Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Fotogalerie 2019

Fotogalerie 2019

Dušan Karpatský – známý neznámý
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která se konala 31. ledna 2019. Výstava seznamuje s životem a dílem výjimečně plodného autora. Neomezuje se pouze na jeho téměř šedesátiletou překladatelskou činnost v oblasti slovanských jazyků, ale seznamuje i s jeho vlastními pracemi literárně-historickými, slovníkovými a bibliografickými, které vyšly knižně. Méně známy jsou jeho mladistvé úlety do světa divadla, jakož i iniciování a organizace rozsáhlých občanských aktivit pro zachování celistvosti Bosny a Hercegoviny. V tomto životním příběhu se zrcadlí i osud celé jedné generace, k níž patří např. Václav Havel, Jiří Menzel, Jiří Gruša, Antonín Přidal, Jana Štroblová, Jan Zábrana, Jiří Pištora. Výstava je zároveň holdem překladatelskému řemeslu a „lidem ve stínu“, kteří svůj život zasvětili sbližování odlišných jazyků a kultur, lidem, kteří spoluvytvářejí něco, co českému národu nejednou pomohlo přežít. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Dušan Karpatský – známý neznámý
Fotogalerie z výstavy, která seznamuje s životem a dílem výjimečně plodného autora. Neomezuje se pouze na jeho téměř šedesátiletou překladatelskou činnost v oblasti slovanských jazyků, ale seznamuje i s jeho vlastními pracemi literárně-historickými, slovníkovými a bibliografickými, které vyšly knižně. Méně známy jsou jeho mladistvé úlety do světa divadla, jakož i iniciování a organizace rozsáhlých občanských aktivit pro zachování celistvosti Bosny a Hercegoviny. V tomto životním příběhu se zrcadlí i osud celé jedné generace, k níž patří např. Václav Havel, Jiří Menzel, Jiří Gruša, Antonín Přidal, Jana Štroblová, Jan Zábrana, Jiří Pištora. Výstava je zároveň holdem překladatelskému řemeslu a „lidem ve stínu“, kteří svůj život zasvětili sbližování odlišných jazyků a kultur, lidem, kteří spoluvytvářejí něco, co českému národu nejednou pomohlo přežít. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Evropské dědictví
Výstava fotografií 38 významných lokalit, které získaly od roku 2013 „Označení Evropské dědictví“ (z anglického European Heritage Label), představuje místa s historickými a kulturními milníky, sbližující občany a státy Evropské unie. Návštěvník může cestovat nejen v čase, ale i jednotlivými evropskými zeměmi, od archeologických nalezišť k architektuře, od středověkých hradů k folklórním tradicím a krásným uměním. Na jednom místě může navštívit klášter Cluny ve Francii nebo Archiv Koruny aragonské ve Španělsku či proslulé gdaňské loděnice v Polsku. Cílem výstavy je poukázat na společnou paměť a identitu Evropy a připomenout místa, která symbolizují důležité myšlenky a hodnoty. Od roku 2015 je nositelem Označení Evropské dědictví také Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci jako zatím jediný český zástupce. Výstavu společně pořádají Národní knihovna ČR a Národní památkový ústav, který je současně národním koordinátorem tohoto ocenění v České republice. Označení Evropské dědictví je součástí evropského programu Kreativní Evropa. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
100 let Lóže Národ
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která se konala 29. března 2019. Výstava přibližuje vznik a historii svobodných zednářů v českých zemích. Představuje především Lóži Národ, která byla založena necelý půlrok po vzniku Československé republiky.S osudy lóže i jejích významných členů nás seznámí samotní svobodní zednáři. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Evakuace historických fondů Zemské a univerzitní knihovny
Fotogalerie z vernisáže výstavy "Evakuace historických fondů Zemské a univerzitní knihovny na sklonku 2. světové války", která se konala 4. dubna 2019. Výstava připomíná 110. výročí narození PhDr. Emmy Urbánkové (1909–1992), významné české knihovědkyně, která v letech 1941–1979 vedla rukopisné oddělení dnešní Národní knihovny, a zaměřuje se na jeden konkrétní úsek jejího života. V letech 1943–1944 zajišťovala evakuaci nejcennějších knižních památek z klementinských trezorů na hrad Karlštejn. Výstavu doprovází série unikátních snímků objevených před několika lety v Archivu NK ČR. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
100 let Lóže Národ
Fotogalerie z výstavy, která přibližuje vznik a historii svobodných zednářů v českých zemích. Představuje především Lóži Národ, která byla založena necelý půlrok po vzniku Československé republiky. S osudy lóže i jejích významných členů nás seznámí samotní svobodní zednáři. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Evakuace historických fondů Zemské a univerzitní knihovny za 2. světové války
Fotogalerie z výstavy, která připomíná 110. výročí narození PhDr. Emmy Urbánkové (1909–1992), významné české knihovědkyně, která v letech 1941–1979 vedla rukopisné oddělení dnešní Národní knihovny, a zaměřuje se na jeden konkrétní úsek jejího života. V letech 1943–1944 zajišťovala evakuaci nejcennějších knižních památek z klementinských trezorů na hrad Karlštejn. Výstavu doprovází série unikátních snímků objevených před několika lety v Archivu NK ČR. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Jarní Kjóto - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže fotografické výstavy Jarní Kjóto, která probíhá od 25. 4. do 22. 6. 2019 ve výstavní chodbě v přízemí Klementina. Jaro v Japonsku, to jsou aleje překrásně rozkvetlých sakur, z nichž se při sebemenším poryvu větru snáší okvětní lístky. Tuto romantickou scenerii pak už jen doplní gejši, procházející se pod stromy. Jedinečnou atmosféru, za kterou cestují tisíce turistů, nyní můžete zažít v Národní knihovně. Autor výstavy, fotograf David Paroulek vás prostřednictvím svých snímků vezme na úžasný výlet do japonského Kjóta, kam se opakovaně vrací a přiváží odtud působivé fotografie tradičního Japonska, s jeho paláci, chrámy a zahradami. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou
Fotogalerie z vernisáže výstavy k 260. výročí narození kartografa a meteorologa Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha. Výstava přibližuje život a dílo nejvýznamnějšího představitele naší kartografie v období první třetiny 19. století. Vystaveny jsou tři desítky map, a to nejen tisky, ale též práce rukopisné, včetně skic, trigonometrických sítí a kopií soudobých map. Ty první vznikaly v souvislosti s josefínskými reformami církevní správy, poslední již dokládají nástup industrializace. Můžeme na nich najít zrušené poustevny, které již nemohly sloužit svému účelu, ale také dopravní projekty, které se mnohdy nedočkaly realizace. Exponáty pocházejí z fondů NK ČR a z kartografovy pozůstalosti uložené v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
100 let prvního zákona o veřejných knihovnách
Výstava 100 let prvního zákona o veřejných knihovnách připomíná důležitý milník moderního československého knihovnictví. Tím je přijetí prvního knihovního zákona – Zákona o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. ze dne 22. července 1919, a navazujícího prováděcího dokumentu – Nařízení vlády Republiky československé ze dne 5. listopadu 1919. Jednotlivé panely poukazují na význam těchto legislativních dokumentů pro vznik unikátní československé sítě obecních knihoven, jakož i na jejich praktický dopad. Výstava představuje i několik významných osobností, které přispěly k přípravě a vypracování konkrétních koncepcí, jež vedly ke zpracování textu zákona, případně se na jeho znění autorsky podílely. Ilustruje jeho naplňování na území tehdejšího Československa, věnuje pozornost menšinovým knihovnám, ale i „výchově čtenářů i knihovníků“ Výstavu doplňují vitríny s ukázkami dobové literatury z fondů Knihovny knihovnické literatury Knihovnického institutu NK ČR. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Co se skrývá pod podlahou? Archeologický výzkum Klementina
Fotogalerie z výstavy, na níž archeologové prezentují poprvé výsledky svých mnohaletých výzkumů široké veřejnosti. Jejich nové objevy v mnoha směrech rozšiřují znalosti o nejstarší historii Starého Města pražského. Návštěvníci se mohou seznámit s podobou nejstaršího dominikánského kláštera, o němž se předpokládalo, že takřka zcela zanikl při výstavbě barokní jezuitské koleje. Rekonstruován je rovněž vzhled i proměna okolní středověké zástavby včetně dosud neznámých románských staveb. Poprvé je uvedena informace o nejstarších pohřebištích v této části města. Součástí výstavy jsou i nejzajímavější movité artefakty středověkého půvo­du, nalezené vletech 1997 až 2017. Výstava je pořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Co se skrývá pod podlahou? Archeologický výzkum Klementina - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy, na níž archeologové prezentují poprvé výsledky svých mnohaletých výzkumů široké veřejnosti. Jejich nové objevy v mnoha směrech rozšiřují znalosti o nejstarší historii Starého Města pražského. Návštěvníci se mohou seznámit s podobou nejstaršího dominikánského kláštera, o němž se předpokládalo, že takřka zcela zanikl při výstavbě barokní jezuitské koleje. Rekonstruován je rovněž vzhled i proměna okolní středověké zástavby včetně dosud neznámých románských staveb. Poprvé je uvedena informace o nejstarších pohřebištích v této části města. Součástí výstavy jsou i nejzajímavější movité artefakty středověkého půvo­du, nalezené v letech 1997 až 2017. Výstava je pořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Vernisáž se konala 11. září 2019. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Výjimečné vystavení originálů rukopisů z doby Václava IV.
V rámci výstavy Ad mandatum domini Regis: Z královské kanceláře a knihovny Václava IV. byla mimořádně vystavena unikátní kolekce rukopisů ze 14. století z fondů NK ČR. Originály byly k vidění od pátku 27. 9. do soboty 28. 9. v Zrcadlové kapli Klementina. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Nebeský žebřík
Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek NK ČR. Výstavou Národní knihovna ČR navazuje na svoji více než stoletou tradici prezentace vzácných originálů ze svých historických knižních fondů, které má v českých zemích ze všech paměťových institucí nejrozsáhlejší. Výstava dokumentuje na vizuálně atraktivním segmentu bohatě iluminovaných modlitebních knih proces jejich vzniku i přechod k tištěné knize jako novému médiu. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Posledních 30 let emancipace - vernisáž
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která je součástí oslav 220 let historie Akademie výtvarných umění a je jednou ze základních programových akcí, které provázejí tři měsíce jejich konání. Ve spojení s odkazem na historii celé instituce klade důraz na výročí 30 svobodných let od revoluce, kdy se umělci mohli emancipovat, volně vyjadřovat, umělecky projevovat a vychovávat uměním. Symbolicky je umístěna do prostor Klementina, kde AVU jako první umělecká škola v Čechách sídlila od svého založení v roce 1799. Cílem výstavního cyklu i celých oslav je představit působení AVU na společnost v době dávné i nedávné. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Arnošt Paderlík 100 let - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která připomíná 100. výročí narození význačné osobnosti poválečné výtvarné kultury, Arnošta Paderlíka. V povědomí výtvarné obce je tento dlouholetý člen SVU Mánes a Spolku českých grafiků Hollar zapsán jako všestranný umělec, který se vedle malby a kresby zabýval i sochařstvím, keramikou, grafikou, ilustrací a příležitostně i scénografií. Výstava se soustřeďuje převážně na oblast knižní ilustrace, která je významnou a obsáhlou složkou Paderlíkovy tvorby a byla mnohokrát oceněna jak u nás tak v zahraničí. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Arnošt Paderlík 100 let
Výstava připomíná 100. výročí narození význačné osobnosti poválečné výtvarné kultury, Arnošta Paderlíka. V povědomí výtvarné obce je tento dlouholetý člen SVU Mánes a Spolku českých grafiků Hollar zapsán jako všestranný umělec, který se vedle malby a kresby zabýval i sochařstvím, keramikou, grafikou, ilustrací a příležitostně i scénografií. Výstava se soustřeďuje převážně na oblast knižní ilustrace, která je významnou a obsáhlou složkou Paderlíkovy tvorby a byla mnohokrát oceněna jak u nás tak v zahraničí. Foto: E. Hodíková, NK ČR.