Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Fotogalerie 2015

Fotogalerie 2015

Kodex vyšehradský
Fotogalerie z dvoudenní výstavy, probíhající ve dnech 31.1. a 1.2. 2015, která představila originál Kodexu vyšehradského i jeho faksimile, kterým bylo možné s asistencí listovat. Kodex je unikátním románským rukopisem. Jedná se o nejstarší rukopisnou památku, kterou okolnost jejího vzniku pojí s českým prostředím. Touto okolností byla korunovace knížete Vratislava II. prvním českým králem dne 15. června 1086. Kodex vyšehradský je proto také někdy nazýván Korunovačním kodexem. Vratislav II. kodex zařadil do svých sbírek na Vyšehradě, kde sídlil, odtud tedy jeho přídomek vyšehradský. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Meziválečná přestavba Klementina - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy "Meziválečná přestavba Klementina", která se konala 17. března 2015 ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Meziválečná přestavba Klementina
V březnu oslavuje Národní knihovna ČR 90. výročí události, která není příliš známá, přesto byla pro její další rozvoj velmi důležitá. 19. března 1925 byla podepsána kupní smlouva mezi státem a arcibiskupským seminárním fondem na západní část klementinského areálu kolem Révového nádvoří, tzv. kvadraturu. Tímto právním aktem přešlo celé Klementinum do rukou státu, a knihovna tak získala možnost přestěhovat se do většího prostoru s veškerým moderním technickým vybavením. Složité období adaptace barokního areálu představuje návštěvníkům výstava Meziválečná přestavba Klementina, která se koná od 18. 3. do 7. 5. 2015 ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Spolu s jednotlivými etapami přestavby připomíná i jejího autora – architekta Ladislava Machoně. Zároveň představí fotografie Jaroslava Brunera-Dvořáka, jehož ateliér dostal zakázku na obrazovou dokumentaci probíhající rekonstrukce Klementina. Foto: Eva Hodíková, NK ĆR a Archiv NK ČR.
e-NK ČR - soutěž o ceny
Soutěž k výstavě o elektronických zdrojích a službách NK ČR, která probíhá ve dnech 1. 4. 2015 - 23. 5. 2015 na Výstavní chodbě v přízemí Národní knihovny. Projděte se výstavou e-NK ČR, a hravě zodpovíte soutěžní otázky. Soutěže se můžete zúčastnit vyplněním online formuláře na webu NK. Lístky s jednotlivými otázkami a označenou schránku najdete i v prostoru výstavy. Správné odpovědi budou po skončení výstavy e-NK ČR slosovány a vylosovaní výherci obdrží ceny. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky
Fotogalerie z mimořádného vystavení latinského zlomku bohatě iluminovaného rukopisu při příležitosti zahájení světové výstavy EXPO 2015 v Miláně. Jednodenní výstava se konala 1. května 2015 v Zrcadlové kapli Klementina. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Jan Hus. Problém přijmout svobodu
Fotogalerie z výstavy, kterou u příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa, pořádá Národní knihovna ČR. Výstava čerpá z fondů Oddělení rukopisů a starých tisků. Jejím cílem je poukázat na místo a význam výrazné osobnosti reformního hnutí v rámci českých středověkých dějin. Výstavní sál Galerie Klementinum 21.5. - 28.6. 2015. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Karel Vodák
Fotogalerie z výstavy grafika, ilustrátora, akademického malíře a typografa Karla Vodáka (9. 4. 1923 – 3. 5. 2000). V roce 1950 absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a první knižní ilustrace vytvořil ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století. V roce 1959 se začal věnovat filmovým plakátům. V roce 1967 se poprvé zviditelnil v oblasti filatelie díky návrhům známek pro EXPO 67 v Montrealu. Úspěšnost těchto známek ho předurčila k dalším filatelistickým návrhům pro EXPO 70 v Ósace. Stal se dvojnásobným vítězem soutěže Organizace Spojených Národů v kategorii návrhy poštovních cenin. Za svůj život navrhl 22 poštovních známek, 27 filmových plakátů, 185 knižních obálek a vytvořil téměř patnáct set knižních ilustrací. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Jan Hus. Problém přijmout svobodu - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy, kterou u příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa, pořádá Národní knihovna ČR. Výstava čerpá z fondů Oddělení rukopisů a starých tisků. Jejím cílem je poukázat na místo a význam výrazné osobnosti reformního hnutí v rámci českých středověkých dějin. Výstavní sál Galerie Klementinum 21.5. - 28.6. 2015. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Paul Stašek / Fyziognomie ducha
Fotogalerie z výstavy portrétů spisovatelů, básníků a filozofů, jejichž autorem je malíř a architekt Paul Stašek, působící střídavě v Praze a Mannheimu. Tato výstava je vyvrcholením trojice letos uskutečněných výstav autora (Brühl, České Budějovice, Praha). Výstava se koná ve Výstavním sále Galerie Klementinum ve dnech 17. 9. - 25. 10. 2015. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Paul Stašek / Fyziognomie ducha - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy portrétů spisovatelů, básníků a filozofů, jejichž autorem je malíř a architekt Paul Stašek, působící střídavě v Praze a Mannheimu. Tato výstava je vyvrcholením trojice letos uskutečněných výstav autora (Brühl, České Budějovice, Praha). Výstava se koná ve Výstavním sále Galerie Klementinum ve dnech 17. 9. - 25. 10. 2015. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Knihy se těžko vystavují: Jiří Rathouský
Fotogalerie z výstavy pořádané v cyklu "Knihy se těžko vystavují", který se věnuje významným českým poválečným knižním výtvarníkům, grafikům a typografům a představuje knihu jako výtvarný objekt. Výstavy pořádá Elpida, o.p.s. a Archiv výtvarného umění, z jehož sbírek většina vystavených knih pochází. Kurátorem je grafik, hudebník a sběratel knih Martin Hůla. Grafický designer a typograf Jiří Rathouský (1924-2003) se proslavil především jako autor informačních systémů (Nová scéna ND, hotely Intercontinental v Praze a Thermal v Karlových Varech). Navrhl úspěšně zažité značky, např. logo Národního divadla, nakladatelství Albatros nebo Olympia. Podílel se na grafickém řešení pražského metra a vytvořil pro něj charakteristické písmo Metron. Výstava se koná na Výstavní chodbě v přízemí ve dnech 9. 9. - 10. 10. 2015. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Síla občanské společnosti: osud Židů v Bulharsku v době holocaustu
Fotogalerie z výstavy pořádané ve spolupráci s velvyslanectvím Bulharské republiky pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana seznamuje s osudy a záchranou bulharských Židů na pozadí historických událostí druhé světové války. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Síla občanské společnosti: osud Židů v Bulharsku v době holocaustu - vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy pořádané ve spolupráci s velvyslanectvím Bulharské republiky pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana seznamuje s osudy a záchranou bulharských Židů na pozadí historických událostí druhé světové války. Národní knihovna ČR 20. 10. 2015. Foto: Tereza Vaisová, NK ČR.
Otisky dharmy - předání daru
Frotáže z kamenných stél s buddhistickým textem ze sbírky studia Ningzhai. Unikátní publikace o 14 svazcích vydaná filantropem panem Qian Shilio v roce 2014 pod sběratelským pseudonymem Ningzhai obsahuje reprodukce frotáží ze všech nejvýznamnějších kamenných stél ze skalních chrámů severní a střední Číny. Frotáže pocházejí většinou z období dynastie Ming a jsou samy o sobě nesmírně cenným sběratelským i historickým materiálem. Předání daru Národní knihovně ČR 12. 11. 2015. Foto: Tereza Vaisová, NK ČR.
Biblické příběhy na renesančních iluminacích
Fotogalerie z výstavy, která představuje vybrané hudební rukopisy, kancionály a graduály z fondů v Národní knihovny České republiky. Tyto rukopisy sloužily v 16. století pro zpěv na kůrech městských kostelů a objednávali je movití a vzdělaní měšťané, řemeslnické cechy i představitelé vyšší a nižší šlechty. Cílem výstavy je na uvedených příkladech ukázat jednotlivé iluminace chorálních rukopisů z hlediska nepřeberného množství ikonografických motivů, které samy o sobě představují vzorník biblické ikonografie. Galerie Klementinum - Výstavní sál: 19. 11. 2015 - 3. 1. 2016. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Biblické příběhy na renesančních iluminacích - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstava, která představuje vybrané hudební rukopisy, kancionály a graduály z fondů v Národní knihovny České republiky. Tyto rukopisy sloužily v 16. století pro zpěv na kůrech městských kostelů a objednávali je movití a vzdělaní měšťané, řemeslnické cechy i představitelé vyšší a nižší šlechty. Cílem výstavy je na uvedených příkladech ukázat jednotlivé iluminace chorálních rukopisů z hlediska nepřeberného množství ikonografických motivů, které samy o sobě představují vzorník biblické ikonografie. Galerie Klementinum - Výstavní sál: 19. 11. 2015 - 3. 1. 2016. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách - vernisáž výstavy
V loňském roce uplynulo 400 let od narození Carla Luraga a 250 let od úmrtí Anselma Luraga, dvou vynikajících vlašských architektů působících v Praze a v českých zemích. Patřili k rozvětvené rodině Luragů, pocházejících ze severní Itálie, a k velké rodině vlašských zedníků, kameníků, stavitelů a architektů, kteří se nesmazatelně zapsali do architektonického dědictví naší země. Výstava, kterou připravilo Kotěrovo centrum architektury, představuje prostřednictvím putování po stavbách Carla a Anselma Luragů v jednotlivých krajích, městech a místech alespoň část jedinečného architektonického a kulturního dědictví, zachovaného do dnešních dnů. Vernisáž výstavy proběhla 15. 12. 2015. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách
Výstava, kterou připravilo Kotěrovo centrum architektury, představuje prostřednictvím putování po stavbách Carla a Anselma Luragů v jednotlivých krajích, městech a místech alespoň část jedinečného architektonického a kulturního dědictví, zachovaného do dnešních dnů. Křižovnická chodba 15. 12. 2015 - 15. 1. 2016. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.