Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Fotogalerie 2013

Fotogalerie 2013

Neznámá Běloruská lidová republika
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která prezentuje nově objevené historické dokumenty, které přinášejí svědectví o formování běloruského národního cítění a o ustavení běloruské státnosti v roce 1918. Výstava byla připravena za podpory litevského Státního ústředního archivu. Pořádá Evropská univerzita společenských věd (Vilnius, Litva) a Slovanská knihovna. Výstavu můžete navštívit ve výstavních prostorách Slovanské knihovny ve dnech 18. 1. - 3. 3. 2013 (pondělí – pátek: 9 – 19 hodin, sobota 9 - 14 hodin). Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Zničené židovské památky severních Čech 1938 – 1989
Fotogalerie z vernisáže výstavy, která navazuje na projekt Zničené kostely severních Čech 1945-1989. Veřejnosti jsou představeny dosud nezveřejněné fotografie ničení a likvidace židovských památek na území severních Čech mezi léty 1938–1989, doplněné archiváliemi i trojrozměrnými artefakty. Výstavu pořádá Sdružení pro obnovu památek Úštěcka, FF UK, FF UJEP, Národní památkový Ústav a Židovská muzeum v Praze ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Výstava se koná ve dnech 23. 1. – 3. 3. 2013 ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Zničené židovské památky severních Čech 1938 – 1989
Fotogalerie z výstavy, která navazuje na projekt Zničené kostely severních Čech 1945-1989. Veřejnosti jsou představeny dosud nezveřejněné fotografie ničení a likvidace židovských památek na území severních Čech mezi léty 1938–1989, doplněné archiváliemi i trojrozměrnými artefakty. Výstavu pořádá Sdružení pro obnovu památek Úštěcka, FF UK, FF UJEP, Národní památkový Ústav a Židovská muzeum v Praze ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Výstava se koná ve dnech 23. 1. – 3. 3. 2013 ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Fiji, various views
Fotogalerie z výstavy, která představuje kolekci fotografií Petra Šůstka, které vznikly během jeho cesty po ostrovech Fiji. Zachycují převážně běžný život, jak v malých vesnicích na menších ostrovech, tak i v metropoli Suva na ostrově Viti Levu a tamní exotickou krajinu. Výstavu je možno navštívit od 30. ledna do 28. února 2013, na výstavní chodbě v přízemí (pondělí – sobota: 9 – 19 hod.). Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Svatý Václav ve středověkém komiksu
Fotogalerie z výstavy: Legenda o svatém Václavu ožívá prostřednictvím jeho mnohých zobrazení ze středověkých výtvarných epických cyklů na výstavě Svatý Václav ve středověkém komiksu uspořádané Národní knihovnou ČR ve spolupráci s vydavatelstvím faksimilií Adeva. Prezentovaným faksimiliím a uměleckým kopiím, jejichž iluminace mohou svým spojením obrazu a textu připomínat dnešní komiks, bude od 7. března do 13. dubna 2013 vévodit Život svatého Václava mistra Matyáše Hutského od Křivoklátu. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Svatý Václav ve středověkém komiksu
Fotogalerie z vernisáže výstavy: Legenda o svatém Václavu ožívá prostřednictvím jeho mnohých zobrazení ze středověkých výtvarných epických cyklů na výstavě Svatý Václav ve středověkém komiksu uspořádané Národní knihovnou ČR ve spolupráci s vydavatelstvím faksimilií Adeva. Prezentovaným faksimiliím a uměleckým kopiím, jejichž iluminace mohou svým spojením obrazu a textu připomínat dnešní komiks, bude od 7. března do 13. dubna 2013 vévodit Život svatého Václava mistra Matyáše Hutského od Křivoklátu. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Středověká kniha na dosah
Fotogalerie z vernisáže unikátní výstavy, která seznamuje širokou veřejnost s produkcí společnosti Tempus Libri, která se specializuje na výrobou věrných uměleckých kopií vzácných historických originálů. tzv. faksimilií. Náklad takových faksimilií je nízký, zpravidla nepřesahuje 200 výtisků. Na kvalitu zpracování, volbu materiálů a odpovídající shodu s originálem dohlíží jeho vlastníci nebo odborní správci, kteří poskytli reprodukční práva pro zhotovení faksimile. Návštěvník výstavy má jedinečnou příležitost se prostřednictvím faksimilií seznámit s vzácnými rukopisy a inkunábulemi, které jsou běžně nedostupné - dokonce bude možné do nich nahlédnout a prolistovat je. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Místo pro imaginaci
Fotogalerie z výstavy konané 16. 5. – 23. 6. 2013 ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Záměrem výstavy je představit moderní knihu jako místo pro uplatnění tvůrčí imaginace. Expozice nabídne reprezentativní soubor českých autorských knih, ale také bibliofilií a ilustrací, které vznikly v časovém horizontu od 70. let 20. století do současnosti a zahrnuje období, kdy došlo k výraznému rozvoji tohoto uměleckého oboru. Celá kolekce pochází z bohatých sbírek Památníku národního písemnictví, s nímž se Národní knihovna ČR na tomto projektu podílí. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Hledání ztraceného místa
Fotogalerie z výstavy, kterou pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, navazuje na stejnojmenný mezinárodní workshop pořádaný v Čechách a zprostředkovává výběr z tvorby v oblasti autorské knihy. Cílem je poskytnout skrze vizuální, grafické a textové zpracování autorské knihy tradičními i experimentálními technikami, výpověď o osobních pocitech ve změti technického a informačního chaosu s nejistým postavením jedince v současném světě. Zastoupeny jsou např. práce autorů z Čech, Polska, Slovenska a Francie. Výstava se koná ve dnech 25. 4. – 22. 6. 2013 na Výstavní chodbě v přízemí. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Místo pro imaginaci - vernisáž výstavy
Fotogalerie z vernisáže výstavy konané 15. 5. 2013 ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Záměrem výstavy je představit moderní knihu jako místo pro uplatnění tvůrčí imaginace. Expozice nabídne reprezentativní soubor českých autorských knih, ale také bibliofilií a ilustrací, které vznikly v časovém horizontu od 70. let 20. století do současnosti a zahrnuje období, kdy došlo k výraznému rozvoji tohoto uměleckého oboru. Celá kolekce pochází z bohatých sbírek Památníku národního písemnictví, s nímž se Národní knihovna ČR na tomto projektu podílí. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Muzejní publikace roku
... aneb Jak šel čas v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis. Tuto soutěž vyhlašuje každoročně Ministerstvo kultury ČR spolu s Asociací muzeí a galerií ČR, a to již od roku 2002. Cílem soutěže je upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování, využívání a ochraně kulturního dědictví a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Muzea a galerie soutěží ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Za 11 let trvání soutěže bylo do kategorie Muzejní publikace roku přihlášeno celkem 296 knih, z nichž bylo 42 oceněno. Výstava probíhá na Výstavní chodbě NK v přízemí ve dnech 1. 7. – 20. 8. 2013. Foto: Eva Hodíková, NK ČR
Bible kralická 1613-2013
Výstava ke čtyřstému výročí posledního předbělohorského vydání Bible kralické je dosud nejucelenější výstavou k tomuto tématu, představující i nejnovější vědecké poznatky. Seznamuje s dějinami kralického překladu od jeho vzniku až do současnosti a přibližuje, proč se Bible kralická stala jedním z klenotů národní kultury. Exponáty z fondů Národní knihovny ČR i dalších významných sbírek představují starší české biblické překlady, původní tisky Bible kralické a její cizojazyčné předlohy i některé dobové písemné dokumenty, které dosud veřejnost neměla možnost spatřit. K vidění jsou také původní tiskařské literky, nalezené na tvrzi v Kralicích, unikátní korekturní obtahy části bratrského kancionálu, staré tisky, jejichž význam zůstával donedávna skryt, včetně exemplářů z vlastnictví významných osob své doby, např. tisky v dobové vazbě pocházející z knihoven moravských Žerotínů nebo pánů z Valdštejna. Výstava se koná ve Výstavním sále Galerie Klementinum od 12. září do 3. listopadu 2013. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Bible kralická 1613-2013
Fotogalerie z vernisáže výstavy ke čtyřstému výročí posledního předbělohorského vydání Bible kralické, která je dosud nejucelenější výstavou k tomuto tématu, představující i nejnovější vědecké poznatky. Seznamuje s dějinami kralického překladu od jeho vzniku až do současnosti a přibližuje, proč se Bible kralická stala jedním z klenotů národní kultury. Exponáty z fondů Národní knihovny ČR i dalších významných sbírek představují starší české biblické překlady, původní tisky Bible kralické a její cizojazyčné předlohy i některé dobové písemné dokumenty, které dosud veřejnost neměla možnost spatřit. Výstava se koná ve Výstavním sále Galerie Klementinum od 12. září do 3. listopadu 2013. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Život nebo literatura. Vypravěč Varlam Šalamov
Vernisáž výstavy, uspořádané u příležitosti mezinárodní vědecké konference Zákon o odporu rozpadu: Zvláštnosti prózy a poezie Varlama Šalamova a jejich vnímání na počátku 21. století, mapuje život a dílo tohoto ruského spisovatele. Jejími kurátory jsou Wilfried F. Schoeller a Christina Links (Literaturhaus Berlin). Za podpory Německé federální kulturní nadace pořádají Literaturhaus Berlin a Slovanská knihovna. Výstava se koná 17. 9. – 26. 10. 2013 ve Výstavní chodbě v přízemí. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Život nebo literatura. Vypravěč Varlam Šalamov
Fotogalerie z výstavy, uspořádané u příležitosti mezinárodní vědecké konference Zákon o odporu rozpadu: Zvláštnosti prózy a poezie Varlama Šalamova a jejich vnímání na počátku 21. století, mapuje život a dílo tohoto ruského spisovatele. Jejími kurátory jsou Wilfried F. Schoeller a Christina Links (Literaturhaus Berlin). Za podpory Německé federální kulturní nadace pořádají Literaturhaus Berlin a Slovanská knihovna. Výstava se koná 17. 9. – 26. 10. 2013 ve Výstavní chodbě v přízemí. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
900 let řádu sv. Jana Jeruzalémského
Národní knihovna ČR a Suverénní řád maltézských rytířů - České velkopřevorství pořádají při příležitosti významného výročí výstavu, která přibližuje historii řádu i jeho postavení a úlohu ve společnosti v průběhu staletí. Jádro výstavy tvoří umělecké předměty z majetku řádu, od obrazů a liturgických předmětů až po typické uměleckořemeslné součásti oděvu. Výstavní sál Galerie Klementinum 15. 11. 2013 – 5. 1. 2014. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Slavnostní setkání u příležitosti 900 let založení řádu
Fotogalerie ze slavnostního setkání u příležitosti 900 let založení řádu sv. Jana Jeruzalémského, které se konalo 24. listopadu 2013. Mezi přítomnými hosty byli např. hraběnka Mathilda Nosticová, Karel Schwarzenberg, prokurátor Českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů Johannes Lobkowicz, velvyslanec Maltézského řádu v české republice Mario Quagliotti a mnoho dalších. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
Orest Zilynskyj a jeho přínos k rozvoji české ukrajinistiky
Fotogalerie z výstavy k 90. výročí narození významného etnografa ukrajinského původu, kterou pořádala Slovanská knihovna ve dnech 21. 3. - 3. 5. 2013. Vernisáž výstavy byla závěrečnou částí stejnojmenného sympozia. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.