Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Archiv Aktualizace Konspektového schéma

Aktualizace Konspektového schéma

Aktualizace Konspektového schématu

 

Důvody aktualizace

-         Potřeby veřejných knihoven

-         Přetíženost Předmětové kategorie  č. 11 – Jazyk, lingvistika a literatura

 

Potřeby veřejných knihoven

 

Na základě praktických poznatků se jeví jako účelné  pro různé statistické výstupy a pro potřeby organizace fondů ve volném výběru i v knižních novinkách rozlišit  odbornou, populárně-naučnou i uměleckou literaturu  do dvou základních kategorií - pro dospělé a děti a mládež - již na úrovni Konspektového schématu

 

Přetíženost Předmětové kategorie  č. 11 – Jazyk, lingvistika a literatura

 

Z následujících dvou grafů znázorňujících fondy Moravskoslezské knihovny a tematickou mapu fondů NK ČR je patrné, že existuje značná disproporce mezi PK 11 a ostatními PK. Tato disproporce je daná do značné míry i tím, že v rámci stávající skupiny Konspektu 823-93 Literatura pro děti a mládež, která v současné verzi Konspektového schématu spadá do PK 11, je zahrnuta i odborná literatura pro děti a mládež .

 

 

 

 

 

 

Úpravy  Konspektového schématu 2011

 

 

Z tohoto důvodu bylo Konspektové schéma rozšířeno již na první hierarchické úrovni o dvě speciální Předmětové kategorie, a to

 

25 * Beletrie

 

Do této Předmětové kategorie byly zařazeny skupiny Konspektu zahrnující texty literárních děl, které jsou součástí jednotlivých národních literatur

  

26 * Literatura pro děti a mládež

 

Do této předmětové kategorie byly zařazeny dvě skupiny Konspektu

821-93 - Literatura pro děti a mládež (beletrie)

0/9-053.2 - Literatura pro děti a mládež (naučná)

 

Integrace Předmětové kategorie č. 25 – Beletrie si vyžádala i úpravu názvu Předmětové kategorie č. 11: původní slovní vyjádření/název „Jazyk, lingvistika a literatura“ se změnilo na aktuální slovní vyjádření/název „Jazyk, lingvistika, literární věda“

 

 

   

Úpravy skupin Konspektu

 

5 - *Filozofie a náboženství

 

 

2-1 - Přirozená teologie. Náboženská filozofie. Religionistika

2-1 - Přirozená teologie. Náboženská filozofie

oprava slovního vyjádření

27 - Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie

Sociální učení církve. Organizace a struktura církve

 

oprava poznámky

27-5 - Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život

27-5 – Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život

 

oprava slovního vyjádření

 

 

 

7 - *Geografie. Geologie. Vědy o Zemi

 

 

 

913(437)  - Geografie Česka a Slovenska, reálie, cestování

 

připojení nové skupiny Konspektu

 

 

 

8 - *Hudba

 

 

78.03 - Vývojová období v dějinách hudby

Hudební styly, epochy

připojení poznámky

 

 

 

11 – Jazyk, lingvistika, literární věda

 

 

 821.14.09 - Řecká antická literatura (o ní)

821.14’02.09 - Řecká antická literatura (o ní)

oprava MDT

 821.14'06.09 - Moderní řecká literatura (o ní)

821.14.09 - Řecká literatura (středověká, novodobá) (o ní)

oprava MDT, oprava slovního vyjádření

 

821.161.09 - Východoslovanské literatury (o nich)

připojení nové skupiny Konspektu

 

821.162.09 - Západoslovanské literatury (o nich)

připojení nové skupiny Konspektu

 

811.161.1 - Ruština

připojení nové skupiny Konspektu

 

 

 

12 - *Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

 

 

070 - Noviny. Tisk

070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika

oprava slovního vyjádření

 

 

 

13 - *Matematika

 

 

519 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování

Numerická matematika

rozšíření poznámky

 

 

 

14 - *Lékařství

 

 

 

614.8 – Úrazy a jejich prevence

připojení nové skupiny Konspektu

 

 

 

15 - *Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

 

 

322 - Vztahy mezi církví a státem

322 - Politika a náboženství. Vztahy mezi církví a státem

 

oprava slovního vyjádření

328 - Zastupitelské orgány. Vlády

328 - Zastupitelské orgány. Vlády. Politické systémy jednotlivých zemí

oprava slovního vyjádření

 

 

 

16 - *Právo

 

 

342.52 - Zákonodárství

342.53 - Zákonodárství

oprava MDT

 

 

 

17 - *Psychologie

 

 

133 - Okultismus

133 – Ezoterismus. Okultismus

oprava slovního vyjádření

 

 

 

18 - *Sociologie

 

 

364.3 - Sociální pojištění. Zdravotní pojištění

364.3 - Sociální pojištění. Zdravotní pojištění. Důchody

oprava slovního vyjádření

19 - *Technika, technologie, inženýrství

 

 

628 - Zdravotní technika. Úprava vody. Odpadové hospodářství. Světelná technika

628 - Sanitární technika. Vodárenství. Odpadové hospodářství. Světelná technika

oprava slovního vyjádření

624 - Inženýrské stavitelství

624 - Stavební inženýrství

oprava slovního vyjádření

 

640.4 – Hotelnictví. Stravování

připojení nové skupiny Konspektu

67 – Řemesla. Různá odvětví průmyslu

67/68 - Řemesla. Různá odvětví průmyslu

sloučení dvo skupin Konspektu

693 - Zednické práce

Betonářské práce

připojení poznámky

696 - Instalace

696 – Instalace v budovách

oprava slovního vyjádření

 

 

 

20 - *Tělesná výchova a sport. Rekreace

 

 

798 - Jezdectví. Závody se spřežením. Sporty s koňmi a jinými zvířaty

798 – Jezdectví. Sporty se zvířaty

oprava slovního vyjádření

 

 

 

23 - *Výpočetní technika

 

 

004.3 - Technické vybavení. Technické prostředky

004.3 – Počítače. Hardware

oprava slovního vyjádření

004.4/.6 - Programové vybavení. Programové prostředky

004.4/.6 - Programování. Software

oprava slovního vyjádření

 

 

 

24 - *Zemědělství

 

 

636 - Živočišná výroba

636 – Chov zvířat. Živočišná výroba

 

oprava slovního vyjádření

 

 

 

25 – Beletrie původně 11 * Jazyk, lingvistika a literatura

 

 

 821.14 -  Řecká antická literatura

821.14’02 - Řecká antická literatura

oprava MDT

 821.14-1 - Řecká antická poezie

 

821.14’02-1 - Řecká antická poezie

oprava MDT

 821.14-2 - Řecké antické drama

821.14’02-2 - Řecké antické drama

oprava MDT

 821.14-3 - Řecká antická próza

821.14’02-3 - Řecká antická próza

oprava MDT

 821.14'06 - Moderní řecká literatura

821.14 - Řecká literatura (středověká, novodobá)

oprava MDT, oprava slovního vyjádření

 

821.161 - Východoslovanské literatury

připojení nové skupiny Konspektu

 

821.162 - Západoslovanské literatury

připojení nové skupiny Konspektu

Uvedené změny reflektují oprávněné požadavky knihoven všech typů, integrace těchto změn do Konspektového schématu odpovídá současným potřebám uživatelů.

M.Balíková