Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Fotogalerie 2022

Fotogalerie 2022

V nejhlubší úctě
Fotogalerie z výstavy, věnované knižním dedikacím, díky nimž se ještě po staletích můžeme dozvědět, kdo, komu, mnohdy i kdy a kde, někdy i proč a za jakých okolností, knihu věnoval. Na výstavě si můžeme prohlédnout vlastnoruční dedikace renesančního vědce Tadeáše Hájka z Hájku, spisovatele Marka Twaina či malíře Edwarda Muncha; dozvíme se, jaké knihy byly věnovány princeznám, koho obdaroval vynálezce Dieselova motoru nebo vědec Joachim Barrande. Autory i adresáty dedikací nalezených v knihách zachycuje online databáze Provenio. Na projektu se podílely čtyři paměťové instituce: Knihovna Národního muzea, Národní památkový ústav, Národní knihovna ČR a Vědecká knihovna v Olomouci. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Božena Němcová. Osobnost - dílo - mýtus
Fotogalerie z výstavy, kterou k výročí úmrtí Boženy Němcové připravily ÚČL a ÚJČ AV ČR, Památník národního písemnictví a ÚČJTK FF UK. Výstava představuje Němcovou ve vzájemném napětí známých biografických reálií, literárního díla a jeho pozdějšího fungování v české kultuře i ohlasu ve světě. Zaslouží si ještě dnes čtenářskou pozornost Babička, nebo spíše některá méně známá díla? V jakém vztahu k nim stojí spisovatelčiny životní osudy, jak je nedávno znovu připomenul seriál České televize? Lišilo se nějak přijetí Němcové v Česku a jako nejpřekládanější české autorky ve světě? Na podobné otázky hledá výstava odpovědi, především si však klade za cíl nově zpřístupnit Boženu Němcovou jako národní symbol i evropskou autorku dnešním čtenářům. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Budoucnost v bublinách 2
Fotogalerie z výstavy komiksů inspirovaných tvorbou Stanisława Lema. V roce 2021 uplynulo sto let od narození světoznámého polského spisovatele a futurologa Stanisława Lema a šedesát let od vydání jeho kultovního, již několikrát zfilmovaného románu Solaris. Polský institut v Praze při této příležitosti vyhlásil otevřenou komiksovou soutěž pro české výtvarníky, inspirovanou Lemovými slavnými povídkami a romány. Na výstavě si můžete prohlédnout výběr nejlepších prací. Dozvíte se také více o Lemově životě, díle a filmových adaptacích jeho děl. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Česko-baltské století - Literatura
Fotogalerie z výstavy mapující nejen diplomatické vztahy mezi Českou republikou a baltskými státy, které fungují již déle než sto let, ale také vzájemné kulturní a zejména literární kontakty. Literární překlady z litevštiny, lotyštiny a estonštiny mají v českých zemích dlouhou a pestrou tradici. Vzájemná snaha dozvědět se více o kultuře jiných národů vyústila v průběhu let v úctyhodné množství překladů. Výstava je rozdělena do několika částí, které návštěvníka chronologicky seznámí s vývojem překladů baltských literatur v ČR. Výstavu pořádá Velvyslanectví Litevské republiky v ČR, Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR a Velvyslanectví Estonské republiky v ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Kodex 1085 – rukopis zblízka
Fotogalerie z výstavy, která představuje ukázky prací žáků čtvrtých ročníků střední školy (VOŠG a SPŠ grafické), oboru Konzervátorství a restaurátorství. V rámci vzdělávání vznikají faksimile středověkých iluminovaných rukopisů a makety historických knižních vazeb. Tématem expozice jsou kopie folií Vyšehradského kodexu. Originál této nejvzácnější rukopisné památky spojené s českou státností je uložen ve fondu Národní knihovny ČR. Návštěvník bude mít také možnost nahlédnout do reálné makety, která ho zavede až do roku 1085. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Hladomor na Ukrajině (1932–1933)
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která prostřednictvím fotografií a publikací s texty v češtině a ukrajinštině přibližuje nejdůležitější momenty hladomoru, který roku 1932 na Ukrajině (i v dalších oblastech SSSR) z politicko-hospodářských důvodů uměle vyvolala sovětská moc. Výstavu připravily Akademie národnostních menšin, Slovanská knihovna, Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny a spolek Ruská tradice. Vernisáž výstavy se konala 12. října 2022. Foto: M. Tichá, NK ČR