10.000 Kč. Je samozřejmé, že v ekonomické situaci, v níž se většina knihoven nachází, byl zájem při subskripci malý.

Obrátili jsme se tedy na našeho dlouholetého a osvědčeného spolupracovníka, a to firmu Albertina icome (AIP), s níž vydáváme CD-ROM Česká národní bibliografie. Našeho nápadu zpřístupnit celý soubor MDT na moderním perspektivním nosiči v uživatelsky přívětivém software se AIP ráda ujala.