Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Exponát měsíce - leden 2023

Exponát měsíce - leden 2023

11. 1. - 14. 2. 2023 Předsálí Všeobecné studovny, přízemí (vchod A), po-so: 9.00-19.00 (v provozní době NK)
Vstupné 20 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Rukopis ze středověké knihovny Starého Města pražského
Čechy, okolo 1400, NK Praha III H 21, verso přední předsádky a fol. 1r

Rukopis III H 21 je jedním z 35 zatím identifikovaných svazků, které v průběhu 15. století patřily do obecní knihovny Starého Města pražského. Většina dochovaných staroměstských rukopisů pochází z knihoven kolejí pražské univerzity, které byly zčásti zničeny a rozkradeny v roce 1422 po popravě Jana Želivského. Menší část známých kodexů staroměstské obci odkázal v roce 1433 měšťan Šimon od Bílého lva. K nim patřil i rukopis III H 21, který má na přední předsádce verso zapsán obsah společně s darovací poznámkou. Ve staroměstské obecní knihovně byl kodex na předním přídeští opatřen titulem a signaturou „3a 8° L“.

Rukopis podle filigránů vznikl kolem roku 1400. Jeho nejrozsáhlejším dílem je spis pozdně antického autora Rutilia Taura Aemiliana Palladia (4. století) De agricultura (O zemědělství). Šimon od Bílého lva vlastnil kromě majetku na Starém Městě i venkovské statky a poznatky tohoto díla mohl upotřebit při jejich správě a zvelebování. Užívání rukopisu dokládá latinsko-česká marginální glosa na fol. 16r „terrebintus – chebdie. Další soubor textů rukopisu se vztahuje ke Kristovu umučení – jde jak o výňatky z evangelií, tak o rozšířené apokryfní Nikodémovo evangelium a další meditativní texty, které se k umučení vztahují (kromě kratších i dialog s Pannou Marií, za jehož autora byl ve středověku považován Anselm z Canterbury).