Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Archiv NK

  Archiv NK ČR

  Archiv Národní knihovny přejímá do archivní péče a uchovává archiválie vzniklé z úřední a odborné činnosti Národní knihovny (včetně jejích předchůdců), jejího vedení a všech jejích organizačních složek, společenských organizací působících v NK a bývalých významných pracovníků knihovny. Dále jsou v archivu uloženy fondy jiných institucí, osobní fondy různých významných osobností a sbírky. Tyto archiválie byly buď odevzdány do ANK, nebo vytříděny při pořádání písemností NK a jejích předchůdců.

  Fondy a sbírky ANK jsou odborně zpracovávány (tříděny, pořádány, inventarizovány a katalogizovány), jsou k nim vyhotovovány archivní pomůcky a jejich studium je umožněno v badatelně za podmínek stanovených zákonem o archivnictví a badatelským řádem.

  Součástí oddělení je badatelna archivu. Ceny za služby a reprodukční poplatky se řídí platným ceníkem.

  Výroční zpráva Archivu NK za rok 2022 zde.

  Kateřina Hekrdlová