Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Archiv Konspekt – aktualizace 2005

Konspekt – aktualizace 2005

Konspekt – aktualizace 2005

  

 

Číslo Předmět.  kat.

Původní znění

Opravené znění

Charakteristika změny

5. Filozofie a náboženství…

25 Náboženství starověku

25 Náboženství, mytologie, kulty

Pozn: Mytologické a náboženské systémy etnických skupin, oblastí a historických období, které nelze zařadit do jiné skupiny Konspektu

Změna slovního označení a poznámky

8. Historie…

94(47) Dějiny zemí východní Evropy

Pozn: Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie, Estonsko, Lotyšsko, Litva

Změna slovního označení a poznámky, vypuštěn termín Rusko

8. Historie…

94(57) Dějiny asijské části Ruska

94(47+57) Dějiny SSSR a Ruska

Změna notace, slovního označení a zrušení poznámky

8. Historie…

 

908 Studium oblastí a lokalit obecně

Nová skupina Konspektu

8. Historie…

 

908 (437) Vlastivěda Česka a Slovenska

Nová skupina Konspektu pouze pro potřeby článkové bibliografie

9. Hudba

 

78.03 Vývojová období v dějinách hudby

Nová skupina Konspektu

12. Knihovnictví…

 

025.3/.4 Katalogizace. Selekční jazyky

Nová skupina Konspektu

12. Knihovnictví…

 

024 Služby knihoven

Nová skupina Konspektu

21. Umění…

77 Fotografie

77 Fotografie. Fotografické postupy

Změna slovního označení – přidán text “fotografické postupy”

21. Umění…

792 Divadelní představení

792 Divadlo. Divadelní představení

Změna slovního označení – přidán text “Divadlo”

Změna předmětové kategorie

 

Skupina Konspektu 316.77 byla převedena do Předmětové kategorie  12.  Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

18. Sociologie

316.77 Informační věda

Teoreticko-praktický interdisciplinární vědní obor zaměřený na výzkum a zabezpečení informačně-komunikačních procesů ve společnosti

12. Knihovnictví…

316.77 Informační věda

Teoreticko-praktický interdisciplinární vědní obor zaměřený na výzkum a zabezpečení informačně-komunikačních procesů ve společnosti

 

 

 

 

 

Komentář ke změnám v r. 2005

Úpravy kategorizačního schématu pro potřeby Konspektu zohledňují především požadavky tvůrců oborových tematických bran a katalogizátorů článkové bibliografie:

 • do kategorizačního schématu byly připojeny tři nové skupiny Konspektu klíčové pro tvorbu těchto předmětově orientovaných služeb
 • skupina Konspektu zahrnující  problematiku informační  vědy byla přeřazena do předmětové kategorie Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
 • do kategorizačního schématu byla připojena skupina Konspektu umožňující zpřístupnit adekvátním způsobem regionální vlastivědnou problematiku – 908 (437) Vlastivěda  Česka a Slovenska
  • Tato skupina Konspektu je určena pouze pro popis článkové bibliografie, praxe ve zpřístupnění „vlastivědné“ tematiky se u tištěných monografií nemění.
  • Zdůvodnění
   • Jedním z cílů aplikace metody Konspektu je tematická mapa knihovních fondů, jejich složení a srovnání i na mezinárodní úrovni, k čemuž slouží mezinárodně používané kategorizační schéma; v systému DDC ekvivalent notace 908 však neexistuje (z tohoto důvodu úplný záznam skupiny Konspektu 908 (437) neobsahuje  anglický ekvivalent)

Dokumenty s touto problematikou se v systému DDC řadí pod obor

   • Dějiny - notace DDC 940-990
   • Geografie – notace DDC 913-919

U tištěných monografií doporučujeme zachovat stejný postup, tj. dokumenty s převážně geografickými informacemi zařadit pod odpovídající notaci z oblasti geografie, dokumenty zaměřené i na historii, kulturní dějiny apod. zařadit pod příslušnou notaci z oblasti historie[1]

 

 

 

M. Balíková
 


[1] Guidebooks

A guidebook can be either a residential guidebook, i.e., a guide for either the permanent resident and long-term visitor. The residential guidebook covers not only the tourist attractions but also the other parts of the area, such as banks, churches, grocery stores, real estate agencies, and residential neighbourhoods. These guidebooks normally give a snapshot view of the history of the area classed in 940-990, plus the period notation for when it was written, …. Tourist guidebooks provide detailed information about the area through which the tourists travel, telling them what to see, where to stay….If in doubt whether the book is a residential or a tourist guidebook class it as a tourist guidebook.

Tourist guidebook are usually classed in 913-919,….