Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Fotogalerie 2023

Fotogalerie 2023

Devět let s festivalem ilustrace LUSTR
Fotogalerie z výstavy, která představí festival ilustrace a komiksu LUSTR. Tento festival letos na podzim oslaví desáté narozeniny. V rámci výstavy v Klementinu budou mít diváci jedinečnou možnost vidět pohromadě ilustrované plakáty všech dosavadních ročníků festivalu, které mají na svědomí česká ilustrátorská esa jako Ilona Polanski, Juliána Chomová, Patrik Antczák, Maria Makeeva, Jakub Bachorík, Barbora Idesová, Michal Bačák a další. K vidění bude také výběr uměleckých tisků, které zazářily na festivalu v uplynulých letech. Foto: M. Tichá, NK ČR.
Ošklivé rukopisy Kříže z Telče - vernisáž
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která představí "ošklivé" středověké rukopisy uložené v Národní knihovně ČR. Nejde o bohatě iluminované kodexy ze vzácného pergamenu, ale o zběžně psané, neúhledné či dokonce „ošklivé“ papírové svazky. Výstava představí ty z nich, které prošly rukama jediného velmi aktivního písaře, Kříže z Telče. Ten opsal nebo opatřil poznámkami celkem více než 25000 stran s různorodými texty. Jde o vzácnou sbírku, která poskytuje jedinečné svědectví o středověkém myšlení a kultuře. Foto: M. Tichá, NK ČR.
Devět let s festivalem ilustrace LUSTR - vernisáž
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která představuje devět ročníků festivalu ilustrace a komiksu LUSTR. V rámci výstavy v Klementinu budou mít diváci jedinečnou možnost vidět pohromadě ilustrované plakáty všech dosavadních ročníků festivalu, které mají na svědomí česká ilustrátorská esa jako Ilona Polanski, Juliána Chomová, Patrik Antczák, Maria Makeeva, Jakub Bachorík, Barbora Idesová, Michal Bačák a další. K vidění bude také výběr uměleckých tisků, které zazářily na festivalu v uplynulých letech. Foto: M. Tichá, NK ČR.
Ošklivé rukopisy Kříže z Telče (1434–1504)
Středověké rukopisy uložené v Národní knihovně ČR pocházejí z větší části až ze 14. a 15. století. Nejde o bohatě iluminované kodexy ze vzácného pergamenu, ale často o zběžně psané, neúhledné či dokonce „ošklivé“ papírové svazky. Výstava představuje ty z nich, které prošly rukama jediného velmi aktivního písaře, Kříže z Telče. Ten opsal nebo opatřil poznámkami celkem více než 25000 stran s různorodými texty. Jde o vzácnou sbírku, která poskytuje jedinečné svědectví o středověkém myšlení a kultuře. Foto: M. Tichá, NK ČR.
Iniciály - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která prezentuje výstupy ze společného projektu ateliéru Didaktické ilustrace a ateliéru Grafický design a vizuální komunikace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Foto: M. Tichá, NK ČR
Ahoj Arménie - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která představuje třicet let diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Arménií. Výstavu pořádá Národní knihovna ČR a Velvyslanectví Arménské republiky v ČR ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Slovanskou unií, z. s. Foto: M. Tichá, NK ČR.
Jenom v Čechách jsem byla plně Běloruskou
Fotogalerie ze vzpomínkového setkání u příležitosti 40. výročí úmrtí běloruské básnířky Larysy Henijuš (1910-1983), které uspořádaly Osvětový spolek Skaryna a Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna. Stejnojmenná výstava představuje osobnost a dílo Larysy Henijuš (1910-1983), běloruské básnířky a čelné představitelky běloruské meziválečné diaspory.
Velké knihy hudby - vernisáž
Fotogalerie z vernisáže výstavy Velké knihy hudby, která se konala v historické budově Národního muzea 23. května 2023. Společná výstava hudebních rukopisů předbělohorských literátských bratrstev ze sbírek Národní knihovny ČR a Národního muzea se koná v obou institucích - v Národní knihovně je věnována rukopisům pražských sborů, v Národním muzeu se naopak zaměřuje na kodexy literátů v Čechách s výjimkou Prahy. Rukopisy, tzv. graduály, kancionály, antifonáře a rorátníky. byly používány sdruženími laických kostelních zpěváků. Jde o vzácné knihy nepřehlédnutelné svými rozměry, jejichž výzdoba často představuje vrchol dobové knižní malby. Foto: M. Tichá, NK ČR.
Proti Dnu - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy diplomové práce studenta Ateliéru volného umění II (Malba) na pražské UMPRUM pod vedením Jiřího Černického a Michala Novotného, v níž autor zkoumá možnost duchovního očištění prostřednictvím tmy. Foto: M. Tichá, NK ČR.
The Imprint of Civilization - vernisáž výstavy
Fotogalerie ze slavnostního zahájení výstavy The Imprint of Civilization, která vznikla ve spolupráci Národní knihovny České republiky a Národní centrální knihovny Tchaj-wan. Unikátní výstava představuje detailní pohled na vývoj písma, papíru a tiskových metod, které představují zásadní milníky lidské civilizace. Výstava je rozdělena do pěti tematických okruhů, v nichž mohou její návštěvníci prozkoumat nejen celou řadu dokumentů z fondů obou knihoven, ale také historický kontext navazování vztahů mezi oběma regiony i současnou reflexi jejich kultur s cílem prohloubit vzájemné porozumění mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Foto: Roman Muchka.
Jménem běloruského národa - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která připomíná 100 let od příchodu exilové vlády Běloruské lidové republiky z litevského Kaunasu do Prahy. Praha se tak na další dvě desetiletí stala politickým centrem běloruské emigrace, jež udržovala naději na ustavení svobodného a demokratického Běloruska. Výstavu pořádají Běloruský institut v Praze a Slovanská knihovna. Vernisáž se konala 5. října 2023. Foto: M. Tichá, NK ČR.
100 let jsme hudební - vernisáž výstavy
V letošním roce slaví Hudební oddělení sto let nepřetržité činnosti. Od roku 1923 se věnuje doplňování, zpracování a zpřístupňování hudebních tisků, rukopisů a dalších s hudbou souvisejících dokumentů. Výstava načrtává historii oddělení, představuje výjimečnosti historických i novodobých hudebních sbírek a s nimi související badatelské a publikační aktivity oddělení. Návštěvníky nechává též nahlédnout do vlastního procesu zpracování hudebních materiálů včetně jejich ochrany. Součástí oslav je kromě výstavy také přednáška a slavnostní koncert. Foto: M. Tichá, NK ČR.