Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Fotogalerie 2016

Fotogalerie 2016

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa
Fotogalerie z výstavy, která je výstupem ze stejnojmenného projektu, jehož řešiteli jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spolu s Ústavem slovansko-germánských studií při Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je snaha o zmapování míst zatížených událostmi mezi lety 1948 - 1989. Výstava pak pomocí stojek a katalogu prezentuje některé vybádané výsledky. Podstatným smyslem instalace je ale badatelské místo, kde lze pracovat s elektronickou databází, která je hlavním výstupem projektu Národní kulturní identity (NAKI) financovaného Ministerstvem kultury ČR. Foto: Eva Hodíková, NK ČR
Ve snu to ale vypadalo jinak - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy pořádané Národní knihovnou ČR společně s Petrohradská kolektiv a připravenou Ateliérem Intermediální tvorby I. AVU doc. MgA. Mileny Dopitové a festivalem Spectaculare. Ve specifických prostorách Křižovnické chodby v Klementinu byl představen kurátorský výběr intermediálních prací, které studenti a absolventi několika vysokých uměleckých škol vytvořili speciálně pro tento prostor (instalace, objekt, projekce, site-specific instalace). Foto: Eva Hodíková, NK ČR
Blahoslavení - výstava fotografií
Blahoslavení - fotogalerie z putovní výstavy fotografií klientů Dětského centra Paprsek, která se koná v Hale služeb NK ve dnech 1. 2. - 16. 4. 2016. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Knihy znovu nalezené
Výstava, pořádaná na závěr stejnojmenného projektu, ukazuje historii rezervních fondů Národní knihovny ČR. Knihy se do držení knihovny dostaly po 2. světové válce, kdy bylo na území Československa zajištěno značné množství zkonfiskovaných či zavlečených knih, které původně náležely do knihoven nejrůznějších spolků, institucí či soukromých vlastníků. U vytipovaných 12.000 svazků byla provedena základní evidence a popis dokumentů, aby bylo možné je zpřístupnit odborníkům i paměťovým institucím. Paralelně probíhal také archivní a historický výzkum, zahrnující i vyjasnění právních otázek. Výstava přibližuje mnohdy spletité a zdlouhavé putování těchto knižních dokumentů. Výstavní chodba v přízemí 31. 3. - 21. 5. 2016. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Knihy znovu nalezené - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která se konala 31. března 2016. Výstava, pořádaná na závěr stejnojmenného projektu, ukazuje historii rezervních fondů Národní knihovny ČR. Knihy se do držení knihovny dostaly po 2. světové válce, kdy bylo na území Československa zajištěno značné množství zkonfiskovaných či zavlečených knih, které původně náležely do knihoven nejrůznějších spolků, institucí či soukromých vlastníků. U vytipovaných 12.000 svazků byla provedena základní evidence a popis dokumentů, aby bylo možné je zpřístupnit odborníkům i paměťovým institucím. Paralelně probíhal také archivní a historický výzkum, zahrnující i vyjasnění právních otázek. Výstava přibližuje mnohdy spletité a zdlouhavé putování těchto knižních dokumentů. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Mozart & Praha. Očima Marka Podwala
V rámci oslav mozartovských výročí představuje Národní knihovna ČR fragment tvorby amerického lékaře a kreslíře Marka Podwala. V jeho kresbách, zobrazujících obdiv Pražanů k Mozartovi, se snoubí historie a legendy. Výstava je doplněna unikátními archiváliemi z fondu Hudebního oddělení. Výstavní sál Galerie Klementinum 14. 4. - 22. 5. 2016. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Mozart & Praha. Očima Marka Podwala
V rámci oslav mozartovských výročí představuje Národní knihovna ČR fragment tvorby amerického lékaře a kreslíře Marka Podwala. V jeho kresbách, zobrazujících obdiv Pražanů k Mozartovi, se snoubí historie a legendy. Výstava je doplněna unikátními archiváliemi z fondu Hudebního oddělení. Vernisáž výstavy se konala 13. 4. 2016. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Tradiční tibetská kniha a malba - výstava
Výstava představuje tradiční tibetskou knižní kulturu a sakrální malby z 1. pol. 20. století. Tisky, thangky, dřevěné tiskařské matrice i votivní předměty pocházejí ze soukromých sbírek v Ladaku, Tibetu, Mongolsku a Nepálu. Výstava probíhá pod záštitou ministra kultury České republiky Daniela Hermana. Výstavní chodba v přízemí - 26. 5. - 9. 7. 2016. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Tradiční tibetská kniha a malba - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která představuje tradiční tibetskou knižní kulturu a sakrální malby z 1. pol. 20. století. Tisky, thangky, dřevěné tiskařské matrice i votivní předměty pocházejí ze soukromých sbírek v Ladaku, Tibetu, Mongolsku a Nepálu. Výstava probíhá pod záštitou ministra kultury České republiky Daniela Hermana. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Romský holocaust v Lotyšsku během nacistické okupace 1941-1945
Fotogalerie z výstavy pořádané ve spolupráci s Velvyslanectvím Lotyšské republiky v ČR, která přibližuje pohnuté osudy Romů během 2. světové války na území Lotyšska. Po vpádu nacistů byli všichni Romové soustředěni do měst Rezekno, Ludza a Vilaň. Systematickým mučením a hromadnými popravami v lesích připravili nacisté o život na 1500 lotyšských Romů. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Romský holocaust v Lotyšsku během nacistické okupace 1941-1945 - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy pořádané ve spolupráci s Velvyslanectvím Lotyšské republiky v ČR. Vernisáž proběhla 8. června 2016 v Křižovnické chodbě Klementina. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Můj Ázerbajdžán - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy pořádané velvyslanectvím Ázerbajdžánské republiky v ČR, která představuje bohatství kulturních tradic i současnou kulturu navazující na perské a osmanské kořeny. Díla mladých umělců dokládají různorodost a barvitost bohaté ázerbájdžánské kultury. Vernisáže se zúčastnili vedoucí diplomatických misí z Turecka, Maroka, Alžírska, Palestiny, Mexika, Jižní Koreje, Kuvajtu a další diplomaté z Kazachstánu a Íránu. Dorazili také zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva zahraničních věcí. Vernisáž výstavy se konala 9. června 2016 ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Můj Ázerbajdžán
Výstava pořádaná velvyslanectvím Ázerbajdžánské republiky v ČR představí bohatství kulturních tradic i současnou kulturu navazující na perské a osmanské kořeny. Díla mladých umělců dokládají různorodost a barvitost bohaté ázerbájdžánské kultury. Expozice zaujme dospělé i děti. Výstavní sál Galerie Klementinum 10. 6. – 30. 6.2016. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Tvořivé ruce
Fotogalerie z výstavy kreseb, maleb, keramiky, drátování, paličkování, smaltů, fotografií, prací z kůže, papíru, korku či textilu – patchworku, batiky, loutek aj. Autorkami vystavených prací jsou členky Klubu tvořivých knihovníků, který vznikl jako nová sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) v roce 2010 a sdružuje převážně knihovnice s výtvarným zaměřením. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Knihy se těžko vystavují: Zdenek Seydl
Cyklus Knihy se těžko vystavují je přehlídkou knižního designu. Kurátor Martin Tvrdý ve spolupráci s Archivem výtvarného umění a Elpidou o.p.s. tentokrát upozorňuje na práci předního českého výtvarníka a knižního grafika Zdenka Seydla. Výstava nabízí jeho ojedinělý rukopis a průřez jeho tvorbou, kterou mnoho českých čtenářů zná například z dětských knih, a představuje také novou knihu Zdenek Seydl a knihy. Fotogalerie z vernisáže výstavy, která se konala 14. září 2016 na Révovém nádvoří Klementina. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Knihy se těžko vystavují: Zdenek Seydl
Cyklus Knihy se těžko vystavují je přehlídkou knižního designu. Kurátor Martin Tvrdý ve spolupráci s Archivem výtvarného umění a Elpidou o.p.s. tentokrát upozorňuje na práci předního českého výtvarníka a knižního grafika Zdenka Seydla. Výstava nabízí jeho ojedinělý rukopis a průřez jeho tvorbou, kterou mnoho českých čtenářů zná například z dětských knih, a představuje také novou knihu Zdenek Seydl a knihy. Fotogalerie z výstavy, která se koná na Výstavní chodbě v přízemí Klementina. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky
Výstavu u příležitosti 250. výročí úmrtí prvního původem českého velikána barokní architektury pořádá Kotěrovo centrum architektury o.p.s ve spolupráci s nakladatelstvím FOIBOS BOOKS. Panelová výstava představuje reprezentativní výběr 25 staveb z rozsáhlé tvorby F. M. Kaňky, který je považován za nejproduktivnějšího a nejvyhledávanějšího stavitele české šlechty. Vedle Santiniho a Dientzenhoferů se stal též umělecky nejvýznačnějším architektem českého baroka. Výstava se koná ve dnech 5. 10. – 10. 12. 2016 na Křižovnické chodbě Klementina. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky
Výstavu u příležitosti 250. výročí úmrtí prvního původem českého velikána barokní architektury pořádá Kotěrovo centrum architektury o.p.s ve spolupráci s nakladatelstvím FOIBOS BOOKS. Panelová výstava představuje reprezentativní výběr 25 staveb z rozsáhlé tvorby F. M. Kaňky, který je považován za nejproduktivnějšího a nejvyhledávanějšího stavitele české šlechty. Vedle Santiniho a Dientzenhoferů se stal též umělecky nejvýznačnějším architektem českého baroka. Vernisáž výstavy se konala 5. 10. 2016 v Křižovnické chodbě Klementina. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Arménské knižní umění v průběhu staletí
Výstava přibližuje písemné památky Arménie od nejstarších po novodobé s důrazem na česko-arménské kulturní vazby. Koná se v rámci spolupráce obou národních knihoven u příležitosti 350 let od vytištění první arménské bible v Amsterdamu. Zahrnuje více než 20 unikátních starých tisků zapůjčených z Arménské národní knihovny a je doplněna z fondů NK ČR. Vernisáž výstavy se konala 11. října 2016 v Galerii Klementinum. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Josef Stepling - osvícený jezuita
Fotogalerie z výstavy pořádané u příležitosti mezinárodní konference „Klementinum a jezuitská věda", která se koná v Klementinu ve dnech 9. – 10. 11. 2016. Výstava je věnovaná životu a dílu našeho nejvýznamnějšího představitele matematiky, fyziky a astronomie 18. století, Josefa Steplinga (1716–1778). Návštěvníci se seznámí s jeho mládím, ranými lety i následnou vědeckou činností, kdy se stal ředitelem filosofických studií – do této funkce jej jmenovala sama císařovna Marie Terezie. Dozvědí se také, jak zakládal v Klementinu matematické museum a naši první hvězdárnu. Další část výstavy je věnována jeho badatelským počinům v astronomii, meteorologii, matematice a fyzice, i jeho žákům a následovníkům. Za pozornost rovněž stojí představení Steplinga jako osobnosti, která vedla rozsáhlou korespondenci s řadou význačných postav tehdejší evropské vědy. Výstavu doplňují originální tisky z fondů NK ČR, fotokopie několika autografů, ukázky z literatury, jež mu byla věnována aj. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Betlémy v Klementinu
Fotogalerie z tradiční výstavy pořádané ve spolupráci s Muzeem betlémů Karlštejn představuje betlémy od období baroka do konce druhé světové války. Základ výstavy tvoří dřevěné betlémy z většiny nejvýznamnějších betlémářských oblastí celé republiky, k vidění jsou i malované betlémy z papíru, raritní historické betlémy z cukru, vosku, hlíny, sádry, durolinu či dobové umělé hmoty. Galerie Klementinum 23. 11. 2016 - 8. 1. 2017. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Betlémy v Klementinu - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže tradiční výstavy pořádanéve spolupráci s Muzeem betlémů Karlštejn. Výstava představuje betlémy z období od baroka do konce druhé světové války. Základ výstavy tvoří dřevěné betlémy z většiny nejvýznamnějších betlémářských oblastí celé republiky, k vidění jsou i malované betlémy z papíru, raritní historické betlémy z cukru, vosku, hlíny, sádry, durolinu či dobové umělé hmoty. Galerie Klementinum 22. 11. 2016. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
Bulharské fondy a bulharistická činnost Slovanské knihovny
Výstava u příležitosti 100. výročí bulharistiky na Filozofické fakultě UK v Praze představuje rozsah a kvalitu bulharské sbírky Slovanské knihovny na příkladech nejstarších titulů knih, periodik a prací českých bulharistů, ale i českých překladů bulharské krásné literatury nového tisíciletí. Předsálí Všeobecné studovny 9. 11. 2016 –14. 1. 2017. Foto: E. Hodíková, NK ČR.