Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Doplňování fondů Příjemci povinného výtisku neperiodických publikací

Příjemci povinného výtisku neperiodických publikací

Úplný povinný výtisk 
podle zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ve znění zákona  320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Národní knihovna ČR 
2 povinné výtisky

povinné výtisky
Sodomkova 1146/2
102 00 Praha 15 – Hostivař

pv@nkp.cz

221663304
221663326

Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a
601 87 Brno

akvizice@mzk.cz
Ludmila.Pohankova@mzk.cz

541646111

Vědecká knihovna v Olomouci
oddělení doplňování fondů

Bezručova 2
779 11 Olomouc
akvizice@vkol.cz

585205345
585205343

Regionální povinný výtisk

Městská knihovna v Praze

Mariánské náměstí 1
115 76 Praha 1

nakup@mlp.cz

222113220
222113212

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

akvizice@svkkl.cz

312 813 111

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Lidická 1
370 59 České Budějovice

akvizice@cbvk.cz

386 111 211

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
p. o.

Klatovská tř. 200b
PO Box 20
301 00 Plzeň

nabidky@svkpk.cz

377477482

Knihovna Ústeckého kraje

Velká Hradební 49
400 01 Ústí nad Labem
akvizice@knihovnauk.cz

475220811

724068262

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Rumjancevova 1362/1
460 01 Liberec 1

library@kvkli.cz

482412133

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Hradecká 1250/2,
500 03 Hradec Králové 3
akvizice@svkhk.cz

494 946 263-4

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,

příspěvková organizace

Prokešovo náměstí 1802/9
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
msvk@msvk.cz

596118881

Krajská knihovna Karlovy Vary

Závodní 378/84
360 06 Karlovy Vary
knihovna@knihovnakv.cz

732 377 491

Krajská knihovna v Pardubicích

Pernštýnské nám. 77
530 94 Pardubice
akvizice@knihovna-pardubice.cz

466531240
466531255

Krajská knihovna Vysočiny

Žižkova 4344
580 02 Havlíčkův Brod
knihovna@kkvysociny.cz

569400499

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,

příspěvková organizace

Vavrečkova 7040

760 01 Zlín
akvizice@kfbz.cz

573 032 517

731571104

Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a
601 87 Brno
akvizice@mzk.cz

Ludmila.Pohankova@nkp.cz

541646111

Vědecká knihovna v Olomouci
oddělení doplňování fondů

Bezručova 2
779 11 Olomouc
akvizice@vkol.cz

585205345
585205343

Nabídková povinnost

podle vyhlášky č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Knihovna Akademie věd ČR

Národní třída 3, 115 22 Praha 1
akviz@knav.cz

221403322
fax 224240611

Poslanecká sněmovna, Parlamentní
knihovna

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
knihovna_akvizice@psp.cz

257174504

Národní technická knihovna

Technická 6, 160 80, Praha 6 techlib@techlib.cz

232 002 409

Knihovna Národního muzea

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 eva_lachmanova@nm.cz

224497165

Knihovna Památníku národního písemnictví v Praze

Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 - Hradčany
alena.petruzelkova@post.cz

220516653

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

akvizice@svkkl.cz

312813111

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Lidická 1
370 59 České Budějovice

akvizice@cbvk.cz

386 111 220

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
p. o.

Klatovská tř. 200b
PO Box 20
301 00 Plzeň

nabidky@svkpk.cz

377477932

Knihovna Ústeckého kraje

Velká Hradební 49
400 01 Ústí nad Labem
akvizice@knihovnauk.cz

475220811

724068262

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Rumjancevova 1362/1
460 01 Liberec 1

library@kvkli.cz

482412133

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Hradecká 1250/2,
500 03 Hradec Králové 3
akvizice@svkhk.cz

494 946 263-4

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Prokešovo náměstí 1802/9
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
msvk@msvk.cz

596118881

Krajská knihovna Karlovy Vary

Závodní 378/84
360 06 Karlovy Vary
knihovna@knihovnakv.cz

732 377 491

Krajská knihovna v Pardubicích

Pernštýnské nám. 77
530 94 Pardubice
akvizice@knihovna-pardubice.cz

466531240
466531255

Krajská knihovna Vysočiny

Žižkova 4344
580 02 Havlíčkův Brod
knihovna@kkvysociny.cz

569400499

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,

příspěvková organizace

Vavrečkova 7040

760 01 Zlín

akvizice@kfbz.cz

573 032 517

731571104

Městská knihovna v Praze

Mariánské náměstí 1
115 76 Praha 1
nakup@mlp.cz

222113220
222113212

Veškeré změny údajů o příjemcích povinného výtisku zasílejte na adresu: pv@nkp.cz

Zdeněk Tovaryš